1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
tisk | spravovat

Seznam doktorských studijních programů v biomedicíně a předsedové příslušných oborových rad

 

Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie:

Prof. RNDr. Stanislav Zadražil, DrSc. UK PřF

Biologie a patologie buňky:

Prof. RNDr. Ivan Raška, DrSc. UK 1. LF

Vývojová a buněčná biologie:

Doc. RNDr. Jan Černý, Ph.D. UK PřF

Biochemie a patobiochemie:

Prof. MUDr. Stanislav Štípek, DrSc. UK 1. LF

Fyziologie a patofyziologie člověka:

Prof. MUDr. Jaroslav Pokorný, DrSc. UK 1. LF

Imunologie:

Doc. RNDr. Vladimír Holáň, DrSc. UK PřF

Mikrobiologie:

doc. RNDr. Ivo Konopásek, CSc. UK PřF

Neurovědy:

Prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc. UK 1. LF

Farmakologie a toxikologie:

doc. MUDr. Věra Klenerová, DrSc. UK 1. LF

Lékařská biofyzika:

Prof. MUDr. RNDr. Jiří Beneš, DrSc. UK 1. LF

Parazitologie:

Prof. RNDr. Jaroslav Kulda, CSc. UK PřF

Experimentální chirurgie:

Prof. MUDr. Jaroslav Živný, DrSc. UK 1. LF

Preventivní medicína:

Doc. MUDr. Alexander M. Čelko, CSc. UK 3. LF

Biomedicínská informatika:

Prof. RNDr. Jana Zvárová, DrSc. UK 1. LF

Gerontologie:

Prof. MUDr. Eva Topinková, CSc. UK 1. LF

Zobrazovací metody v lékařství:

Prof. MUDr. Jan Daneš, CSc. UK 1. LF

Biomechanika:

Prof. Ing. Stanislav Otáhal, CSc. UK FTVS


Další informace o jednotlivých oborových radách  naleznete na internetové adrese http://pdsb.avcr.cz 


Za obsah této stránky odpovídá: Oddělení pro vědeckou činnost . počet zobrazení: 5191 poslední aktualizace: 25.08.2013
Hodnocení: (hodnotil 1 uživatel) Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.
zavřít