1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Přednáškové večery Spolku lékařů českých v Praze - letní semestr 2018/2019

Spolek českých lékařů v Praze pořádá v měsíci dubnu - červnu 2019 pravidelné přednáškové večery s diskuzí. Začátek v 17.00 hodin v Lékařském domě v Praze 2, Sokolská 31.

DNE 1. DUBNA 2019

Přednáškový večer Plastické chirurgie 1. LF UK a NNB

Přednosta: MUDr. Martin Molitor, Ph.D.

Mikrochirurgické rekonstrukce v plastické chirurgii

 

Koordinátor: MUDr. Martin Molitor, Ph.D.

Předsedající: prof. MUDr. Robert Gürlich, CSc.

1. Christodoulou P.: Od naivní představy k realitě 12 min.)

2. Molitor M.: Mikrochirurgické rekonstrukce v oblasti hlavy a krku (12 min.)

3. Měšťák O.: Mikrochirurgická rekonstrukce prsou (12 min.)

4. Christodoulou P.: Mikrochirurgická rekonstrukce končetin (12 min.)

Diskuze 30 min.

DNE 8. DUBNA 2019

Přednáškový večer Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN

Přednosta: prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc.

 

HENNERŮV VEČER

Spánková medicína v odkazu doc. MUDr. B. Rotha, DrSc

(Přednáškový večer při příležitosti jeho nedožitých 100. narozenin)

Koordinátor: prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc.

Předsedající: prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc.

 

1. Nevšímalová S.: Jak pokročil klinický výzkum, diagnostika a léčba nadměrné denní spavosti? (20 min.)

2. Dostálová S. a spol.: Existuje normální spánek po padesátce? (15 min.)

3. Příhodová I.: Co ruší spánek dětí? (15 min.)

4. Šonka K. a spol.: Porucha chování v REM spánku (15 min.)

 

Diskuze – 30 min.

DNE 15. DUBNA 2019

Přednáškový večer Ústavu pro péči o matku a dítě

Přednosta: doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc.

TRAPLŮV VEČER

20 let Centra trofoblastické nemoci v ÚPMD

Koordinátor: doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc.

Předsedající: prof. MUDr. Jaroslav Živný, DrSc.

 

1. Feyereisl J.: Úvodní slovo (5min)

2. Feyereisl J.: 20 let CTN v ÚPMD – vzpomínka na doc. Zavadila (5 min.)

3. Šafář P.: Maligní formy gestační trofoblastické nemoci (10 min.4. Utracká E.: Benigní formy gestační trofoblastické nemoci (10 min.)

5. Vernerová Z.: Úloha patologa v diagnostice gestační trofoblastické nemoci (10 min.)

6. Turyna R.: CTN registry – současný stav v Evropě a v České republice (10 min.)

7. Hašlík L.: Ultrazvuk v diagnostice gestační trofoblastické nemoci (10 min.)

Diskuze – 30 min.

DNE 22. DUBNA 2017 – Velikonoce

DNE 29. DUBNA 2019

Přednáškový večer Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FNM

 

POPELKŮV VEČER

Konzervativní léčba artrózy

Koordinátor: prof. MUDr. Tomáš Trč, CSc.,MBA

Předsedající: prof. MUDr. Richard Škába, CSC

1. Trč T.: Úvod - Možnosti konservativní terapie artrózy (5 min.)

2. Porubský P., Ďuriva D., Trnavský T.: Analgetika , antiflogistika, antirevmatika (10 min.)

3. Hanák F., Kraus Š., Schovanec J.: Chondroprotektiva – sysadoa (10 min.)

4. Stark M., Hladký V., Trč T.: Viskosupplementace a kolagenní preparáty (10 min.)

5. Hudák R.: Šťastný E., Havlas V.: PRP, kmenové buňky a alternativní postupy (10 min.)

6. Kos P., Smetana P., Hanus M.: Rehabilitační postupy, životní styl při léčbě artrozy (10 min.)

7. Trč T.: Závěr – shrnutí (5 min.)

 

Diskuze 30 min.

DNE 6. KVĚTNA 2019

Přednáškový večer Revmatologického ústavu

Přednosta: prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.

LENOCHŮV VEČER

Diskutovaná témata moderní revmatologie

 

Koordinátor: prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.

