1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Školitelé Gerontologie


ŠKOLITEL TÉMATA
prof. MUDr. Štefan Alušík,CSc.
1. Význam chronického zánětu ve stáří
2. Antiagregační léčba ve stáří
doc. MUDr. Olga Dlouhá, CSc. 1. Vývojové poruchy řeči a jazyka (specific language disorder - SLI)
2. Centrální poruchy sluchového zpracování ( CAPD - central auditory processing disorder)
3. Elektrofyziologie - vyšetření kmenových a korových sluchových potenciálů, BAEP, LAEP
4. Centrální řečové a sluchové testy: dichotické
5. Řečová šumová audiometrie
prof. RNDr. Ing. Stanislav Ďoubal, CSc. Výzkum v oblasti teoretické a experimentální gerontologie
1. Teorie stárnutí – teoretické modely, teoretická a experimentální verifikace hypotéz
2. Markery stárnutí a měření biologického věku
3. Věkové změny v mechanických vlastnostech biologických struktur
doc. PharmDr. Daniela Fialová, Ph.D.

PhDr. Helena Hnilicová, Ph.D.


prof. MUDr. Zdeněk Klézl, CSc.
1. osteoporotické zlomeniny u starší populace
2. myelopatie v oblasti krční páteře
3. zlomeniny dlouhých kostí a páteře
MUDr. Karel Kudrna, CSc.

MUDr. Miroslav Špaček, Ph.D.
prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA

prof. MUDr. Eva Topinková, CSc. 1. Specifická péče o chronické rány a defekty – moderní terapie ran
2. Studium rostlinných látek s antioxidačním účinkem s potenciálním využitím v gerontologii
doc. MUDr. Jan Tošovský, CSc.

MUDr. Tomáš Urban, Ph.D.
prof. RNDr. Jiří Wilhelm, Ph.D.

 

Hodnocení: spravovat