1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

PRIMUS – VYHLÁŠENÍ 8. ROČNÍKU

Dovoluji si Vás upozornit na vyhlášení 8. ročníku soutěže Primus, které bylo vyhlášeno Opatřením rektora – OR č. 3/2023 (https://cuni.cz/UK-12462.html), zásady soutěže Primus jsou uvedeny v opatření rektora č. 2/2023 (https://cuni.cz/UK-12461.html). Program má umožnit nejlepším mladým vědeckým pracovníkům založit novou skupinu, rozvinout vlastní nezávislý vědecký program a nabídnout špičkové prostředí pro vědeckou práci studentů zejména magisterského a doktorského stupně.

Řešitel projektu zajistí po dohodě s přednostou pracoviště úhradu 25 % celkových rozpočtovaných finančních prostředků projektu Primus (např. z darů, podpory vědeckých týmů, mzdových prostředků, případně dalších prostředků). U projektů doporučených k řešení, 1. LF UK přispěje 25 % z celkových rozpočtovaných finančních prostředků.

Návrhy projektů Primus se předkládají pouze v elektronické podobě prostřednictvím databáze, která je žadatelům zpřístupněna na webu RUK: (http://veda.is.cuni.cz) (pro přihlášení prosím použijte své číslo osoby, které naleznete pod fotografií na průkazu UK a heslo z Centrální autentizační služby UK: http://cas.cuni.cz).

Předkladatelé/překladatelky bez přístupu do Informačního systému UK mohou nejpozději do 31. 03. 2023 požádat o přístup do aplikace prostřednictvím registračního formuláře, který je zveřejněn na webových stránkách programu Primus.

Odborné komise RUK, které budou projekty posuzovat, budou velmi přísně hodnotit, zda projekt splňuje nejen vědeckou originalitu, ale i dodržení podmínek zadaných pro předložení projektu.

Žádost je nutné do 05. 04. 2023 do 12:00 hodin založit do databáze, kde je třeba vyplnit název projektu, anotaci a předpokládané finanční prostředky na celé období řešení, neboť 6. 4. 2023 budou všechny předloženy ke zpracování pro kolegium děkana proděkance pro grantovou problematiku, prof. MUDr. Petře Liškové, MD, Ph.D. Vlastní text projektu je po tomto termínu možné dále doplňovat a upravovat.

Při přípravě přihlášky je nutné postupovat v souladu s Opatřením děkana č. 11/2021Podávání žádosti o projekty na adrese https://www.lf1.cuni.cz/opatreni. Tzn. kompletní grantová přihláška musí být doložena souhlasným stanoviskem přednosty ústavu/kliniky, ekonoma a děkana.

Formulář „Vnitřní žádost o projekt“ je přílohou tohoto vyhlášení.

Termín odevzdání na Grantové oddělení 1. LF UK je 17. 04. 2023 do 10:00 hodin.

Způsob odevzdání:
exportované PDF z uvedené databáze RUK (http://veda.is.cuni.cz) odeslané mailem na Grantové oddělení 1. LF UK paní Bc. Gabriele Grznárové na adresu gabriela.grznarova@lf1.cuni.cz, k e-mailu prosím připojte životopis s významnými publikacemi, tak jak jsou vloženy do přihlášky.

Případné dotazy zodpoví:
Bc. Gabriela Grznárová, gabriela.grznarova@lf1.cuni.cz, tel.: č. 224964258

Po formální kontrole žádosti bude uchazeči vydán pokyn k elektronickému odeslání na RUK, bez schválení grantovým oddělením přihlášky prosím NEPOSÍLEJTE.

                                                                                                        prof. MUDr. Petra Lišková, M.D., Ph.D.
                                                                                                        proděkanka pro grantovou problematiku

 

Hodnocení: spravovat