1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Prof. MUDr. et MUDr. René Foltán, PhD.

Volební program prof. MUDr. et MUDr. René Foltán, PhD.

Vážené a ctěné kolegyně a kolegové, členové akademické obce 1.LF UK

Rozhodl jsem se přijmout kandidaturu mých kolegů a kandidovat do voleb Akademického senátu UK. Jako zástupce studentů jsem již byl členem historicky prvního AS UK, který definoval principy fungování UK po neradostných letech, kdy komunistická ideologie ovládala akademickou obec a fungování celé UK.

Mám pocit, že po 30 letech je potřeba tyto principy předefinovat tak, aby lépe reflektovaly současnou dobu, a posunout značku Univerzity Karlovy z pozice kdy se odvoláváme na historii do stavu v němž nás budou definovat naše současné úspěchy.

Parafrázuje slova Václava Havla, musím konstatovat: „Naše Univerzita nevzkvétá“. V žebříčku hodnocení nejlepších Univerzit si stále udržujeme zhruba stejnou pozici, což považuji spíše za známku stagnace než rozvoje, protože některé jiné univerzity v ČR se ve stejném hodnocení markantně zlepšují.

Chybí jasně definovaná nová strategie a vize, a jejich naplňování. Místo rozvoje excelence, který je proklamován spíše verbálně, než činy, se na univerzitě rozmáhá rovnostářský princip, kdy úspěšní dotují neúspěšné, bez jakékoliv snahy neúspěšné motivovat k excelenci a úspěšné více podporovat. Navíc je nám postupně vsugerováváno, abychom tuto doktrínu považovali za samozřejmost.

Rozumím tomu, že ne vše je v moci UK a stát vysoké školy nepodporuje dostatečně, ale stále odmítám přijmout fakt, že na kvalitní výuku, si musíme vydělat vědou a výukou studentů v anglické paralelce.

Je přirozené, že jakákoliv instituce má své ekonomicky výkonnější a méně výkonné části a všechny vytvářejí ve své synergii organizmus Univerzity. Domnívám se, že je logické, aby profitabilní části Univerzity byly daleko více podporované, což se dnes neděje. 1.LF je jeden z ekonomicky nejvýkonnějších útvarů UK a není to dáno žádným administrativním nařízením shora. Je to výsledek tvrdé a někdy vyčerpávající každodenní práce, mnohdy i vysoce nad rámec našich povinností, kterou u nás na fakultě vykováme. Nikdo nám nic nedal zadarmo. Za tuto práci jsme odměněni tím, že přispíváme do rozpočtu UK poměrně daleko větší částkou než méně výkonné fakulty. Zpětné přerozdělování těchto zdrojů na UK je pak velmi netransparentní a poměrově dostáváme z RUK daleko méně financí, než by nám mělo náležet. Velmi těžce se pak zlepšuje kvalita výuky hlavně klinické.

V situaci, kdy většina z učitelů může kdykoliv odejít do daleko lépe placené, čistě zdravotnické profese se tak postupně dostáváme na hranu personálních možností.

Pokud tomu nebude čelit co nejdříve, můžeme se dostat do situace jako například v sousedním Rakousku. Obdobné problémy tam vyústily v osamostatnění Lékařské fakulty od Vídeňské university a vytvoření Medizinische Universität Wien v roce 2014. Přestože Vídeňská Universita vznikla v roce 1356! Tomuto scénáři bych velmi rád předešel. UK vždy bude mou Alma Mater. Avšak bez větší ekonomické samostatnosti fakulty se nám výuka bude zlepšovat stále obtížněji a udržení naší fakultní profitabilní ekonomiky bude nemožné.

Vážení přátelé, nastínil jsem zde hlavní teze které bych jako Váš zástupce v senátu UK ve prospěch 1.LF rád prosazoval. Věřím, že to povede ke zlepšení našich pracovních i studijních podmínek a zlepší se atmosféra nejen na naší fakultě, ale na celé Univerzitě Karlově. Myslím si, že Jako dlouholetý člen kolegia děkana, budu v ideální pozici pro transfer aktuálních požadavků naší fakulty do AS UK a zároveň budu moci rychle zpětně přenášet aktuální informace na 1.LF UK.

Děkuji za Vaši podporu při volbě.

V úctě.

Prof. MUDr. et MUDr. René Foltán, PhD.

Hodnocení: spravovat