1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Stanovení termínu pro podávání žádostí o přidělení startovacích bytů 2020

Komise pro přidělování startovacích bytů RUK stanovila termín pro podávání žádostí o přidělení startovacích bytů pro mladé akademické a vědecké pracovníky Univerzity Karlovy na 1. 5. 2020. 

Okruh zaměstnanců, kteří mohou o přidělení bytu požádat, a další podmínky stanoví Opatření rektora č. 2/2020

Startovací byty se nacházejí v objektu Centra Krystal, J. Martího 2/407, 162 00 Praha 6.

Jedná se o 2 byty:
č. 1339 - rozloha 76,62 m2; 10 502,- Kč/za osobu měsíčně - k nastěhování nejpozději k 1. 10. 2020

č. 1440 - rozloha 52,95 m2; 7 664,- Kč/za osobu měsíčně - k nastěhování nejpozději k 1. 8. 2020

Přesná specifikace bytů zde.

Poplatek zahrnuje měsíční nájemné za jednu osobu + zálohy na služby (např. vodné a stočné, spotřeba elektrické energie, dodávka tepla a teplé vody) + paušál záloh na ostatní služby (výtah, odvoz odpadu, osvětlení a úklid společných prostor) a za vybavení bytu (kuchyňská linka, sporák, vodoměr, elektroměr). Splatnost je do 15. dne příslušného kalendářního měsíce.

Nájemní smlouva bude s žadatelem uzavřena na dobu určitou a to na dobu jednoho kalendářního roku, nejdéle však do konce pracovního poměru žadatele. V případě trvání pracovního poměru lze nájemní smlouvu prodloužit až třikrát, vždy nejdéle o jeden rok, na základě žádosti doložené doporučením děkana nebo ředitele další součásti.

Žádost o přidělení startovacího bytu, vyjádření děkana fakulty, čestné prohlášení a souhlas se zpracováním osobních údajů.

Vyplněné vyjádření děkana předkládejte k zajištění podpisu děkana pouze prostřednictvím odd. pro věd. činnost a zahraniční styky nejpozději do 22. dubna 2020. Oddělení pro vědeckou činnost podklady předávejte přes podatelnu 1. LF UK. 

K dokumentaci je nezbytné přiložit vyjádření přednosty pracoviště žadatele.

Děkanem podepsanou žádost o přidělení startovacího bytu poté zasílejte na adresu: Univerzita Karlova, rektorát - právní odbor, JUDr. R. Kralert, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1. Vzhledem k současné situaci ohledně Covid-19 je třeba současně zaslat žádost spolu s přílohami v naskenované podobě na e-mailovou adresu: roman.kralert@ruk.cuni.cz

Hodnocení: (hodnotil 1 uživatel) spravovat