1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Semináře Ústavu hygieny a epidemiologie 1. LF UK a VFN v Praze

POZVÁNKA

Odborné semináře Ústavu hygieny a epidemiologie 1. LF UK a VFN v Praze

ZS a.r. 2021/22

Termín: 20. 10. 2021 RNDr. Jaroslav Mráz, CSc., Oddělení pro hodnocení expozice chemickým látkám na pracovišti, SZÚ Praha: Nové postupy při klasifikaci karcinogenů v Mezinárodní agentuře pro výzkum rakoviny (IARC).

Termín: 24.11. 2021

Ing. Arpád Boday, Laboratoř lékařské genetiky, laboratoře AGEL, a.s.Nový Jičín: COVID-19 z pohledu genetika.

Termín: 15. 12. 2021

doc. Ing. Marie Balíková, CSc., Ústav soudního lékařství a toxikologie, 1. LF UK a VFN, Praha: Návykové látky při výkonu povolání. Posuzování rizik v dopravě.

Semináře ÚHE se konají vždy ve středu v 14,00 h. v posluchárně Ústavu hygieny a epidemiologie 1. LF UK v Praze, Studničkova 7, Praha 2.

„Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16.“;

Vstup je volný, na akci není třeba se předem hlásit.

Akce je zařazena do systému celoživotního vzdělávání a ohodnocena 2 kredity ČLK.

Pořádající: Ústav hygieny a epidemiologie 1.LF UK a VFN v Praze


Organizační záležitosti: Garant akce:

RNDr. Milena Bušová, CSc.  prof. MUDr. Milan Tuček, CSc.
milena.busova@lf1.cuni.cz přednosta ÚHE


 

Hodnocení: spravovat