1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Seznam doktorských studijních programů v biomedicíně a předsedové příslušných oborových rad

 

Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie:

doc. RNDr. Dana Holá, Ph.D. UK PřF

Biologie a patologie buňky:

prof. RNDr. Ivan Raška, DrSc. UK 1. LF

Vývojová a buněčná biologie:

doc. RNDr. Petr Folk, CSc. UK PřF

Biochemie a patobiochemie:

prof. MUDr. Stanislav Štípek, DrSc. UK 1. LF

Fyziologie a patofyziologie člověka:

prof. MUDr. Jaroslav Pokorný, DrSc. UK 1. LF

Imunologie:

prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D. UK PřF

Mikrobiologie:

doc. RNDr. Ivo Konopásek, CSc. UK PřF

Neurovědy:

prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc. UK 1. LF

Farmakologie a toxikologie:

prof. MUDr. Ondřej Slanař, Ph.D. UK 1. LF

Lékařská biofyzika:

prof. MUDr. RNDr. Jiří Beneš, CSc. UK 1. LF

Parazitologie:

doc. RNDr. Jan Votýpka, Ph.D. UK PřF

Experimentální chirurgie:

prof. MUDr. Jaroslav Živný, DrSc. UK 1. LF

Preventivní medicína:

doc. MUDr. Alexander M. Čelko, CSc. UK 3. LF

Biomedicínská informatika:

prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc. UK 1. LF

Gerontologie:

prof. MUDr. Eva Topinková, CSc. UK 1. LF

Zobrazovací metody v lékařství:

doc. MUDr. Andrea Burgetová, Ph.D. UK 1. LF

Biomechanika:

doc. PaeDr. Karel Jelen, CSc. UK FTVS


Další informace o jednotlivých oborových radách  naleznete na internetové adrese http://pdsb.avcr.cz 

Hodnocení: (hodnotil 1 uživatel) spravovat