1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás
Kontakt

1. LF UK Praha
Kateřinská 32
121 08 Praha 2
IČ: 00216208
DIČ: CZ00216208
tel.: 224 961 111
fax: 224 915 413
Email
Mapa okolí

Přehled platných a účinných opatření děkana a tajemnice 1. LF

opatření děkana
2020

platnost od: 20.1.2020
účinnost od: 21.1.2020

1 zrušení opatření děkana č. 15/2017

platnost: 3.3.2020
účinnost: 6.3.2020


2


kterým se vydává Provozní řád Společné experimentální laboratoře srdeční elektrofyziologie


Platnost od: 21.4.2020
Účinnost od: 21.4.2020
Účinnost do: 30.9.2021


3 kterým se zveřejňuje výše poplatků spojených se studiem pro ak. r. 2020/201 a poplatků spojených s přijímacím řízením pro ak. r. 2021/22

Platnost od: 21.4.2020
Účinnost od: 21.4.2020
Účinnost do: 30.9.2021


4 kterým se stanoví harmonogram ak. r. 2020/2021příloha č. 1 – Výukové týdny ak. r. 2020/21

platnost od: 24.4.2020
účinnost do:  30.9.2020


5 o zvláštních pravidlech pro konání ústních zkoušek a ústních částí státních zkoušek distanční formou

(Metodický pokyn pro uskutečňování ústní podoby kontrol studia v distanční formě)

platnost od: 23.6.2020
účinnost od: 1.10.2020


6 kterým se stanoví výše doktorandského stipendia v ak. roce 2020/2021

platnost od: 12.5.2020
účinnost od: 1.6.2020


7 kterým se zřizují centra jako odborné útvary fakulty

platnost od: 9.6.2020
účinnost od: 9.6.2020


8 kterým se stanoví harmonogram zápisů akademického roku 2020/2021

platnost od: 21.8.2020
účinnost od:
25. 8. 2020


9 kterým se vydává směrnice pro zadávání veřejných zakázek

platnost od: 1.9.2020
účinnost od: 1.9.2020


10 kterým se stanoví rozsah oprávnění tajemníka fakulty jednat jménem 1. lékařské fakulty

platnost od: 1.9.2020
účinnost od: 1.9.2020


11 k provedení čl. 4 odst. 5 organizačního řádu děkanátu 1. lékařské fakulty (zastupování tajemníka)

platnost od: 24.9.2020
účinnost od: 1.10.2020
účinnost do: 30.9.2021


12 kterým se stanoví termín předložení ISP pro studenty doktorských studijních programů

platnost od: 22.9.2020
účinnost od: 22.9.2020
účinnost do: 8.1.2021


13 příkaz k řádné inventarizaci majetku a závazků v roce 2020

platnost od: 22.9.2020
účinnost od: 22.9.2020


14 kterým se vydávají organizační řády některých pracovišť 1. LF UK

platnost od: 25.9.2020
účinnost od: 1.10.2020
účinnost do: 30.9.2021


15 o zvláštních pravidlech pro konání ústních zkoušek a ústních částí státních zkoušek distanční formou

platnost od: 1.10.2020

účinnost od: 1.12.2020


16

kterým se stanoví příkaz k předání podkladů k roční účetní uzávěrce za rok 2020

platnost od: 30.10.2020

účinnost od: 1.11.2020


17 o zajištění možnosti pokračovat ve studiu stejného nebo obdobného doktorského studijního programu

platnost od: 3.11.2020

účinnost od: 15.11.2020


18 kterým se ustanovuje Náhradová komise

2019

platnost od 12.3.2019, účinnost od 15.3.2019

1 kterým se vydává Statut Komise pro práci s pokusnými zvířaty na 1. LF UK

platnost od 8.3.2019, účinnost od 12.3.2019
účinnost do: 15.12.2019


2 kterým se vydává Provozní řád a Výpůjční řád a další pravidla provozu Ústavu vědeckých informací
platnost: 2.7.2019
účinnost do: 30.9.2020

