1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Přijímací řízení pro akademický rok 2018/2019

72049

Pod názvem oboru naleznete podmínky přijímacího řízení pro rok 2018/2019

souhrnné informace k podání přihlášky

přihláška ke studiu (Založení nové přihlášky)

přijímací zkoušky se můžou účastnit všichni pozvaní uchazeči, maturitní vysvědčení se předkládá až při zápisu ke studiu

Informační týden UK.

Nabídka ubytování v době konání přijímacího řízení.

Magisterský studijní program Všeobecné lékařství.

Magisterský studijní program Zubní lékařství.

Bakalářský studijní program Specializace ve zdravotnictví:

 

 • v rámci studijního programu Specializace ve zdravotnictví si lze podat jednu přihlášku, tj. pouze na jeden z níže uvedených oborů:

 

Bakalářský studijní program Porodní asistence:

Navazující magisterský studijní program Specializace ve zdravotnictví:

 • v rámci studijního programu Specializace ve zdravotnictví si lze podat jednu přihlášku, tj. pouze na jeden z níže uvedených oborů:
 • forma studia prezenční:
  • obor Adiktologie
  • obor Nutriční specialista
   • Způsobilost nutričního terapeuta dle zákona 96/2004 Sb. (tzv. zákon o nelékařských zdravotnických povoláních) je podmínkou přijetí k navazujícímu magisterskému studiu Nutriční specialista. Studium jiného oboru, byť se týká výživy, ale kterým způsobilost nezískáte, tak nedává možnost být na navazující obor přijat.
  • obor Ergoterapie
   • Způsobilost ergoterapeuta dle zákona 96/2004 Sb. (tzv. zákon o nelékařských zdravotnických povoláních) je podmínkou přijetí k navazujícímu magisterskému studiu Ergoterapie
 • forma studia kombinovaná:
  • obor Adiktologie
  • obor Nutriční specialista
   • Způsobilost nutričního terapeuta dle zákona 96/2004 Sb. (tzv. zákon o nelékařských zdravotnických povoláních) je podmínkou přijetí k navazujícímu magisterskému studiu Nutriční specialista. Studium jiného oboru, byť se týká výživy, ale kterým způsobilost nezískáte, tak nedává možnost být na navazující obor přijat.
  • obor Intenzivní péče
   • Způsobilost všeobecná sestra dle zákona 96/2004 Sb. (tzv. zákon o nelékařských zdravotnických povoláních) je podmínkou přijetí k navazujícímu magisterskému studiu Intenzivní péče
   • Více informací k prokázání odborné způsobilosti a doložení praxe naleznete zde.
   • Doklad k prokázání odborné způsobilosti všeobecné sestry - jeho kopie se vkládá do SIS jako příloha
   • Doklad o praxi - pro získání bonifikace - vyplněný formulář se vkládá do SIS jako příloha

termín přijímacího řízení:

 • všeobecné a zubní lékařství
  • 12.6.2018
  • při podání přihlášek na všeobecné a zubní lékařství, uchazeč píše jeden test
 • bakalářské a navazující magisterské programy
  • 8.6.2018
  • při podání více přihlášek na bakalářské studijní programy, uchazeč píše pouze jeden test

den otevřených dveří pro bližší informace pořádá fakulta v sobotu 6.1.2018

formulář žádosti o zvláštní zacházení

Hodnocení: (hodnotilo 10 uživatelů) spravovat