1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Program přednášek Spolku lékařů českých září – říjen 2019

Spolek českých lékařů v Praze pořádá v měsíci září a říjnu 2019 pravidelné přednáškové večery s diskuzí. Začátek v17.00 hodin v Lékařském domě v Praze 2, Sokolská 31.

 

DNE 23. ZÁŘÍ 2019

Přednáškový večer Chirurgické kliniky 2. LF UK a FNM

Přednosta: prof. MUDr. Jiří Hoch, CSc.

 

Kapitoly z léčby karcinomu rekta

Koordinátor: prof. MUDr. Jiří Hoch, CSc.

Předsedající: prof. MUDr. Richard Škába, CSc.

1. Lohinská R.: Watch and Wait při karcinomu rekta (10 min.)

2. Hoch J.: Predikce léčebné odpovědi na neoadjuvantní léčbu (10 min.)

3. Pazdírek F.: Konvenční, laparoskopická nebo robotická chirurgie při karcinomu rekta? (15 min.)

4. Jech Z.: Extenzivní výkony pro karcinom rekta (10 min.)

5. Kocián P.: ERAS u pacientů po operaci rekta (10 min.)

Diskuze – 30 min.

 

DNE 30. ZÁŘÍ 2019

Přednáškový večer Gynekologicko-porodnické kliniky 3.LF UK a FNKV

Přednosta: prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc.

PADOVCŮV VEČER

Prekancerózy vulvy a děložního hrdla dnes a zítra

Koordinátor: prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc. Předsedající: prof. MUDr. Jaroslav Živný, DrSc.

1. Vacková J., Pichlík T.: Terminologie vulvárních prekanceróz a jejich management (VIN) (12 min.)

2. Křížová I., Rob L.: Melanom vulvy a jeho prekancerózy (12 min.)

3. Větrovská M., Pichlík T.: Cervikální prekancerózy a jejich management (12 min.)

4. Brynda D., Robová H.: Cervikální prekancerózy u těhotných a jejich management (12 min.)

5. Babková A., Robová,H.: Vakcinace dnes a zítra proti HPV (12 min.)

Diskuze – 30 min.

 

 

DNE 7. ŘÍJNA 2019

Přednáškový večer Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN

přednosta: prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.

Hořejšího večer

Koordinátor: prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.

Předsedající: prof. MUDr. Jan Kvasnička, DrSc.

 

1. Romanská V., Syrůčková A., Bílková J., Kvasnička T.: Vliv polymorfismu CYP2C19 na účinnost protidestičkové léčby klopidogrelem (10 min.)

2. Malíková I., Husáková M., Kvasnička J.: DOAC stop tablety a jejich využití při stanovení lupus antikoagulans (10 min.)

3. Lizcová L., Lhotská H., Svobodová K., Veselá D., Zemanová Z.: Genetické a epigenetické změny v buňkách mozkových gliomů a jejich přínos pro zpřesnění diagnostiky a léčby (10 min.)

4. Skála V.: Entamoeba histolytica jako parazitární původce závažných onemocnění člověka (10 min.)

5. Francová I., Kopřivová H.: Stanovení kalprotektinu v rutinní imunologické laboratoři (10 min.)

6. Kocna P.: Personalizace screeningu kolorektálního karcinomu s inteligentním vyhodnocováním FIT testů (10 min.)

Diskuze – 30 min.

DNE 14. ŘÍJNA 2019

Přednáškový večer Kardiologické kliniky IKEM

Přednosta: prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc.

WEBERŮV VEČER

Nové trendy v kardiologii uvedené kazuistikou – „Můj pacient má….“

Koordinátor: prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc.

Předsedající: prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.

1. Kautzner J.: Úvod (5 min.)

2. Wichterle D.: Recidivující synkopy (15 min.)

3. Kautzner J.: Elektrickou bouři (15 min.)

4. Melenovský V.: Progredující srdeční selhání (15 min.)

5. Krebsová A.: Aortální syndrom (15 min.)

Diskuze – 30 min.

DNE 21. ŘÍJNA 2019

Přednáškový večer Ústavu patologie 1. LF UK a VFN

přednosta: prof. MUDr. Pavel Dundr, Ph.D.

 

ŠIKLŮV VEČER

Diagnostika karcinomu plic z pohledu patologa

Koordinátor: prof. Pavel Dundr, Ph.D.

Předsedající: prof. MUDr. Miloš Grim, DrSc.

1. Dundr P:. Úvod (5 min.)

2. Rosmusová J.: Bioptická diagnostika karcinomu plic (15 minut).

3. Dundr P.: Molekulární testování karcinomu plic (15 minut).

4. Němejcová K.: Prediktory imunoterapie karcinomu plic (15 min.)

5. Galko J.: Neobvyklá klinická manifestace karcinomu plic pokládaného za relaps plazmocytárního myelomu. Kazuistické sdělení. (10 min.)

Diskuse – 30 min.

 

prof. MUDr. Richard Škába, CSc. prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc.

vědecký sekretář předseda

Hodnocení: spravovat