Předsedající: MUDr. Jaroslav Svoboda

 

1. Klein M.: Jaký je přínos sonografie moderní revmatologii (12 min.)

2. Bečvář R.: Raynaudův fenomén v diagnostice systémových onemocnění pojiva (12 min.)

3. Heřman M.: Radiografická a non-radiografická SpA (12 min.)
4. Pavelka K.:Reaktivní artritidy – problém stále živý (12 min.)

5. Vencovský J.: Nové cílené biologické i nebiologické léky v revmatologii (12 min.)

Diskuze 30 min.

DNE 13. KVĚTNA 2019

Přednáškový večer Kliniky nefrologie IKEM

Přednosta: prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.

 

BRODŮV VEČER

Koordinátor: prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.

Předsedající: prof. MUDr. Jana Brunová, CSc.

 

1. Viklický O.: Úvod (5 min.)

2. Viklický O.: Párová výměna ledvin k transplantaci (12 min.)

3. Rajnochová- Bloudíčková S,: Hraniční indikace k transplantaci ledviny (12 min.)

4. Paříková A. : Moderní aferetické metody (12 min.)

5. Zahrádka I.: Kdy odeslat pacienta k nefrologovi 12 min.)

6. Vašáková M./Slatinská J.:Pulmorenální syndromy (12 min.)

 

Diskuze – 30 min.

DNE 20. KVĚTNA 2019

Přednáškový večer Anatomického ústavu 1.LF UK

Přednosta: prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc

PURKYŃŮV VEČER

Anatomická věda má stále co říci

 

Koordinátor: doc. MUDr. Ondřej Naňka, Ph.D.

Předsedající: prof. MUDr. Miloš Grim, DrSc.

 

1. Naňka O.: Úvodní slovo (5 min.)

2. Olejníčková V., Martin Bartoš M. a spol.: Optické mapování - pokroky a výzvy ve studiu převodního systém srdečního (13 min.)

3. Kvasilová A, Gregorovičová M.a spol.: Srovnávací pohled na vývoj převodního systému srdečního (13 min.)

4. Szabo P.,Dvořánková B.a spol.: Nádorové mikroprostředí pankreatu - velká neznámá (15 min.)

5. Shbat A., Seifert Z. a spol.: Jedinečná mumie šestiletého chlapce (14 min.)

 

 

Diskuze - 30 min.

DNE 27. KVĚTNA 2019

Přednáškový večer Chirurgické kliniky 3. LF UK a FNKV

Přednosta: prof. MUDr. Robert Gürlich, CSc

POLÁKŮV VEČER

Specifika chirurgické péče o seniory

Koordinátor: prof. MUDr. Robert Gürlich, CSc.

Předsedající: prof. MUDr. Richard Škába, CSc.

 

1. Gürlich R. : Úvod (5 min.)

2. Teplan V.: Předoperační příprava seniorů (10 min.)

3. Krpenská E.: Perioperační péče o seniory (10 min)

3. Oliverius M. : Onkochirurgie seniorů (10 min.)

4. Martin Očadlík M., Vyhnánek F. : Traumatologická péče o seniory ( 10 min.)

5. Teplan V.: Miniinvazivní techniky operování a jednodenní péče (10 min.)

 

Diskuze 30 min.

DNE 3. ČERVNA 2019

Přednáškový večer IV. interní kliniky 1. LF UK a VFN

Přednosta: prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc.

PRUSÍKLŮV VEČER

Akutní pankreatitida

 

Koordinátor: prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc.

Předsedající: prof. MUDr. Jan Kvasnička, DrSc.

 

1. Žák A.: Úvod (10 min.)

2. Krechler T.: Akutní biliární pankreatitida (12 min.)

3. Macášek : Hypertriglyceridemie a akutní pankreatitida (12 min.)

4. Šroubková R.: Sonografický obraz akutní pankreatitidy (12 min.)

5. Hrabák P.: Léčba akutní pankreatitidy (12 min.)

 

 

Diskuze - 30 min.

 

Vzdělávací akce jsou pořádány dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 a jsou ohodnoceny 2 kredity

Přednášky jsou zařazeny jako volitelný předmět pro studenty 1. LF UK Praha

 

 

Prof. MUDr. Richard Škába, CSc. Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc.

vědecký sekretář předseda

 

Hodnocení: spravovat