3 kterým se zveřejňuje výše poplatků spojených se studiem pro ak.rok 2019/2020 a poplatků spojených s přijímacím řízením pro ak. rok 2020/2021
předchozí znění


kterým se zveřejňuje výše poplatků spojených se studiem pro ak.rok 2019/2020 a poplatků spojených s přijímacím řízením pro ak. rok 2020/2021
platnost: 26.3.2019, účinnost: 1.4.2019
4 kterým se stanoví pravidla financování edukativních studentských aktivit

příloha k opatření č. 4/2019
platnost: 16.4.2019
účinnost:
30.9.2020
5 kterým se stanoví harmonogram zápisů do ak. roku 2019/2020 
platnost: 31.3.2020 účinnost: 30.9.2020

6

kterým se stanoví harmonogram akademického roku 2019/2020

předchozí znění

kterým se stanoví harmonogram ak. roku 2019/2020příloha k opatření č. 6/2019
platnost: 29.4.2019
účinnost:
29.4.2019

7 kterým se stanoví Pravidla, která je uchazeč povinen dodržovat v průběhu přijímací zkoušky


8 o preventivních prohlídkách a zvláštním očkování studentů

platnost od: 7.6.2019 účinnost od: 1.10.2019
účinnost do: 30.9.2020


9 kterým se stanoví výše doktorandského stipendia v akademickém roce 2019/2020

platnost od: 8.10.2019
účinnost od: 21.10.2019
účinnost do: 10.1.2020


10 kterým se stanoví příkaz k řádné inventarizaci majetku a závazků v roce 2019

platnost od: 11.10.2019
účinnost od: 1.12.2019
účinnost do: 10.1.2020

11 kterým se vydává příkaz k předání podkladů k roční účetní uzávěrce za rok 2019

platnost od: 14.10.2019
účinnost od: 14.10.2019
účinnost do: 30.9.2020


12 kterým se stanoví termín předložení individuálního studijního plánu pro studenty doktorských studijních programů

platnost od: 12.11.2019

účinnost do:30.9.2020

13 o stipendiu za vynikající studijní výsledky v akademickém roce 2018/2019

platnost od: 21.11.2019

účinnost od: 1.12.2019


14 kterým se stanoví podrobnosti výkonu spisové službypříloha k opatření č. 14

platnost od: 10.12.2019

účinnost od: 16.12.2019


15 kterým se vydává Provozní řád dílčí knihovny Univerzity Karlovy – Ústavu vědeckých informací 1.LF UK a VFN (Provozní řád ÚVI)

20181 kterým se vydávají pravidla pro pořádání vybraných vzdělávacích akcí

 

Platnost od: 9.4.2018

Účinnost od: 9.4.2018

účinnost do: 30.9.2019

 


2 kterým se zveřejňuje výše poplatků spojených se studiem pro ak. rok 2018/19 a poplatků spojených s přijímacím řízením pro ak. rok 2019/20

platnost od: 13.4.2018

účinnost od: 14.4.2018

účinnost do 30.9.2019


3 kterým se stanoví harmonogram zápisů ak. roku 2018/19

platnost od: 10.4.2018

účinnost od: 10.4.2018

účinnost do 30.9.2019


4 kterým se stanoví harmonogram ak. roku 2018/19
pozbylo účinnosti

  kterým se stanoví harmonogram ak. roku 2018/19příloha – výukové týdny ak. r. 2018/19

platnost od: 30.6.2020
účinnost od: 1.7.2020


5 kterým se vydává organizační řád 1. lékařské fakultypříloha k opatření 5/2018
předchozí znění

kterým se vydává organizační řád 1. lékařské fakulty
předchozí znění
příloha k opatření 5/2018
předchozí znění


kterým se vydává organizační řád 1. lékařské fakulty
předchozí znění

příloha


6 kterým se stanoví povinnosti zaměstnanců související s publikací odborné práce


7 kterým se stanoví bližší podmínky poskytování pracovnělékařských služeb

platnost od: 15.5.2018

účinnost od: 1.10.2018

účinnost do 30.9.2019


8 který se stanoví výše doktorandského stipendia v ak. roce 2018/2019


9 kterým se stanovují Pravidla pr uznávání dříve vykonaných zkoušek

platnost od: 8.6.2018

účinnost od: 15.6.2018

účinnost do 30.9.2019


10 kterým se stanoví podmínky účasti v programu celoživotního vzdělávání na 1. lékařské fakultě


11 kterým se vydává organizační řád Kliniky adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Prazeorganizační řád je k dispozici pouze v listinné podobě na pracovištích nebo právním odd.

