1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Proděkani 1. LF UK


42076prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc., MBA 
proděkanka pro přijímací řízení

e-mail: jana.duskova@lf1.cuni.cz

telefon: 224 966 825/224 966 820

64289doc. MUDr. René Foltán, Ph.D. 
proděkan pro zubní lékařství

e-mail: rene.foltan@lf1.cuni.cz

telefon: 224 963 191

prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. 42084
proděkan pro klinickou pedagogiku

e-mail: tomas.hanus@lf1.cuni.cz

telefon: 224 967 848, 224 967 888

42080prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc. 
proděkanka pro grantovou problematiku
a postgraduální doktorské studium

e-mail: libuse.kolarova@lf1.cuni.cz

telefon: 224 968 459 

42082prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D.
proděkan pro nelékařské studijní programy

e-mail: michal.miovsky@lf1.cuni.cz

telefon: 224 968 279

Ing. Ivan Mikula, Ph.D. 45699
proděkan pro rozvoj fakulty

e-mail: ivan.mikula@lf1.cuni.cz

telefon: 224 967 755

prof. MUDr. David Sedmera, DSc. 64290
proděkan pro zahraniční studenty
a sociální problematiku

e-mail: david.sedmera@lf1.cuni.cz

doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc. 42081
proděkan pro studijní problematiku
a teoretickou a preklinickou pedagogiku

e-mail: martin.vokurka@lf1.cuni.cz

telefon: 224 965 928

78822doc. MUDr. Pavel Klener, Ph.D.
proděkan pro vědeckou činnost

e-mail: pavel.klener2@lf1.cuni.cz 

telefon: 224 965 933


Hodnocení: (hodnotilo 6 uživatelů) spravovat Za obsah této stránky odpovídá: Tajemník fakulty.