1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Ph.D. krátkodobá Erasmus mobilita 5 - 30dní (AR 2022/2023)

V akademickém roce 2022/2023 (do konce září 2023) mohou Ph.D. studenti stále ještě vyjet na krátkodobou Erasmus mobilitu. Nejkratší možnost výjezdu je 5 dnů, nejdéle však na 30 dnů. Delší stáž je potřeba individuálně konzultovat.

 

Na studijní pobyty je možné vyjíždět pouze na partnerské univerzity (ne všechny přijímají studenty doktorandského studia, je potřeba ověřit), na praktickou stáž lze vyjet i na instituce, s nimiž nemáme uzavřenou bilaterální smlouvu, tedy na jakoukoli instituci v rámci států Evropské Unie, s výjimkou institucí přímo financovaných ze zdrojů EU (např. Evropský parlament). Praktickou stáží je myšlena práce na zahraniční univerzitě či jiné instituci (firmu, organizaci, OSVČ apod.) související s oborem studovaným na 1.LF.UK. Na praktické stáži byste měli odpracovat alespoň 30-40 hodin týdně.

V případě výjezdů na "nepartnerskou" instituci by student měl mít v době podání přihlášky stáž předem domluvenou a k přihlášce dodat předběžný emailový souhlas.

Výše stipendia od 1. do 14. dne aktivity je 70 EUR/den a následně od 15. do 30. dne aktivity je 50 EUR/den. Je možné získat také navýšení 50 EUR v rámci Green Erasmu.

 

Přihlášku na krátkodobou Ph.D. mobilitu odevzdávejte nejpozději do 24.3. osobně na Oddělení pro vědeckou činnost a zahraniční styky 1. LF Anně Jezberové nebo emailem na anna.jezberova@lf1.cuni.cz

 

V případě, že počet přihlášek převýší dostupné finanční prostředky z Erasmus programu, bude ve VŘ přihlédnuto k jazykovým znalostem, plnění ISP, publikační aktivitě a upřednostněni budou uchazeči, u nichž je zahraniční stáž povinnou součástí studia.

 

Hodnocení: spravovat