1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Povinně volitelný předmět Lék: výzkum - farmaceutický průmysl – terapie – úhrada


Povinně volitelný předmět 
B01957
Lék: výzkum - farmaceutický průmysl – terapie – úhrada

Zajímá vás, jak vzniká nový lék, jakou roli přitom hrají farmaceutické společnosti a regulační úřady? Chcete otevřeně prodiskutovat etické aspekty vztahu lékař – výrobce léčivých přípravků? V zimním semestru je pro vás připravena série seminářů, které budou mapovat problematiku vývoje, výroby, registrace, úhrady a propagace léčivých přípravků. Velký důraz je kladen na dostatečný prostor pro dotazy a diskusi. Absolventi tohoto předmětu obdrží v rámci podkladů zdarma jednu publikaci dle vlastního výběru:

1. Tomáš Zima, hlavní autor a pořadatel: Laboratorní diagnostika.
2. Miroslav Zeman, Zdeněk Krška et al.: Speciální chirurgie.
3. Pavel Ševčík, et al.: Intenzivní medicína.

Cílem předmětu je seznámit posluchače 3. - 6. ročníků s problematikou mapující léčivé přípravky od fáze jejich výzkumu a vývoje, přes proces úspěšné registrace, cenotvorby a úhrady z prostředků veřejného zdravotního pojištění, až po pravidla spolupráce lékařů s výrobci a prodejci léků, aby se ve své nadcházející klinické praxi mohli lépe orientovat a vnímat tento nezastupitelný segment v systému péče o pacienta.

Semináře budou probíhat v posluchárně Ústavu vědeckých informací, U Nemocnice 4, přízemí, posluchárna 1.26, každé úterý od 10. 10. 2017 od 14.30 do 16.00 hod. Garantem předmětu je rektor Univerzity Karlovy a přednosta ÚLBLD prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA.

Zápočet za 2 kredity!!!

Semináře:
Spolupráce farmaceutického průmyslu a akademické instituce
Svět farmaceutických společností - od originálu ke generiku
Ekonomické aspekty farmaceutického průmyslu – farmakoekonomika
Health Technology Assessment
Výzkum a vývoj ve farmacii
Regulační organizace ve zdravotnictví – jejich kompetence a provázanost
Etické a právní aspekty vztahu lékař - výrobce, praktické zkušenosti s preskripcí
Standardy při výrobě léků - exkurze do výrobního závodu Zentiva, Dolní Měcholupy

(Pořadí a témata seminářů a publikací se mohou obměnit)

Hodnocení: spravovat