1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Prof. MUDr. Jiří Widimský CSc

Prof. MUDr. Jiří Widimský CSc, 
III.interní klinika 1.LF UK


Pregraduální vzdělání:

1. lékařská fakulta Praha

Odborné vzdělání

 • Atestace z vnitřního lékařství I a II.st.
 • Atestace z kardiologie
 • Certifikát ČLK pro interní lékařství, kardiologii, endokrinologii
 • Kandidátská disertační práce
 • Habilitační práce - docent
 • Profesor od r. 2006
 • European hypertension specialist European Society of hypertension (ESH)


Přehled odborné praxe:

 • pobyt na III. interní klinice 1.LF UK: sekundární lékař, asistent, vedoucí odd.
 • vedoucí Centra pro hypertenzi VFN a 1.LF UK
 • Zahraniční pobyty: 1987-1989 Clinical Research Institute of Montreal


Členství v odb. společnostech

 • Předseda České společnosti pro hypertenzi (ČSH)
 • 1.místopředseda České internistické společnosti (ČIS)
 • v minulosti člen výboru České kardiologické společnosti a České společnosti pro aterosklerózu/


Členství v redakčních radách časopisů:

Šéfredaktor časopisu Hypertenze a KV prevence, člen redakční rady Vnitřní lékařství, Cor Vasa


Udělené ceny:

Cena ČSH, cena ČIS, cena neurologické společnosti, cena MZ CR, Cena Karlovy Univerzity/cena Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin/, cena Evropské společnosti pro hypertenzi


Čestné členství
:

Česká kardiologická společnosr, ČSH, SHS /Slovenská společnost pro hypertenzi/


Pedagogická a vědecko -výzkumná činnost:

 • Pedagogická činnost na fakultě od r. 1992/ asistent, docent, profesor/
 • publikace: 170, 70 z toho v impaktovaných časopisech, aktuální H-index 27

 

Hodnocení: spravovat