1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita KarlovaKONTAKTY:
Studijní oddělení
Kateřinská 32
121 08 Praha 2
fax: 224 964 178

Úřední hodiny
Pondělí    07:45 - 12:30
Úterý        12:30 - 15:00
Středa      07:45 - 12:30
Čtvrtek     12:30 - 15:00
Pátek           zavřeno


Od 1.7.2016 do 31.8.2016

úřední hodiny pouze

ve středu

09.00 - 11.00
13.00 - 15.00

Vedoucí studijního oddělení
Ing. Markéta Sochorová
tel.: 224 964 240

Všeobecné a Zubní lékařství

1. ročník
Michaela Špitálská
tel.: 224 964 200


2. a 3. ročník
Marcela Holanová
tel.: 224 964 245


4. a 5. ročník
Ing. Barbora Kasalová
tel.:224 964 243


5. ročník - ZUB a 6. ročník

Zástupce vedoucí studijního oddělení

Ilona Nosková
tel.: 224 964 244

Zdravotnické nelékařské obory
Markéta Demireva

Obory: Ergoterapie (Bc+Mgr), Fyzioterapie, Adiktologie (Bc+Mgr), Porodní asistentka
tel.: 224 964 241


Zdravotnické nelékařské obory
Irena Korbelová

Obory: Nutriční terapeut (Bc.), Nutriční specialista (Mgr.),Vš. sestra, Intenzivní péče,
tel.: 224 964 216


Přijímací řízení, přípravné kurzy, CŽV, stipendia
Mgr. Jana Zaspalová
tel.: 224 964 201


Rozvrhy, rezervace poslucháren
Ing. Vladislava Kohútová
tel. 224 964 223


Nostrifikace
Květoslava Aneltová
tel.: 224 964 146

Poplatky za studium
Markéta Karašová
tel. 224 964 206

 

Akreditace
Jana Kolářová
tel.: 224 964 308

Anglická paralelka

Kristýna Bulínová DiS
tel.: 224 964 378

Michaela Vargová

tel.: 224 964 242

Jitka Wurmová
tel.: 224 964 242
fax: 224 964 317

 mhola| tisk | spravovat

Smlouvy o zabezpečení odborné praxe - fakulta smlouvy nevyžaduje. Pokud zvolené pracoviště smlouvu na praxi požaduje, teprve potom si ji student vyřizuje.

· Studenti vykonávají prázdninovou praxi ve zdravotnických zařízeních dle vlastního výběru.

· Smlouva není povinná. Student si zařizuje smlouvu, pouze pokud jí zdravotnické zařízení požaduje.

· Pokud zdravotnické zařízení požaduje uzavření smlouvy, je nutné, aby smlouva byla podepsána před začátkem praxe (3x originál s podpisy všech stran - nemocnice, fakulta, student). Jeden originál smlouvy předá student ve zdravotnickém zařízení odpovědné osobě, druhý na studijní oddělení 1. LF UK, třetí zůstává studentovi. Zasílání smluv poštou fakulta nevyřizuje.

· Fakulta neakceptuje jiný vzor smlouvy než fakultní viz příloha č.1. Výjimkou je Institut klinické a experimentální medicíny (IKEM) příloha Smlouva IKEM + pročíst IKEM - info pro studenty a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady příloha č. 4. Pokud zdravotnické zařízení předloží vlastní návrh smlouvy, doporučujeme vykonání praxe v jiném zdravotnickém zařízení (VFN a výuková pracoviště 1. LF UK uzavření smlouvy nepožadují).

· Rámcová smlouva - Na pracovištích, se kterými má 1. LF UK uzavřenu rámcovou smlouvu, není nutné uzavírat trojstrannou individuální smlouvu. Praxi si student domlouvá na oddělení vzdělávání příslušného zdravotnického zařízení nebo u pověřené osoby a uzavře případně smlouvu dvoustrannou - pouze se zdravotnickým zařízením.

Smlouva není třeba do: Ústřední vojenská nemocnice, na vybraná pracoviště Nemocnice Na Bulovce, do Nemocnice Na Homolce, FN Motol, Thomayerovy nemocnice, Oblastní nemocnice Kolín, a.s., Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze, Nemocnice Šumperk, Krajská zdravotní a.s. (Nemocnice Děčín, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, Nemocnice Teplice, Nemocnice Most, Nemocnice Chomutov), Nemocnice Pardubického kraje (pracoviště Pardubice, Chrudim, Ústí n/Orlicí, Litomyšl a Svitavy) a do vybraných zdravotnických zařízení skupiny AGEL (Vítkovická nemocnice a.s., Podhorská nemocnice a.s., Rýmařov, Nemocnice Český Těšín a.s., Nemocnice Podlesí a.s., Třinec, Nemocnice Valašské Meziříčí a.s., Nemocnice Nový Jičín a.s., Dopravní zdravotnictví a.s. Praha 2 a Středomoravská nemocniční a.s., pracoviště Prostějov, Přerov, Šternberk).

Thomayerova nemocnice - nejméně 14 dní před zahájením praxe student doručí do Centra pro vzdělávání TN podepsanou žádost o školící místo a potvrzení o studiu. http://www.ftn.cz/vzdelavani/centrum-pro-vzdelavani


Za obsah této stránky odpovídá: Studijní oddělení. počet zobrazení: 4223 poslední aktualizace: bkasa, 02.11.2017
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.
zavřít