1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

SOUTĚŽE O AKTIVNÍ ÚČAST NA PRESTIŽNÍCH SVĚTOVÝCH KONFERENCÍCH

Podpora je určena registrovaným účastníkům, kteří budou na konferenci aktivně prezentovat formou posteru či ústního sdělení.

Podmínky k přihlašování:

• věk do 40 let
• doklad o přijetí příspěvku k prezentaci formou posteru nebo ústního sdělení
• abstrakt sdělení
• životopis uchazeče
• stručný průvodní dopis
• čestné prohlášení, že jeho účast není financována z jiných zdrojů

Uchazeči se mohou přihlašovat na: sekretariat@alzheimernf.cz.

Po přihlášení práce bude zasláno potvrzení o jejím přijetí do soutěže.

AAIC 2018 – Chicago, 60 tis. Kč, uzávěrka přihlášek 30. 4. 2018.

EAN 2018 – Lisabon, 40 tis. Kč, uzávěrka přihlášek 30. 4. 2018.

Chcete svou práci prezentovat na jiné konferenci či se zúčastnit vzdělávacího kurzu?

Kontaktujte nás na sekretariat@alzheimernf.cz nebo tel. +420 777 003 983.

Přispíváme na lektorskou činnost a vzdělávání

Společně s 2. LF UK pořádáme vzdělávací akce vedené renomovanými zahraničními vědci. Rádi byste pozvali do ČR některého ze svých akademických vzorů? Zeptejte se na možnost podpory na sekretariat@alzheimernf.cz nebo tel. +420 777 003 983.

Podporujeme publikační činnost mladých vědců

V případě, že práce není dedikována žádnému grantu (výzkumník žádný nemá), z něhož se jinak očekává proplacení, finančně podporujeme publikační náklady práce. A nezapomínáme ani na profesionální pečující, podporujeme regionální projekty, přispíváme na rozvoj psychoterapeutických a dalších technik zlepšujících péči o nemocné s Alzheimerovou chorobou a dalšími demencemi. V případě dalších otázek, podnětů či připomínek nás, prosím, neváhejte kontaktovat.

Ke stažení ZDE

Hodnocení: spravovat