1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Program SČL na leden-březen 2018

Spolek českých lékařů v Praze pořádá v měsíci lednu – březnu 2018 pravidelné přednáškové večery s diskuzí. Začátek v 17.00 hodin v Lékařském domě v Praze 2, Sokolská 31.

DNE 22. LEDNA 2018
Přednáškový večer Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a VFN
přednosta: Prof. MUDr. Alois Martan, DrSc.

KLAUSŮV VEČER
Perinatologie

Koordinátor: Prof. MUDr. Antonín Pařízek, CSc.
Předsedající: Prof. MUDr. Jaroslav Živný, DrSc.

1. Martan A.: Úvod (5 min.)
2. Pařízek A.: Praha 1337, místo prvního císařského řezu, kdy současně přežila matka i dítě? (10 min.)
3. Sosna O.: Císařský řez na přání z pohledu porodníka (10 min.)
4. Smíšek J.: Císařský řez na přání z pohledu dětského lékaře (15 min.)
5. Koucký M.: „Šedá zóna“ z pohledu porodníka (10 min.)
6. Lamberská T.: Extrémní nezralost novorozence z pohledu neonatologa (10 min.)

Diskuze – 30 min.

DNE 29. LEDNA 2018
Přednáškový večer I. chirurgické kliniky 1. LF UK a VFN
přednosta: Prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc.

KUKULŮV VEČER
Vývoj a nové trendy napříč chirurgickými obory
Vzpomínkový večer na akademika Vladimíra Balaše

Koordinátor: Prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc.
Předsedající: Prof. MUDr. Robert Gürlich, CSc.

1. Krška Z.: Úvod (5min.)
2. Krška Z.: Chirurgie podjaterní krajiny (10 min.)
3. Hoskovec D.: Peritoneální karcinomatóza (10 min.)
4. Ulrych J.: Chirurgie žaludku a jícnu (10 min.)
5. Dytrych P.: Chirurgie střeva a konečníku – vývoj a trendy (10 min.)
6. Kraus J.: Traumatologie ruky – vývoj (10 min.)
7. Burget F.: Traumatologie stehenní kosti – trendy (10 min.)

Diskuze – 30 min.

DNE 5. ÚNORA 2018
Přednáškový večer III. Interní kliniky 1. LF UK a VFN
přednosta: Prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.

CHARVÁTŮV VEČER
Vliv genetiky a prostředí na vzniku metabolických onemocnění

Koordinátor: Prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.
Předsedající: Prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc.

1. Svačina Š.: Úvod ( 5 min)
2. Michalská D., Raška I. Jr, Zikán V.: Osteoporóza- geny a prostředí (15 min)
3. Šnejdrlová M, Vrablík M, Štulc T, Češka R.: Genetika aterosklerózy aneb známe gen infarktu myokardu? (15 min)
4. Škrha J. Jr., Prázný M., Škrha, J.: Vysvětluje dnes genetika dostatečně příčiny rozvoje diabetu a jeho komplikací? (15 min)
5. Svačina Š., Matoulek, M. Sucharda P.: Mají geny obezity nějaký vliv? (15 min)

Diskuze – 30 min.

DNE 12. ÚNORA 2018

MAYDLOVA PŘEDNÁŠKA
Chirurgická léčba tromboembolické plicní hypertenze

Přednášející: Prof. MUDr. Jaroslav Lindner, CSc.
Předsedající: Prof. MUDr. Richard Škába, CSc.

DNE 19. ÚNORA 2018
Přednáškový večer 1. interní kliniky 3. LF UK a FNKV
přednosta: Prof. MUDr. Ivan Rychlík, CSc.

JONÁŠŮV VEČER
Novinky v diagnostice a léčbě chronických onemocnění jater

Koordinátor: Prof. MUDr. Ivan Rychlík, CSc., FASN, FERA
Předsedající: Prof. MUDr. Michal Kršek, CSc.

1. Rychlík I.: Úvod (5 min.)
2. Libicherová P.: Organizace péče o hepatologické pacienty na I. interní klinice 3.LF UK a FNKV (5min.)
3. Hudcová L.: Terapie ascitu po břišních operacích - naše zkušenosti (10min.)
4. Vejvodová M.: IgG4 asociovaná onemocnění (10min.)
5. Uzlová N.: Použití fibroscanu a ELF testu ke stanovení stupně jaterní fibrózy (10min.)
6. Mejzlíková N.: Neinvazivní hodnocení poruchy jaterní funkce u pacientů s pokročilou renální insuficiencí (10min.)
7. Krátká K.: Porucha cirkadiánní hemodynamiky a funkce ledvin u jaterní cirhózy (10min.)
8. Sticová E.: Benigní hepatocelulární léze (10min.)

