1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Prof. Svačina pokřtil ve Fausťáku své dvě knihy

Fausťák se 6. 12. 2016 dočkal premiéry – poprvé zde křtil jeden autor své dvě knihy najednou. Šlo o odbornou publikaci Antidiabetika – historie, současnost a perspektivy a sbírku fejetonů O lidech, medicíně a dění kolem nás profesora Štěpána Svačiny. Obě publikace vydalo Axonite.

Kmotrovství se ujal proděkan 1. LF UK doc. Martin Vokurka. Úryvky ze sbírky fejetonů přečetla herečka Marta Richterová a slavnostní atmosféru dokreslila hudbou violloncelistka Michaela Stehlíková.

66575

O lidech, medicíně a dění kolem nás

66577Kniha O lidech, medicíně a dění kolem nás přináší 50 fejetonů známého českého diabetologa, přednosty 3. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze a předsedy České lékařské společnosti J. E. Purkyně prof. MUDr. Štěpána Svačiny, DrSc. Fejetony jsou rozděleny do třech částí, které se, jak již vyplývá z názvu knihy, věnují jednak zajímavým osobnostem, jednak medicíně a v poslední části i dění kolem nás. Z předmluvy profesora Ctirada Johna lze pro přiblížení knihy uvést: “Fejetonista profesor Štěpán Svačina zaujatě vykládá o všem, co ho pálí, někdy i žere. Většinou v medicíně a kolem ní, ale i v ‚naší době‘. Jeho jazyk je sdílný, bez parád a kudrlinek. Snad mohu napsat, že pokračuje v thomayerovském stylu v duchu hesla ‚zaujmout a nekázat‘. Nedílnou součástí knihy jsou fotografie, které text pouze nezdobí, ale doslova jím prorůstají. Karel Meister je světem stále udivovaný poutník. Chodí jím s otevřenýma očima, zbystřenými smysly a stále přichystaným fotoaparátem. Často prožívá chvíle, kdy ‚mu to nedá‘ a musí stisknout spoušť. Někdy je impulsem krajina, jindy strom či pavučina. A divák cítí, že pod povrchem tvarů cosi tiká. Výtvarné poselství?”

Antidiabetika

66576Publikace v přehledu uvádí všechny aspekty podávání antidiabetik, tedy starších i novějších skupin léků včetně inzulinu. Samostatné kapitoly jsou věnovány jak historii podávání antidiabetik, tak i perspektivám do budoucnosti. Zahrnuty jsou i kapitoly o farmakách používaných v léčbě komorbidit diabetu, kapitola o antidiabetikách nepodávaných u nás, kapitola o potravinových doplňcích i lékových interakcích.
Diabetologie je obor s dlouhou historií farmakoterapie a s velmi nadějnou budoucností. Cílem farmakoterapie není jen korigovat glykemii, ale především komplexně ovlivnit kvalitu života a rizika pacienta. O tom všem kniha informuje. Před 50 lety byla diabetologie zcela jiná než dnes a za 50 let bude zcela jistě úplně jiná. Je pravděpodobné, že dnešní diabetologie má pořád ještě blíž k té diabetologii minulého století. Bouřlivý rozvoj oboru lze tudíž zcela jistě očekávat, a o tom kniha také pojednává.

Publikace je doplněna množstvím přehledných vyobrazení, tabulek a schémat. Je určena internistům, diabetologům a praktickým lékařům.

Prof. Svačina pokřtil ve Fausťáku své dvě knihy Prof. Svačina pokřtil ve Fausťáku své dvě knihy Prof. Svačina pokřtil ve Fausťáku své dvě knihy Prof. Svačina pokřtil ve Fausťáku své dvě knihy Prof. Svačina pokřtil ve Fausťáku své dvě knihy Prof. Svačina pokřtil ve Fausťáku své dvě knihy Prof. Svačina pokřtil ve Fausťáku své dvě knihy Prof. Svačina pokřtil ve Fausťáku své dvě knihy Prof. Svačina pokřtil ve Fausťáku své dvě knihy Prof. Svačina pokřtil ve Fausťáku své dvě knihy Prof. Svačina pokřtil ve Fausťáku své dvě knihy

 

 

Hodnocení: (hodnotil 1 uživatel) spravovat