1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova

Personální oddělení

josmart 08.02.2017

O nás

Naše oddělení vyřizuje pracovně - právní a mzdové záležitosti spojené se vznikem, průběhem, změnou a zánikem pracovního poměru na 1. LF UK.


Další činností je:


- vedeme a zajištujeme agendu dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti


- zajištujeme výběrová řízení na obsazení míst přednostů a akademických pracovníků


- sledujeme dodržování limitů mezd jak v celkovém objemu, tak po jednotlivých zdrojích financování (hlavní činnost, doplňková činnost, výzkumná centra, vědecko - výzkumné projekty, anglická paralelka, apod.)


- pomáháme žadatelům projektů plánovat mzdy v souladu s pravidly projektů


Příjmení, jméno Email Telefon Pozice
Ing. Petra Bernardová
petra.bernardova@lf1.cuni.cz 224964254 vedoucí oddělení, vedení agendy děkanátu, výb. řízení na obsazení míst přednostů, aj.
Dana Husáková
dana.husakova@lf1.cuni.cz
224964619
vedení agendy některých pracovišť, doplňková činnost, kurzy specializačního a celoživotního vzdělávání, operační projekty, Specifický vysokoškolský výzkum, aj.
Hana Halamová
hana.halamova@lf1.cuni.cz 224964126   
vedení agendy některých pracovišť, projekty GA UK
Eva Janovská
eva.janovska@lf1.cuni.cz 224964256 vedení agendy některých pracovišť, projekty GA ČR
Jitka Mrázová
jitka.mrazova@lf1.cuni.cz 224964257 vedení agendy některých pracovišť, projekty GA ČR
Mgr. Dagmar Němcová
dagmar.nemcova@lf1.cuni.cz 224964306 zahraniční projekty, UNCE
Ing. Andrea Seidlová
andrea.seidlova@lf1.cuni.cz 224964159 projekt NPU, operační projekty
Jan Sekula
jan. sekula@lf1.cuni.cz 224964289

podpora personálně-mzdového systému, statistika, projekty AZV, „Anglická paralelka“

Iva Sekulová
iva.sekulova@lf1.cuni.cz 224964341 vedení některých pracovišť, projekty GA ČR, AZV, TA ČR, aj.
Hana Vilímková
hana.vilimkova@lf1.cuni.cz 224964253 projekty Progres, DKR a dále DPP a DPČ v rámci hlavní činnosti fakulty


 


 


ejano 19.05.2014

Doporučení pro rozdělení uspořené mzdy

Připomínáme platnost doporučení pro rozdělení uspořené mzdy


ejano 04.02.2014

Upozornění na nové formuláře

V souvislosti s novelou zákona o veřejném zdravotním pojištění od 1. 1. 2014 upozorňujeme na upravené formuláře: "Dohoda o provedení práce" a "Dohoda o pracovní činnosti".


ejano 30.08.2016

Vnitřní mzdový předpis UK

Univerzita Karlova upravuje Vnitřní mzdový předpis UK:  http://www.cuni.cz/UK-5709.html  Katalog profesí najdete jako přílohu Opatření rektora UK č. 20/2013: http://www.cuni.cz/UK-5375.html Naše fakulta na něj přešla od 1. 1. 2014.


ejano 24.04.2013

Upozornění na nové formuláře

V souvislosti s novelou zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách upozorňujeme na nové formuláře: "Návrh na přijetí do pracovního poměru", "Návrh na uzavření DPP nebo DPČ v rizikovém prostředí", "Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k práci" pro preventivní prohlídky.  

ejano 30.08.2016

Kolektivní smlouva Univerzity Karlovy

Zde najdete odkaz na úplné platné znění Kolektivní smlouvy Univerzity Karlovy, včetně všech dodatků:  
http://www.cuni.cz/UK-2628.html


pbern 06.12.2016

Rozhodnutí o rozvržení pracovní doby

V příloze naleznete rozhodnutí o rozvržení pracovní doby platné pro jednotlivá pracoviště 1. LF UK.

ejano 09.04.2013

Upozornění na nové formuláře

V souvislosti s novelou Zákoníku práce si dovolujeme upozornit na aktualizaci formulářů Personálního oddělení.


ejano 01.03.2017

Dodatek 1. LF UK č. 1 ke Kolektivní smlouvě

1. LF UK a Fakultní výbor VOS 1. LF UK uzavřely, na základě čl. 1.4 kolektivní smlouvy uzavřené dne 2. 12. 2016 mezi zaměstnavatelem a příslušnými odborovými orgány, Dodatek 1. LF UK č. 1 ke Kolektivní smlouvě s účinností od 1.12.2016.
Text naleznete v příloze


ejano 09.05.2013

Formuláře personálního oddělení pro zaměstnance 1. LF UK

Vážení,
vzhledem k částým změnám v pracovně-právních předpisech si Vás dovolujeme požádat, abyste si pravidelně aktualizovali potřebné formuláře z internetových stránek 1. LF UK. Staré formuláře již nelze používat, neboť nevyhovují platným zákonům.
Personální oddělení  1. LF UK


Za obsah této stránky odpovídá: Personální oddělení . počet zobrazení: 30852 poslední aktualizace: 01.03.2017
zavřít