1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Stanovení termínu pro podávání žádostí o přidělení startovacích bytů 2019

Komise pro přidělování startovacích bytů RUK stanovila dva termíny pro podávání žádostí o přidělení startovacích bytů pro mladé akademické a vědecké pracovníky Univerzity Karlovy:  
1. etapa - 18. 10. 2019 
2. etapa - 15. 11. 2019

Okruh zaměstnanců, kteří mohou o přidělení bytu požádat a další podmínky stanoví Opatření rektora č. 34/2018

Startovací byty se nacházejí v objektu Centra Krystal, J. Martího 2/407, 162 00 Praha 6. 

V první etapě se jedná o 3 byty:
č. 1242 - rozloha 62,54 m2; 8 486,85 Kč/měsíčně 
č. 1243 - rozloha 53,11 m2; 7 449,-    Kč/měsíčně 
č. 1442 - rozloha 62,54 m2; 8 486,85 Kč/měsíčně

Přesná specifikace bytů zde.

V druhé etapě se jedná o 4 byty:
č. 1342 - rozloha 62,54 m2;   8 486,85   Kč/měsíčně 
č. 1439 - rozloha 76,62 m2; 10 420,05,- Kč/měsíčně
č. 1239 - rozloha 76,62 m2; 10 420,05,- Kč/měsíčně
č. 1241 - rozloha 52,96 m2;   7 433,60   Kč/měsíčně

Přesná specifikace bytů zde.

Poplatek zahrnuje měsíční nájemné za jednu osobu + zálohy na služby (např. vodné a stočné, spotřeba elektrické energie, dodávka tepla a teplé vody) +  paušál záloh na ostatní služby (výtah, odvoz odpadu, osvětlení a úklid společných prostor) a za vybavení bytu (kuchyňská linka, sporák, vodoměr, elektroměr). Splatnost je do 15 dne příslušného kalendářního měsíce. 

Nájemní smlouva bude s žadatelem uzavřena na dobu určitou a to na dobu jednoho kalendářního roku, nejdéle však do konce pracovního poměru žadatele. Za podmínky trvání pracovního poměru lze nájemní smlouvu až třikrát vždy nejvýše o jeden rok prodloužit na základě žádosti doložené doporučením děkana, nebo ředitele další součásti.  

Žádost o přidělení startovacího bytu včetně vyjádření děkana fakulty a čestné prohlášení

Vyplněné vyjádření děkana předkládejte k zajištění podpisu děkana pouze prostřednictvím odd. pro věd. činnost a zahraniční styky  nejpozději: 
1. termín - do 4. října 2019
2. termín - do 1. listopadu 2019

K dokumentaci je nezbytné přiložit i vyjádření přednosty pracoviště žadatele.

Děkanem podepsané žádosti o přidělení startovacího bytu zasílejte na adresu: Univerzita Karlova, rektorát - právní odbor, JUDr. R. Kralert, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1.

Hodnocení: spravovat