1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Stanovení termínu pro podávání žádostí o přidělení startovacích bytů 2018

Komise pro přidělování startovacích bytů RUK stanovila termín pro podávání žádostí o přidělení startovacích bytů pro mladé akademické a vědecké pracovníky Univerzity Karlovy a to do 30. 4. 2018 do 12.00 hod.

Okruh zaměstnanců, kteří mohou o přidělení bytu požádat a další podmínky stanoví opatření rektora č. 33/2017, a opatření rektora č. 11/2010.

Žádosti o přidělení startovacího bytu zasílejte na adresu Univerzita Karlova, rektorát, JUDr. R. Kralert, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1.

Startovací byty č. 1240 a č. 1340 se nacházejí v objektu Centra Krystal, J. Martího 2/207, 162 00 Praha 6. Jedná se o 2 byty o velikosti 2+kk o rozloze 52,96m2, podrobnější specifikace bytů zde

Nájemní smlouva bude s žadatelem uzavřena na dobu určitou a to na dobu jednoho kalendářního roku, nejdéle však do konce pracovního poměru žadatele. Za podmínky trvání pracovního poměru lze nájemní smlouvu až třikrát vždy nejvýše o jeden rok prodloužit. Nájemné činí 3.924,40 Kč měsíčně + 77,-Kč měsíčně za vybavení bytu. Nájemné bude splatné do 15. dne příslušného kalendářního měsíce.

Spolu s nájmem bude nájemce hradit zálohy na "služby" (teplo, teplá voda, vodné, stočné, el. energie a další) a dále 210,-Kč jako paušál záloh na služby (za služby hrazené paušálem, tj. výtah, odvoz odpadu, osvětlení společných prostor, úklid společných prostor).

Tiskopis žádosti a formuláře vyjádření děkana a čestné prohlášení

Vyplněné vyjádření děkana předkládejte k zajištění podpisu děkana nejpozději do 20. dubna 2018 pouze prostřednictvím odd. pro věd. činnost a zahraniční styky.

K dokumentaci je nezbytné přiložit i vyjádření přednosty pracoviště žadatele.

Hodnocení: spravovat