1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
zuzanam| tisk | spravovat

Portugal

Jméno:  Jan Vopálenský  

Fakulta a ročník: 1.LF UK, 6.ročník

Cílová země a organizace: Portugalsko, AeFML

Město: Lisabon

Nemocnice a oddělení: Hospitál de Santa Maria, ORL oddělení

 

Jak bych hodnotil/a stáž z hlediska odborného: /zde v několika větách popište, co jste viděli na oddělení/ Diagnostika běžných ORL onemocnění a jejich operatíva.

 

Co je asi největší rozdíl oproti našemu prostředí: /zde jednu, dvě věty na toto téma – například přístup k pacientům, jiné postupy atd./ Větší technická vybavenost ambulancí.

 

Jak vypadalo ubytování a strava: /jedna dvě věty – jednalo se o kolej? Jedno/dvoulůžko? Čisté? Strava ok?/ Ubytování – kolej – pokoje o 2 lůžkách, starší vybavení, ale čisté. Strava – nemocniční jídelna, výběr ze 4 jídel.

 

Jak bylo postaráno o společenský program: /starali se studenti o zajištění poznání místní kultury např. návštěvou nějaké památky? Pořádali nějaký večerní program?/ Ano, společenský program byl pestrý jak ze strany poznávání Lisabonu, tak po stránce společenské.

 

Co určitě doporučuji vidět/navštívit: /pokud jste viděli něco úžasného, nezapomeňte se o tom v tomto bodě zmínit/ Lisabon – veškeré památky a příležitosti, které toto město nabízí mladým lidem.

 

Co se mi na stáži nelíbilo: /stížnosti na nějaké zásadní problémy typu, např. že se studenti o příchozí nestarali/ Žádné zásadní problémy se neobjevily.

 

Doporučuji jet na tuto stáž ano/ne a případně proč:

            Ano, doporučuji tuto stáž , jelikož je to výborná zkušenost poznat nemocniční praxi v cizí zemi.


Za obsah této stránky odpovídá: Oddělení vnitřní komunikace , SMČ . počet zobrazení: 4353 poslední aktualizace: zuzanam, 08.12.2008
Hodnocení: (hodnotilo 40 uživatelů) Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.
zavřít