1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Hodnocení ústavů 2012/13

 

Anatomický ústav
Anesteziologicko resuscitační klinika
Dermatovenerologická klinika
Farmakologický ústav
Foniatrická klinika
Fyziologický ústav
Geriatrická klinika
Gynekologicko-porodnická klinika Nemocnice Na Bulovce
Gynekologicko-porodnická klinika VFN
Chirurgická klinika Nemocnice Na Bulovce 
Chirurgická klinika Thomayerova nemocnice
I. chirurgická klinika VFN
I. interní klinika
I. klinika tuberkulózy a respiračních nemocí
II. chirurgická klinika
II. interní klinika
III. chirurgická klinika 
III. interní klinika
IV. interní klinika
IKEM
Interní klinika ÚVN
Interní oddělení Strahov
Klinika adiktologie
Klinika anesteziologie a resuscitace a intenzívní medicíny ÚVN
Klinika anesteziologie a resuscitace a intenzívní medicíny VFN
Klinika dětského a dorostového lékařství 
Klinika infekčních a tropických nemocí
Klinika nefrologie
Klinika otorhinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku FN Motol
Klinika plastické chirurgie Nemocnice Na Bulovce
Klinika pracovního lékařství
Klinika rehabilitačního lékařství
Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie
Neurochirurgická klinika
Neurologická klinika
Oční klinika ÚVN
Oční klinika VFN
Onkologická klinika Thomayerova nemocnice
Onkologická klinika VFN a ÚVN
Onkologická klinika VFN
Ortopedická klinika FN Motol
Ortopedická klinika Nemocnice Na Bulovce
ostatní externí pracoviště
Pediatrická klinika Thomayerova nemocnice
Pneumologická klinika Thomayerova nemocnice
Psychiatrická klinika 
Radiodiagnostická klinika Nemocnice Na Bulovce
Radiodiagnostická klinika VFN
Revmatologická klinika
Spokojenost a postřehy k fakultní knihovně a studovně
Studijní oddělení 
Urologická klinika
Ústav biofyziky a informatiky
Ústav biochemie a experimentální onkologie
Ústav biologie a lékařské genetiky
Ústav buněčné biologie a patologie
Ústav dědičných metabolických poruch
Ústav dějin lékařství a cizích jazyků
Ústav histologie a embryologie
Ústav humanitních studií v lékařství
Ústav hygieny a epidemiologie
Ústav Imunologie a mikrobiologie
Ústav klinické a experimentální hematologie ÚHKT
Ústav klinické a experimentální stomatologie
Ústav lázeňské medicíny
Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky
Ústav lékařské biochemie
Ústav nukleární medicíny
Ústav patologické fyziologie
Ústav patologie
Ústav radiační onkologie Nemocnice Na Bulovce
Ústav soudního lékařství a toxikologie
Ústav tělesné výchovy
Ústav tělovýchovného lékařství
Ústav teorie a praxe ošetřovatelství
Ústav vědeckých informací
Ústav veřejného zdravotnictví a medicínského práva
Ústav všeobecného lékařství

Hodnocení pedagogů
Hodnocení výuky

 

Hodnocení: spravovat