1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Další stáže a pobyty

72221

Pravidla pro individuální zahraniční stáže (ZS) studentů 4. - 6. ročníku Všeobecného lékařství na 1. LF UK v režimu „free mover“

· Studijní stáž v zahraničí může student uskutečnit jako tzv. free mover. Tedy jako student, který vyjede individuálně do zahraničí mimo rámec existujících výměnných/stipendijních programů, tj. na vlastní pěst. Více informací: https://cuni.cz/UK-4251.html

· Individuálních zahraničních stáží se mohou zúčastnit studenti 4., 5. a 6. ročníku během semestru a nahrazují povinnou výuku studentem zapsaných předmětů v Sisu. Netýkají se prázdninových praxí!

· Celková doba stáže na zahraničním pracovišti nesmí přesáhnout dobu 1 semestru (maximálně 15 týdnů) v akademickém roce.

· Lze využít zdravotních zařízení pro výjezdy v programu Erasmus - https://www.lf1.cuni.cz/erasmus-a-staze - nebo jiných zdravotnických zařízení dle vlastního výběru.

· Každý výjezd na zahraniční stáž si student musí v dostatečném předstihu před výjezdem nechat nejprve schválit garantem příslušného předmětu, který po porovnání sylabů 1. LF a studentem dodaného zahraničního sylabu posoudí, zda a v jakém rozsahu lze stáž uznat (udělení zápočtu, uznání klasifikovaného zápočtu/ zkoušky) a jaké potvrzení o vykonané stáží má student přivézt zpět. Z tohoto pohledu je role garanta předmětu nezastupitelná a nelze ji delegovat na proděkana resp. oddělení děkanátu.

· Písemnou žádost s uvedenými náležitostmi (viz výše) podepsanou garantem předmětu student doručí minimálně 1 měsíc před výjezdem na studijní oddělení ke konfirmaci proděkanem.

· Součástí každé žádosti o povolení výjezdu na zahraniční stáž musí být prohlášení studenta, že si je vědom maximální délky pobytu na zahraniční stáži, a že ho nepřekročí, aby splnil své studijní povinnosti v probíhajícím akademickém roce.

· Pojištění odpovědnosti a úhrada všech nákladů zahraniční stáže je povinností studenta.

· Evidence mobility je na základě proděkanem potvrzené žádosti studenta provedena Oddělením pro vědeckou činnost a zahraniční styky děkanátu 1. LF.

Hodnocení: (hodnotilo 5 uživatelů) spravovat