1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
zburi| tisk | spravovat

Slavnostní přednáška doc. MUDr. J. Ramby o Karlu IV.

Dne 18. května se v posluchárně Purkyňova ústavu konala přednáška doc. MUDr. Jiřího Ramby, DrSc., k 700. výročí narození Otce vlasti s názvem Záhadná nemoc Karla IV. na podzim roku 1350. Kapacita sálu byla zcela zaplněna. Všem návštěvníkům děkujeme za krásnou atmosféru!

62728Každý, kdo se blíže zajímal o Karla IV., narážel na jeho záhadnou nemoc na podzim roku 1350. Nemoc byla tak náhlá a vážná, že v Evropě, již tři roky sužované pravým morem, vzbudila obavy o králův život. Čeští kronikáři mlčí, říšské kroniky uvádějí, že se jednalo o velmi těžké ochrnutí horních i dolních končetin. Sám Karel informuje papeže Klimenta VI. o svém zdravotním stavu. V dopise z 10. listopadu 1350 charakterizuje svoji těžkou nemoc slovy „invaletudo et dyscrasia“ (bezmocnost končetin vyvolaná chorobou). Co mohlo vyvolat popisovanou bezmocnost? Soudilo se na otravu, odpovídalo to duchu doby, neboť šlo o nejčastější prostředek, jak se někoho zbavit. Je však velmi pozoruhodné, že soudobí čeští kronikáři se o chorobě svého panovníka ani slovem nezmiňují.

Co si myslet o tomto záhadném mlčení, když evropští kronikáři se snaží dopátrat pravdy za každou cenu? Jako by domácím životopiscům chyběla jakákoli snaha. Co je k tomu ale vedlo? Když se na jaře roku 1351 král uzdravil, byl z něj jiný člověk. Po dlouhých týdnech na lůžku se Karel objevil na veřejnosti. Zavládlo nesmírné překvapení: „Co se to stalo s naším panem králem?“ Před sebou měli shrbeného a strhaného muže s kulatými zády, předkloněným a vzhůru se tlačícím krkem, hlavou nakloněnou do levé strany. Její toporné držení ukazovalo na strnutí krku, když se chtěl ohlédnout, musel otáčet celým trupem. Avšak místo lehkovážného, sebevědomého a turnaje obrážejícího mladého muže tu byl pokorný a zbožný státník, moudrý hospodář a správce své země – zkrátka „otec vlasti“. Teprve až antropologicko-lékařské vyšetření králových pozůstatků, pod vedením prof. MUDr. Emanuela Vlčka, DrSc., objasnilo, že šlo o následek těžkého a Karlem utajeného úrazu.

Proč ale Karel IV. úraz tajil?  Vysvětlení je jednoduché. Vzhledem k tomu, že nejspíše přišel k úrazu při rytířském turnaji, kterého se vždy účastnil pod cizím jménem i erbem a tyto souboje byly pro panovníka nevhodné, nechtěl Karel IV. zbytečně pobuřovat jak lid, tak samotného papeže. Proto se velmi dlouhou dobu spekulovalo o tom, co otci vlasti vlastně je. V kronikách se o této skutečnosti mlčí. Až prof. MUDr. Emanuel Vlček, DrSc., a doc. MUDr. Jiří Ramba, DrSc., přišli na to, že se jednalo o velice těžké zranění, kdy měl postižený přeražené oba kloubní výběžky dolní čelisti a měl těžce zhmožděnou krční páteř (přesmyknutí a zaklínění kloubních výběžků C5/C6). 

Jaká byla medicína za dob Karla IV.? Již brzy se vše dozvíte ze záznamu přednášky! 


Za obsah této stránky odpovídá: Oddělení komunikace . počet zobrazení: 343 poslední aktualizace: jtlap, 04.06.2016
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.
zavřít