1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Prof. MUDr. Robert Jech, PhD

Prof. MUDr. Robert Jech, PhD

(* 1969)

90468


Proč kandiduji do Akademického senátu UK?

Karlova Univerzita byla pro mě vždy nejvyšší vzdělávací autoritou v naší zemi. Jsem hrdý na to, že jsem její součástí a že na ni mohu pracovat. Jsem absolvent 1. LF UK (dříve - fakulty všeobecného lékařství), který více než 25 let na fakultě působí jako pedagog a výzkumník a kterému fakulta poskytla zázemí a podporu. Rád bych jí to svým způsobem oplatil a hájil její zájmy na úrovni akademického senátu UK.

Co chci?

Aktivně prosazovat prorůstové přerozdělení univerzitních finančních prostředků na podporu lékařského výzkumu ve prospěch 1. LF. Toto téma osobně považuji za zásadní a vysoce aktuální, neboť stávající způsob financování vědy na fakultách formou projektů PROGRES končí a Univerzita hledá nový model pro rozdělování financí. Nastavení spravedlivých mechanismů bude klíčové i v rámci soutěže pěti lékařských fakult UK, mezi kterými si 1.LF musí uhájit dominantní postavení.

Hlas naší fakulty při vytváření nových pravidel musí být slyšet!


Mezi mé další priority patří:

  • Podpora tvůrčího prostředí pro učitele a studenty se zaměřením na praktickou výuku.
  • Podpora integrace výzkumných aktivit stejných nebo příbuzných oborů napříč lékařskými i nelékařskými fakultami.
  • Zlepšit nejen finanční ohodnocení a podmínky vysokoškolských učitelů. 


vzdělání - absolvent FVL UK Praha; I. a II. atestace v neurologii; postgraduální studium v oboru neurověd;
zahraniční stáže a vědecké pobyty: McGill University, Montreal; University of Minnesota, Minneapolis; Max Planck Institute, Lipsko; University of Jerusalem, Jeruzalém.

zaměstnání - Neurologická klinika 1.F UK v Praze, vedoucí centra pro intervenční terapii motorických poruch, vedoucí elektrofyziologické laboratoře.

specializace - poruchy řízení hybnosti se zaměřením na diagnostiku a léčbu Parkinsonovy nemoci, třesu, dystonických a spastických syndromů; klinická neurofyziologie a funkční zobrazování mozku.

pedagogická činnost - výuka neurologie v 5. ročníku, školitel a koškolitel postgraduálních studentů v oboru neurověd a příbuzných oborů (11 obhájených PhD).

vědecká činnost - 183 článků a kapitol, HI=30 (Scopus), citací=2862, kumulativní IF=468, Cena prezidenta GAČR za nejlepší grant 2013, Cena ministra zdravotnictví za nejlepší grant 2016.

ORCID
: https://orcid.org/0000-0002-9732-8947

organizace: Grantová agentura ČR - GAČR (člen panelu pro patofyziologii, neurovědy a experimentální medicínu), Česká společnost pro klinickou neurofyziologii ČLS JEP (člen výboru a předseda komise pro funkční odbornost EP), Česká Neurologická Společnost ČLS JEP, Movement Disorders Society (člen), director of the European MDS school for Diagnostics and treatment of spastic paresis (Prague, X/2017); head of the teaching center (Medtronic) of excellence for Deep brain stimulation.


 

Hodnocení: (hodnotil 1 uživatel) spravovat