1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc.

V případě mého zvolení za člena AS UK bych pokračoval v mé práci v ekonomické komisi AS UK. Kontinuitu v této oblasti považuji za důležitou, protože seznámit se s principy rozdělování finančních prostředků v rámci Univerzity je pro ne-ekonoma dosti komplikované. V mém minulém období se např. podařilo zvýšit příspěvek za publikace pro lékařské fakulty. Paralelní členství v AS UK a AS 1. LF pak usnadňuje přenos informací a koordinaci s plány vedení naší fakulty i senátu.

Vzdělání

1975 Fakulta všeobecného lékařství UK v Praze

1983 – II. stupeň atestace z psychiatrie

1986 - atestace ze sexuologie

1989 – doktor věd (DrSc.)

1992 – profesor pro obor psychiatrie

1994 – postgraduální výcvik v kognitivně behaviorální terapii

1997 – funkční specializace v systematické psychoterapii

2003 – výcvik v rTMS mozku, Psychiatrická klinika Univerzity LM Mnichov

2013 - kurs chronobioterapie Psychiatrické společnosti ČLS JEP

Zaměstnání a pedagogické funkce:

1986 – dosud - učitel 1.LF UK

1999 – 2020 - přednosta Psychiatrické kliniky VFN a 1. LF UK

2012 – dosud - vedoucí Centra psychiatrických a behaviorálních věd 1. LF UK a VFN v Praze

2003 – dosud - předseda oborové rady (Ph.D.) Lékařská psychologie a psychopatologie

Členství v redakčních radách:

člen redakční rady Archives of Psychiatry and Psychotherapy

člen redakční rady Activitas Nervosa Superior

člen redakční rady České kriminologie

Ceny a ohodnocení vědecké práce:

2001 – cena rektora UK

2001 – cena předsednictva ČLS JEP

2006 – medaile Jana Evangelisty Purkyněho

2011 - Stříbrná medaile Karlovy Univerzity

2011 - Kuffnerova cena

2012 - výroční ocenění Prague Convention Ambassador´s Program

2012 - Medaile za zásluhy o stát v oblasti vědy, výchovy a školství

2013 – Cena prezidenta České lékařské komory za přínos v oblasti celoživotního vzdělávání

2015 – pamětní plaketa Fogarty International Center, National Institutes of Health, USA

2019 – Zlatá medaile České lékařské společnosti JEP

Členství

2013 – dosud, předseda Spolku českých lékařů v Praze

2014 – dosud – člen Akademického senátu 1. LF UK

2014 – dosud předseda správní rady Vondráčkova nadačního fondu

2015 – dosud člen Etické komise 1. LF UK

2015 – dosud předseda sekce Výzkum traumatického stresu Světové psychiatrické společnosti

2021 – scientific advisor IFMAD kongres v Budapešti

Hodnocení: spravovat