1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Podrobné informace k atestačním zkouškám

72162

Termíny atestačních zkoušek pro rok 2020

Termíny atestačních zkoušek na 1. LF UK

1. Organizace atestační zkoušky je stanovena vyhláškou č. 188/2009 Sb. pro lékaře, zubní lékaře a farmaceuty a týká se VP 2005 - 2015.

Upozornění:

 • opakování atestace je možné pouze dvakrát a nejdříve za rok ode dne neúspěšně vykonané zkoušky
 • úspěšně absolvovaná praktická část atestační zkoušky je platná po dobu dvou let od termínu vykonání
 • možnost odstoupení od atestační zkoušky před zahájením teoretické či praktické části, po jejím zahájení je odstoupení hodnoceno jako neúspěšný pokus
 • při neúčasti u zkoušky je nutná písemná omluva, jinak je zkouška hodnocena jako neúspěšný pokus

Požadavky dané VP (praxe, výkony, stáže, kurzy) musí být splněny nejpozději 30 dní před termínem atestační zkoušky.

2. Přihlášky k atestacím. Formuláře přihlášek – jsou k dispozici v elektronické formě na webu MZ ČR v portálu EZP. Řádně vyplněná přihláška, včetně požadovaných příloh se zasílá 90 dní před termínem atestace na Oddělení specializačního a celoživotního vzdělávání 1. LF UK, pokud atestaci v daném termínu organizuje.

3. Termíny a místo atestací. Od 1. 1. 2012 atestační zkoušky v základních oborech (kromě oborů praktické lékařství pro děti a dorost a všeobecné praktické lékařství) se konají pouze na lékařských fakultách, termíny a místo konání jsou zveřejněny na webových stránkách všech LF vždy na celý rok.

4. Podrobné informace k atestační zkoušce:

5. Jmenný seznam členů atestačních komisí:

6. Atestační otázky. Seznam atestačních otázek a doporučené literatury k atestační zkoušce uveřejňují shodně MZ, LF a IPVZ na svých webových stránkách. Odkaz naleznete ZDE 

7. Platby za atestační zkoušky. Úhrada za atestační zkoušku byla stanovena nařízením vlády č. 225/2011 Sb., s účinností od 1. 8. 2011 takto:

 • úhrada za atestační zkoušku - 500 Kč (teoretická část 250 Kč, praktická část 250 Kč)
 • úhrada při prvním opakování atestační zkoušky - 3 500 Kč (teoretická část 2 000 Kč, praktická část 1 500 Kč)
 • úhrada za druhé opakování atestační zkoušky - 5 000 Kč (teoretická část 3 000 Kč, praktická část 2 000 Kč).
 • za dříve vykonanou a uznanou část atestační zkoušky se úhrada nevyžaduje.

Poplatek za atestační zkoušku, konanou na 1. LF UK zasílejte na účet 1. LF UK, KB Praha, č. účtu: 43-4187780227/0100, variabilní symbol: je specifický a bude uveden v pozvánce na atestační zkoušku.

8. Ubytování. Lékaři, kteří atestují na 1. LF UK mají možnost ubytování v Hotelu ILF, 10 minut od centra Prahy.

 • adresa: Hotel ILF, Budějovická 15, 141 00 Praha 4
 • rezervace: rezervace@hotel-ilf.cz nebo booking@hotel-ilf.cz (je třeba uvést termín a doložit pozvánku k atestaci)
 • ceny: dvoulůžkový pokoj je 620,- Kč/osobu, jednolůžkový pokoj je 920,- Kč včetně DPH a bufetové snídaně.
 • kontakt: Kateřina Hlavničková - vedoucí rezervačního oddělení Hotelu ILF (tel: 261 092 370, fax: 261 261 846)


 

Hodnocení: (hodnotilo 6 uživatelů) spravovat