1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Smlouvy o zabezpečení odborné praxe - fakulta smlouvy nevyžaduje. Pokud zvolené pracoviště smlouvu na praxi požaduje, teprve potom si ji student vyřizuje.

UPOZORNĚNÍ: Smlouvy podepisuje příslušný proděkan - je proto nutno je přinést k podpisu s dostatečným předstihem!!!
Pokud zdravotnické zařízení požaduje uzavření smlouvy a nemá s 1. LF UK uzavřenu smlouvu rámcovou (viz následující odstavec), vytiskne si student z webu formulář fakultní smlouvy. Ta pak musí být podepsána před začátkem praxe (3x originál s podpisy všech stran - nemocnice, fakulta, student),u smlouvy pro nemocnici bude přiloženo potvrzení o studiu a obsahová náplň praxe - sylabus. Povinností studenta je podepsanou smlouvu předat před nástupem na praxi 1x ve zdravotnickém zařízení odpovědné osobě a 1x studijnímu oddělení 1. LF UK. Student může uzavřít s nemocnicí případně individuální smlouvu dvoustrannou, kde fakulta není ani jednou ze smluvních stran, neboť fakulta nemusí nutně smlouvu o praxi mít.

Pracoviště, která smlouvu nepožadují: - VFN, výuková pracoviště 1. LF UK v nemocnici Na Bulovce, ÚVN, Nemocnici Na Homolce a FN Motol.- pracoviště, se kterými má fakulta uzavřenu rámcovou smlouvu o spolupráci: - Thomayerova nemocnice- Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje - student dodá potvrzení o studiu a kontaktuje Mgr. D. Mikšovskou- Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze- Krajská zdravotní, a.s. se sídlem v Ústí nad Labem - stačí si vytisknout formulář žádosti z odkazu Nemocnice se specifickými požadavky a pročíst text Rámcové smlouvy (platí pro pracoviště Děčín, Chomutov, Most, Teplice, Ústí n/L)- Nemocnice Pardubického kraje (pracoviště Pardubice, Chrudim, Ústí n/Orlicí, Litomyšl, Svitavy) - vybraná zdravotnická zařízení skupiny AGEL (Vítkovická nemocnice a.s., Podhorská nemocnice a.s., Rýmařov, Nemocnice Český Těšín a.s., Nemocnice Podlesí a.s., Třinec, Nemocnice Valašské Meziříčí a.s., Nemocnice Nový Jičín a.s., Středomoravská nemocniční a.s., Prostějov a Dopravní zdravotnictví a.s., Praha 2)- Nemocnice Šumperk (student doručí nemocnici individuální žádost a potvrzení o studiu.S výše jmenovanými pracovišti má 1. LF UK uzavřeny rámcové smlouvy a student si na praxi smlouvu nevyřizuje.


· Studenti vykonávají prázdninovou praxi ve zdravotnických zařízeních dle vlastního výběru.

· Smlouva není povinná. Student si zařizuje smlouvu, pouze pokud jí zdravotnické zařízení požaduje.

· Pokud zdravotnické zařízení požaduje uzavření smlouvy, je nutné, aby smlouva byla podepsána před začátkem praxe (3x originál s podpisy všech stran - nemocnice, fakulta, student). Jeden originál smlouvy předá student ve zdravotnickém zařízení odpovědné osobě, druhý na studijní oddělení 1. LF UK, třetí zůstává studentovi. Zasílání smluv poštou fakulta nevyřizuje.

· Fakulta neakceptuje jiný vzor smlouvy než fakultní viz příloha č.1. Výjimkou je Institut klinické a experimentální medicíny (IKEM) příloha Smlouva IKEM a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady příloha č. 4. Pokud zdravotnické zařízení předloží vlastní návrh smlouvy, doporučujeme vykonání praxe v jiném zdravotnickém zařízení (VFN a výuková pracoviště 1. LF UK uzavření smlouvy nepožadují).

· Rámcová smlouva - Na pracovištích, se kterými má 1. LF UK uzavřenu rámcovou smlouvu, není nutné uzavírat trojstrannou individuální smlouvu. Praxi si student domlouvá na oddělení vzdělávání příslušného zdravotnického zařízení nebo u pověřené osoby a uzavře případně smlouvu dvoustrannou - pouze se zdravotnickým zařízením.

Smlouva není třeba do: Ústřední vojenská nemocnice, na vybraná pracoviště Nemocnice Na Bulovce, do Nemocnice Na Homolce, FN Motol, Thomayerovy nemocnice, Oblastní nemocnice Kolín, a.s., Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze, Krajská zdravotní a.s. (Nemocnice Děčín, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, Nemocnice Teplice, Nemocnice Most, Nemocnice Chomutov), Nemocnice Pardubického kraje (pracoviště Pardubice, Chrudim, Ústí n/Orlicí, Litomyšl a Svitavy) a do vybraných zdravotnických zařízení skupiny AGEL (Vítkovická nemocnice a.s., Podhorská nemocnice a.s., Rýmařov, Nemocnice Český Těšín a.s., Nemocnice Podlesí a.s., Třinec, Nemocnice Valašské Meziříčí a.s., Nemocnice Nový Jičín a.s., Dopravní zdravotnictví a.s. Praha 2 a Středomoravská nemocniční a.s., Prostějov).

Thomayerova nemocnice - nejméně 14 dní před zahájením praxe student doručí do Centra pro vzdělávání TN podepsanou žádost o školící místo a potvrzení o studiu. http://www.ftn.cz/vzdelavani/centrum-pro-vzdelavani

Hodnocení: spravovat