1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Pravidelné přednáškové večery s diskuzí SČL

Spolek českých lékařů v Praze pořádá v měsíci dubnu - červnu 2018 pravidelné přednáškové večery s diskuzí. Začátek v 17.00 hodin v Lékařském domě v Praze 2, Sokolská 31.

DNE 9. DUBNA 2018
Přednáškový večer Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN
Přednosta: Prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc.

Hennerův večer
Rehabilitace poruch stability a chůze u Parkinsonovy nemoci

Koordinátor: Prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc.
Předsedající: Prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc.

1. Růžička E.: Poruchy stability a pády (15 min.)
2. Hoskovcová M.: Rehabilitace poruch stability (15 min.)
3. Gál O.: Rehabilitace poruch chůze (15 min.)
4. Srp M.: Respirační fyzioterapie (15 min.)

Diskuze – 40 min.

DNE 16. DUBNA 2018
Přednáškový večer Ústavu pro péči o matku a dítě
Přednosta: Doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc.

Traplův večer
Závažné těhotenské komplikace a patologie placenty

Koordinátor: Doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc.
Předsedající: Prof. MUDr. Jaroslav Živný, DrSc.

1. Feyereisl J.: Úvodní slovo (6 min.)
2. Vernerová Z.: Klasifikace placentárních změn u plodů s časnou a pozdní formou fetální růstové restrikce (9 min)
3. Hanulíková P., Švecová M.: Abnormálně invazivní placenta - diagnostika MRI vs. SONOGRAFIE? (9 min.)
4. Křepelka P.: Klinické rizikové faktory pro vznik těhotenství s abnormálně invazivní placentou
(9 min.)
5. Feyereisl J.: Technika císařského řezu u těhotenství s abnormálně invazivní placentou (9 min.)
6. Krofta L.: Management a výsledky těhotenství s abnormálně invazivní placentou: kohortová studie (9 min.)
7. Feyereisl J.: Je potřeba center excelence pro těhotenství s abnormálně invazivní placentou? (9 min.)

Diskuze – 40 min.

DNE 23. DUBNA 2018
Přednáškový večer Interní kliniky 2. LF UK a FNM
Přednosta: Prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA

Interní klinika 2. LF UK a FN Motol
Vnitřní lékařství v kazuistikách Interním kliniky 2. LF UK a FNM

Koordinátor: Prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA
Předsedající: Prof. MUDr. Jan Kvasnička, DrSc.

1. Chlumský J.: Novinky v léčbě paraneoplastické tromboembolické příhody (10 min.)
2. Pátek O.: Neočekávaná příčina subakutního selhání ledvin u nemocného se sklerodermií
(složitý pacient vyžaduje interdisciplinární přístup) (10 min.)
3. Piťhová P., Hoskovcová L.: Charcotova osteoartropatie – devastující komplikace diabetu (10 min.)
4. Turčániová D.: Endoskopické řešení iatrogenně vzniklé paraesofageální komunikace (10 min.)
5. Mokrá D.: Zajímavé kazuistiky na Metabolické jednotce v roce 2017 (10 min.)
Diskuze – 40 min.

DNE 30. DUBNA 2018
Přednáškový večer Kliniky dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FNM
Přednosta: Prof. MUDr. Tomáš Trč,CSc.,MBA

Popelkův večer
Novinky v ortopedické operativě

Koordinátor: Prof. MUDr. Tomáš Trč, CSc.,MBA
Předsedající: Prof. MUDr. Richard Škába, CSc.

1. Trč T.: Úvod (5 min.)
2. Kautzner J., Havlas V., Trč T.: Využití artroskopické techniky v léčbě patologií kyčelního kloubu (10 min.)
3. Šťastný E., Havlas V.: Náhrady chrupavky arteficiálním implantátem Chondrotissue (10 min.)
4. Stehlík D., Trč T.: Biologická terapie a kmenové buňky v ortopedii (10 min.)
5. Kautzner J., Havlas V.: All - inside plastika LCA (10 min.)
6. Trč T., Wagenknecht L.: Prolongace kostí plně implantibilními hřeby. (10 min.)
7. Trč T: Závěr (5 min.)

Diskuze – 40 min.

Hodnocení: spravovat