1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Semináře ÚHE

 

PROGRAM SEMINÁŘŮ ÚHE a.r. 2017/2018

Semináře se konají vždy ve středu od 15.00 hod v posluchárně ÚHE, Studničkova 7, Praha 2

Termíny a náplň seminářů:

1. 18.10. 2017
doc. Ing. Helena Čížková, Ph.D.: Zdravotní aspekty falšování potravin.
Ústav konzervace potravin, VŠCHT Praha

2. 15. 11. 2017
prof. MUDr. Milan Tuček, CSc.: Novinky v poskytování pracovnělékařských služeb. Ústav hygieny a epidemiologie 1. LF UK

3. 13. 12. 2017
MUDr. Edita Houbová: Možnosti diagnostiky a léčby hepatitidy C.
MSD Praha

4. 17. 1. 2018
Prof. MUDr. Vladimír Bencko, DrSc.: Zdravotních rizika expozice arzénu.
Ústav hygieny a epidemiologie 1. LF UK

5. 14. 2. 2018
Doc. Ing. Luboš Babička, CSc.: Aditiva v potravinách (É-čka).
Potravinářská komora ČR a člen expertní skupiny EFSA

6. 14. 3. 2018
Doc. Ing. Luboš Babička, CSc.: Rezidua pesticidů v potravinovém řetězci.
Potravinářská komora ČR a člen expertní skupiny EFSA

7. 11. 4. 2018
MUDr. Lenka Štěpánková, PhD., prof. MUDr. Eva Králíková, CSc.:
Léčba závislosti na tabáku: Prevence psychiatrických onemocnění.
Centrum pro závislé na tabáku III. interní kliniky VFN v Praze a Ústav hygieny a epidemiologie 1. LF UK

8. 16. 5. 2018
RNDr. Marek Liška, Ph.D. : Moderní kontaminanty v povrchových vodách.
Povodí Vltavy, státní podnik.

Účast na seminářích je bezplatná, není nutné se předem registrovat.
Dle Stavovského předpisu ČLK jsou lékařům za účast přiděleny 2 kredity.
Kontaktní osoba: RNDr. Milena Bušová, CSc.
milena.busova@lf1.cuni.cz

Hodnocení: spravovat