1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Program SČL září - říjen 2018

Spolek českých lékařů v Praze pořádá v měsíci září a říjnu 2018 pravidelné přednáškové večery s diskuzí. Začátek v 17.00 hodin v Lékařském domě v Praze 2, Sokolská 31.

DNE 24. ZÁŘÍ 2018
Přednáškový večer Chirurgické kliniky dospělých 2. LF UK a FNM
Přednosta: prof. MUDr. Jiří Hoch, CSc.

Chirurgie za hranicemi oboru

Koordinátor: prof. MUDr. Jiří Hoch, CSc.
Předsedající: prof. MUDr. Richard Škába, DrSc.

1. Kocián P.: Kolorektální karcinom v těhotenství (10 min.)
2. Jech Z.: Sarkomy pánve (10 min.)
3. Richtr P.: Rekonstrukce dutiny ústní perforátorovými laloky (10 min.)
4. Machovcová A.: Verneuilova choroba – jen operace? (10 min.)
5. Hoch J.: Hemikorporektomie (10 min.)

Diskuze 40 min.

DNE 1. ŘÍJNA 2018
Přednáškový večer Gynekologicko-porodnické kliniky 1.LF UK a NNB
Přednosta: doc. MUDr. Michal Zikán, Ph.D.

Péče o specifické skupiny pacientek

Koordinátor: doc. MUDr. Michal Zikán, Ph.D.
Předsedající: prof. MUDr. Jaroslav Živný, DrSc.

1. Dubová O.: Péče o zdravé ženy s dědičnou dispozicí ke vzniku gynekologických nádorů (10 min.)
2. Mojhová M.: Péče o HIV pozitivní těhotnou ženu (10 min.)
3. Glosová T.: Transsexualismus female-to-male (10 min.)
4. Neumannová H.: Péče o dětskou gynekologickou pacientku (10 min.)
5. Zikán M.: Radikální onkogynekologické operace v obrazech (15 min.)

Diskuze 40 min.

DNE 8. ŘÍJNA 2018
Přednáškový večer Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN
přednosta: prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.

Hořejšího večer

Koordinátor: prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.
Předsedající: prof. MUDr. Jan Kvasnička, DrSc.

1. Kocna P: Testy exokrinní funkce pankreatu – aktuální přehled (10 min.)
2.Vaníčková Z: Protein ztrátová enteropatie – přínos stanovení clearance alfa-1-antitrypsinu (10 min.)
3. Hodaňová L, Zemanová Z, Svobodová K, Březinová J, Michalová K: Význam molekulárně cytogenetických aberací u pacientů s akutní lymfoblastickou leukemií (10 min.)
4. Závora J.: Rychlá diagnostika sepse – projekt SMARTDIAGNOS (10 min.)
5. Vecka M, Leníček M, Žížalová K: Význam stanovení spekter žlučových kyselin (10 min.)
6. Kvasnička T: Indikace a monitorace antikoagulační terapie u tromboembolických onemocnění
(10 min.)

Diskuze 40 min.

DNE 15. ŘÍJNA 2018
Přednáškový večer Kardiologické kliniky IKEM
Přednosta: prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc.

WEBERŮV VEČER
Kdy potřeba léčby přesahuje běžné možnosti….
Koordinátor: prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc.
Předsedající: prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.

1. Kautzner J.: Úvod (5 min.)
2. Kettner J.: Kardiogenní šok (15 min)
3. Želizko M.: Aortální stenóza a TAVI: problematické situace a možnosti řešení (15 min)
4. Sedláček K.: Infekční komplikace implantabilních systémů (15 min.)
5. Kautzner J.: Recidivující fibrilace síní (15 min)

Diskuze 40 min.

DNE 22. ŘÍJNA 2018
Přednáškový večer Urologické kliniky 1. LF UK a VFN
přednosta: prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc.

HRADCŮV VEČER
100 let od narození prof. Eduarda Hradce

Koordinátor: prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc.
Předsedající: prof. MUDr. Richard Škába, CSc.

1. Hanuš T.: Profesor Eduard Hradec a moderní urologie (10 min.)
2. Babjuk M., Soukup V.: Léčba invazivního karcinomu močového měchýře (10 min.)
3. Sobotka R., Dítě Z.: Přínos urodynamického vyšetření pro diagnostiku dysfunkcí dolních močových cest u dospělých a dětí (10 min.)
4. Sedláček J., Kočvara R.: Dětská urologie – léčba vrozených vývojových vad (10 min.)
5. Hradec T. Vobořil V., Pichlíková Y.: Současné postavení extrakorporální litotrypse v léčbě urolitiázy (10 min.)

Diskuze 40 min.

DNE 29. ŘÍJNA 2018
Přednáškový večer Ústavu patologie 1. LF UK a VFN
Přednosta: doc. MUDr. Pavel Dundr, Ph.D.

ŠIKLŮV VEČER
Úloha patologa v predikování léčebné odpovědi na imunoterapii

Koordinátor: doc. MUDr. Pavel Dundr, Ph.D.
Předsedající: prof. MUDr. Miloš Grim, DrSc.

1. Dundr P.: Imunitní aspekty nádorových onemocnění (10 min.)
2. Bártů M., Němejcová K.: Význam hodnocení tumor infiltrujících lymfocytů (10 min.)
3. Němejcová K.: Testování PD-L1 – současný stav (10 min.)
4. Hadravský L, Hájková, N.,Tichá I.: Význam testování mikrosatelitové instability (10 min.)
5. Galko J.,Hojný J.,Tichá I.: Mutační load – nový prediktor imunoterapie? (15 min.)

Diskuze 40 min.

prof. MUDr. Richard Škába, CSc.

prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc.










Hodnocení: spravovat