1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Přípravné kurzy 1. LF ak. rok 2022/2023

97619

Přípravné kurzy pro akademický rok 2022/2023

Výuka bude probíhat formou e-learningu.

Kurzy celoživotního vzdělávání – zájmové kurzy. Kurzy probíhají od října do dubna.

Studium nemá profesní charakter, po jeho ukončení je vydáváno Osvědčení o absolvování kurzu.
Přihlášku (Založení nové přihlášky) je možné podat přes studijní informační systém. Přihlášku je možné podat od 1. 9. 2022 do  15. 1. 2023. Podmínky kurzu upravuje Opatření děkana č. 10/2021 


Přípravný kurz A - přípravný kurz na magisterské studijní programy (Všeobecné a Zubní lékařství)

CENA: 7.000,- Kč

  - přednášky (komentované prezentace) z fyziky, chemie a biologie 

  - chat s přednášejícím (konzultace) bude probíhat v pondělí a úterý podle rozvrhu.

   Zahájení kurzu 3. 10. 2022. 

   První prezentace bude přístupná ve čtvrtek 29. 9. 2022. Prezentace na další týden budou zveřejněny vždy ve čtvrtek. Vstup do živé konzultace je podmíněn shlédnutím příslušné přednášky.

  Sylabus předmětů - témata přednášek přípravného kurzu A.


Přípravný kurz B - přípravný kurz na bakalářské studijní programy (Fyzioterapie, Ergoterapie, Nutriční terapie, Porodní asistence, Všeobecné ošetřovatelství, Adiktologie - pouze část biologie)

CENA: 4.500,- Kč

- přednášky (komentované prezentace) z biologie

- chat s přednášejícím (konzultace) bude probíhat v pondělí podle rozvrhu.

  Zahájení kurzu 3. 10. 2022. 

První prezentace bude přístupná ve čtvrtek 29. 9. 2022. Prezentace na další týden budou zveřejněny vždy ve čtvrtek. Vstup do živé konzultace je podmíněn shlédnutím příslušné přednášky.

Sylabus předmětů - témata přednášek přípravného kurzu B.


 Přihlášení do kurzu:

  • Přihláška se podává prostřednictvím studijního informačního systému (SIS) - Založení nové přihlášky
  • Přihláška se podává pouze elektronicky.
  • Za přihlášku musí být uhrazena stanovená částka a spárována s platbou. Informace o platbě Vám bude zaslána na e-mail po odeslání elektronické přihlášky.
  • Poplatek za kurz musí být uhrazen pod VS, který je totožný s ID přihlášky. Pokud nebude u platby správně vyplněn VS a SS, platba se nepřiřadí k přihlášce a přihláška nebude zaregistrovaná.
  • Obdržíte e-mail s potvrzením o spárování. 

Hodnocení: (hodnotilo 12 uživatelů) spravovat