Diskuze - 30 min.

DNE 26. ÚNORA 2018
Přednáškový večer Ústavu biologické a lékařské genetiky 1.LF UK a VFN
Přednosta: Prof. MUDr. Ondřej Šeda, Ph.D.

SEKLŮV VEČER
Molekulární a buněčné aspekty lékařské biologie a genetiky
Koordinátor: Prof. MUDr. Ondřej Šeda, Ph.D.
Předsedající: Prof. MUDr. Miloš Grim, DrSc.

1. Šeda O.: Úvod (5 min)
2. Vacík T.: Alternativní intronové promotory ve vývoji a nemocech (15 min)
3. Liška F.: Syndrom bezhlavých spermií jako příčina neplodnosti mužů genetického původu (15 min)
4. Cmarko D.: Mikroskopická analýza chromatinu in situ (15 min)
5. Korabečná M.: Biologické funkce volně cirkulující DNA (15 min.)

Diskuze - 40 min.

DNE 5. BŘEZNA 2018
Přednáškový večer II. interní kliniky 1.LF UK a VFN
Přednosta: Prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc.

PELNÁŘŮV VEČER
Současný pohled na diagnostiku a léčbu kardiomyopatií

Koordinátor: Prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc.
Předsedající: MUDr. Jaroslav Svoboda

1. Linhart A.: Úvod (5 min.)
2. Kuchynka P.: Dilatační kardiomyopatie (15 min.)
3. Zemánek D.: Hypertrofická kardiomyopatie (15 min.)
4. Paleček T.: Restriktivní kardiomyopatie (15 min.)
5. Havránek Š.: Arytmogenní kardiomyopatie (15 min.)

Diskuze 30 min.

DNE 12. BŘEZNA 2018
Přednáškový večer Centra diabetologie IKEM
Přednosta: Prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc.

CENTRUM DIABETOLOGIE IKEM

Koordinátor: Prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc.
Předsedající: Prof. MUDr. Jana Brunová, CSc.

1. Pelikánová T.: Úvod (5 min.)
2. Kožnarová R.: Technologie v diabetologii – novinky (20 min.)
3. Girmar P.: Transplantace inzulin produkující tkáně (20 min.)
4. Bém R.: Novinky v diagnostice a léčbě syndromu diabetické nohy (20 min.)

Diskuze 30 min.

DNE 19. BŘEZNA 2018
Přednáškový večer Kliniky dětské chirurgie 2. LF UK a FN Motol
Přednosta: Prof. MUDr. Michal Rygl, Ph.D.

KAFKŮV VEČER

Koordinátor: Prof. MUDr. Michal Rygl, Ph.D.
Předsedající: Prof. MUDr. Richard Škába, CSc.

1. Rygl M.: Úvodní slovo (5 min.)
2. Konopásková K.: Syndrom krátkého střeva u dětí (10 min.) 3. Kocmichová B.: Nekrotické komplikace septických stavů (10 min.) 4. Trachta J.: Kvalita života jedinců po feminizující genitoplastice (10 min.) 5. Jaroščiaková S.: Fokální nodulární hyperplazie u dětí (10 min.) 6. Frýbová B.: Závažné komplikace po Nussově operaci (10 min.)

Diskuze 30 min.

DNE 26. BŘEZNA 2018
Přednáškový večer Ústavu hygieny a epidemiologie 1.LF UK a VFN
Přednosta: Prof. MUDr. Milan Tuček, CSc.

KABRHELŮV VEČER

Koordinátor: Prof. MUDr. Milan Tuček, CSc.
Předsedající: MUDr. Jaroslav Svoboda

1. Tuček M.: Zahájení (5 min.)
2. Kudlová E.: Kojení z pohledu udržitelného rozvoje (10 min.)
3. Tuček M.: Muskuloskeletální onemocnění a rizikové faktory práce (15 min.)
4. Holcátová I.: Epidemiologie nádorů slinivky břišní (15 min.)
5. Slámová A.: Novinky v českém očkovacím kalendáři (15 min.)
6. Králíková E.: Tuberkulóza – podstatná příčina úmrtí v důsledku kouření (10 min.)

Diskuze 30 min.


Vzdělávací akce jsou pořádány dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 a jsou ohodnoceny 2 kredity
Přednášky jsou zařazeny jako volitelný předmět pro studenty 1. LF UK Praha.

Prof. MUDr. Richard Škába, CSc.
vědecký sekretář  

Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc.
předseda

 

Hodnocení: spravovat