1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Projev Mgr. Baierla v Senátu ČR

Projev Mgr. Baierla v Senátu ČR
Vážený pane předsedající,
vážené paní senátorky a senátoři,
vážený pane ministře,
vážené kolegyně a kolegové,
děkuji výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice za veřejné slyšení v květnu letošního roku. Dlouholeté podfinancování veřejných vysokých škol vede ke ztrátě konkurenceschopnosti VVŠ. Proto se nelze divit, že odchází značná část mladých kolegyň a kolegů pracovat do soukromého, ale i státního sektoru. Vysoké školy tak přicházejí o nadějné a perspektivní akademické pracovníky. Bohužel, také ostatní pracovníci na VVŠ nedostali na většině škol výrazněji přidáno již několik let, často tito kolegyně a kolegové žijí na hranici chudoby. Proto je častým úkazem na VŠ fluktuace ostatních pracovníků na nižších pozicích. Na školách a fakultách, které jsou z povahy své činnosti na základní dotaci závislejší, je ještě situace zdaleka nejhorší. K největší destrukci dochází na pedagogických fakultách. Například na některých pedagogických fakultách tento stav dospěl do situace, kdy absolvent této fakulty při nástupu do učitelské profese jako nástupní plat dostane 22 600,- Kč hrubého a docent na fakultě, která tohoto absolventa vychovala, dostane v základu 22 700,- Kč. Jsem přesvědčen, že chceme-li být společností vzdělaných a přemýšlivých občanů, musíme rozvíjet jediný nepomíjivý kapitál naší malé země "vzdělání"!
Hlavním a dle mého zásadním faktorem špatné situace na VŠ je setrvalý pokles výdajů na základní činnost vysokých škol od roku 2008. Je třeba zmínit, že současné vedení resortu MŠMT od roku 2015 udržuje tento stav na tzv. nepodkročitelné hranici a tento rok i zásluhou tlaku zástupců VVŠ došlo k navýšení o 3 mld. Kč s tím, že příští rok dojde k dalšímu navýšení o 2 mld. Kč. To je pěkná zpráva, ale tato částka stále není plně dostačující. Co je ale velmi potěšitelné je to, že se toto navýšení, především snahou vedení MŠMT, objevuje i ve střednědobém výhledu rozpočtu ČR. Je proto nutné, aby tento trend pokračoval i v dalších letech a doufám, že priorita školství se bude dále naplňovat skutky a ne sliby.
Děkuji Vám za možnost vystoupit a přednést stanovisko VOS.

Mgr. Petr Baierl
předseda VOS
Hodnocení: spravovat