1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Organizační opatření k provozu budov 1. LF UK a úpravě činnosti oddělení děkanátu platné po dobu nouzového stavu (17. 3. 2020)

1. LF UK – ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ K PROVOZU BUDOV 1. LF A ÚPRAVĚ ČINNOSTI ODDĚLENÍ DĚKANÁTU PLATNÉ PO DOBU NOUZOVÉHO STAVU

(na základě pokynů zAktuálního prohlášení UK k nouzovému stavu ze dne 16. 3. 2020“).

OPATŘENÍ K PROVOZU BUDOV 1. LF UK od 17. 3. 2020 0.00 HOD.:

1) budovy bez vrátnic budou uzavřeny a přístupny jen pro zaměstnance UK a studenty (možnost otevření klíčem, zaměst. kartou a kartou ISIC podle místních podmínek)

- týká se vstupu do budov Studničkova 7, Studničkova 4, Albertov 7, Albertov 5, U Nemocnice 3, U Nemocnice 5

- vstup pacientů k ordinacím ÚNM v budově U Nemocnice 5 se bude týkat pouze objednaných pacientů a bude organizován pracovníky ÚNM

2) budovy s vrátnicemi budou uzavřeny, vstup bude kontrolován vrátným. Budou vpuštěni jen zaměstnanci UK, studenti UK a dodavatelé. Pracovní doba vrátnic bude upravena na 7–16 hod.

- týká se vstupu do budov U Nemocnice 4, Albertov 4, Studničkova 2 a Faustův dům

3) vrátnice děkanátu Kateřinská 32 bude celodenně v provozu, vrátnice a vchod u ul. Na Bojišti bude uzavřen od 18. 3.

4) vchod do budovy Faustova domu z Karlova náměstí bude uzavřen, přístup bude umožněn jen přes areál VFN

ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ K ČINNOSTI ODDĚLENÍ DĚKANÁTU:

1) na odděleních děkanátu bude zajištěn provoz tak, aby po celou pracovní dobu byla zajištěna přítomnost alespoň jedné osoby

2) úřední hodiny oddělení s kontaktem se studenty UK a třetími stranami budou upraveny do rozsahu max. 3 hodiny 2x týdně

- personální odd. PO 9–12 a ST 12–15

- studijní odd. PO 10–12.30 a ČT 12.30–15

- odd. vědy PO 9–12 a ČT 12–15

3) pokladna bude otevřena v omezeném rozsahu: PO 9–12 a ST 9–12

4) podatelna bude zajištěna 1 pracovnicí. I v úředních hodinách bude možno zásilky předávat do schránky, resp. do přepravního boxu

5) ostatní zaměstnanci odd. děkanátu budou pracovat z domova, budou v rozsahu své pracovní doby dostupní na e-mailu. O činnosti zaměstnanců vykonávajících práci z domova bude vedena evidence vedoucím příslušného oddělení

6) pracovníci OTP odpovědní za provoz budov (správci a údržba) budou přítomni v pracovní době se vzájemným zastupováním (Ing. Bernard a p. Zděnovec, p. Váňa a p. Kunca), pracovníci údržby budou osobně přítomni tak, aby v areálu Albertov a v areálu Kateřinská/U Nemocnice byl přítomen alespoň jeden pracovník údržby

V Praze dne 17. 3. 2020

Ing. Eva Soubustová, MBA

tajemnice fakulty

 

Hodnocení: (hodnotil 1 uživatel) spravovat