1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Slavnostní ukončení studia čerstvých absolventek oboru Porodní asistentka

Včera proběhlo v kapli sv. Kříže v Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze slavnostní ukončení studia čerstvých absolventek oboru Porodní asistentka v bakalářském studijním programu. Předání diplomů a odznaků UK se vedle proděkana 1. LF UK pro nelékařské studijní programy prof. PhDr. Michala Miovského, PhD., ředitelky VFN Mgr. Dany Juráskové, Ph.D.,MBA, přednosty Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK prof. MUDr. Aloise Martana, DrSc., vedoucího lékaře Perinatologického centra kliniky prof. MUDr. Antonína Pařízka, CSc. a vrchní sestry kliniky PhDr. Daniely Šimonové zúčastnil také prorektor UK pro vnější vztahy prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D. Gratulujeme všem porodním asistentkám k ukončení studia!

78201

 

Slavnostní ukončení studia čerstvých absolventek oboru Porodní asistentka Slavnostní ukončení studia čerstvých absolventek oboru Porodní asistentka Slavnostní ukončení studia čerstvých absolventek oboru Porodní asistentka Slavnostní ukončení studia čerstvých absolventek oboru Porodní asistentka Slavnostní ukončení studia čerstvých absolventek oboru Porodní asistentka

Hodnocení: spravovat