1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Stanovení termínu pro podávání žádostí o přidělení startovacích bytů 2018

Komise pro přidělování startovacích bytů RUK stanovila termín pro podávání žádostí o přidělení startovacích bytů pro mladé akademické a vědecké pracovníky Univerzity Karlovy a to do 26. 10. 2018 do 12.00 hod.

Okruh zaměstnanců, kteří mohou o přidělení bytu požádat a další podmínky stanoví opatření rektora č. 33/2017, a opatření rektora č. 11/2010.

Žádosti o přidělení startovacího bytu zasílejte na adresu Univerzita Karlova, rektorát, JUDr. R. Kralert, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1.

Startovací byty o velikosti 2+kk č. 1443 o rozloze 53,11 m2 a č. 1441 o rozloze 52,96 m2 se nacházejí v objektu Centra Krystal, J. Martího 2/407, 162 00 Praha 6. 52,96m2. Přesná specifikaci bytů zde.

Nájemní smlouva bude s žadatelem uzavřena na dobu určitou a to na dobu jednoho kalendářního roku, nejdéle však do konce pracovního poměru žadatele. Za podmínky trvání pracovního poměru lze nájemní smlouvu až třikrát vždy nejvýše o jeden rok prodloužit na základě žádosti doložené doporučením děkana, nebo ředitele další součásti. Měsíční nájemné + záloha na služby a paušál za vybavení bytu činí za jednu osobu u bytu č. 1441 - 5961,80 Kč a u bytu č. 1443 - 5976,- Kč. Vše má splatnost do 15 dne příslušného kalendářního měsíce.

Tiskopis žádosti a formuláře vyjádření děkana a čestné prohlášení

Vyplněné vyjádření děkana předkládejte k zajištění podpisu děkana nejpozději do 15. října 2018 pouze prostřednictvím odd. pro věd. činnost a zahraniční styky.

K dokumentaci je nezbytné přiložit i vyjádření přednosty pracoviště žadatele.


Hodnocení: spravovat