Platnost od: 2.10.2018

Účinnost od: 19.10.2018

účinnost do: 10.1.2019


12 kterým se stanoví příkaz k řádné inventarizaci majetku a závazků v roce 2018

platnost od:1.12.2018

účinnost od: 1.12.2018

účinnost do: 14.1.2019


13 kterým se stanoví příkaz k předání podkladů k roční účetní uzávěrce za rok 2018

platnost od: 13.11.2018

účinnost od: 13.11.2018

účinnost do: 30.9.2019


15 o stipendiu za vynikající studijní výsledky v akademickém roce 2017/2018

20171

kterým se vydává Provozní řád a Výpujční řád a další pravidla
provozu Ústavu vědeckých informací 1. LF UK a VFN v Praze

pozbylo účinnosti

2 kterým se stanoví harmonogram ak. roku 2017/2018


3 k provedení opatření rektora č. 41/2014 o poskytování informací podle z.č. 106/1999 Sb. na Univerzitě Karlově
pozbylo účinnosti

4 kterým se zveřejňuje výše poplatků spojených se studiem pro akademický rok 2017/2018 a poplatků spojených s příjímacím řízením pro akademický rok 2018/2019
pozbylo účinnosti

5 kterým se stanoví harmonogram zápisů akademického roku 2017/2018
pozbylo účinnosti

6 kterým se stanoví podmínky účasti v programu celoživotního vzdělávání na 1. lékařské fakultě
platnost: 15.3.2019, účinnost od 15.3.2019
  7 kterým se stanoví výše doktorandského stipendia v akademickém roce 2017/2018
obsahuje úplné znění

dodatek č. 1
platnost do 31.8.2020

8

k provedení čl. 4 odst. 5 organizačního řádu 1. lékařské fakulty (zastupování tajemníka) 9 kterým se vydává směrnice pro přípravu a realizaci investičních akcí
platnost do 31.8.2020

10 kterým se stanoví rozsah oprávnění tajemníka fakulty jedna jménem 1. lékařské fakulty

Platnost od:13.10.2017

účinnost od: 18.10.2017

účinnost do: 10.1.2018


11 kterým se stanoví příkaz k řádné inventarizaci majetku a závazků v roce 2017


12 o činnosti garanta studijního předmětupříloha č. 1
pozbylo účinnosti

13 kterým se stanoví příkaz k předání podkladů k roční účetní uzávěrce za rok 2017
pozbylo účinnosti

14 o stipendiu za vynikající studijní výsledky v akademickém roce 2016/2017
účinnost do: 20.1.2020

15 o poskytování zdravotního volna

2016

pozbylo účinnosti

2 kterým se stanoví harmonogram akademického roku  2016/2017
pozbylo účinnosti

3 kterým se stanoví harmonogram zápisů akademického roku 2016/2017
pozbylo účinnosti

4 kterým se zveřejňuje výše poplatků spojených se studiem pro akademický rok 2016/2017


5 kterým se vydávají organizační řády některých součástí fakultyjednotlivé organizační řády jsou k dispozici pouze v listinné podobě na pracovištích nebo právním odd.
pozbylo účinnosti

6 kterým se stanoví výše doktorandského stipendia v akademickém roce 2016/2017
pozbylo účinnosti

7 kterým se stanoví podmínky účasti v programu celoživotního vzdělávání na 1. lékařské fakultě

platnost od: 26.4.2019
účinnost od: 1.5.2019


8 kterým se stanoví výše úhrad za některé administrativní úkony
předchozí
znění


kterým se stanoví výše úhrad za některé administrativní úkony
pozbylo účinnosti,
nahrazeno 7/2019

9 kterým se stanoví pravidla, která je uchazeč povinen dodržovat v průběhu přijímací zkoušky
pozbylo účinnosti

10 kterým se stanoví pravidla pro uznávání dříve vykonaných zkoušek
pozbylo účinnosti
   11 příkaz k řádné inventarizaci majetku a závazků v roce 2016
pozbylo účinnosti

12 kterým se vydává príkaz k predání podkladu k rocní úcetní uzáverce za rok 2016
platnost do: 24.8.2020

13 směrnice pro zadávání veřejných zakázekPříloha č. 1 - průzkum trhu - výzvaPříloha č. 2/1 – záznam – průzkum trhu - výzvaPříloha č. 2/2 – záznam – průzkum trhu - rešeršePříloha č. 3 – seznam položekPříloha č. 4 – opatření rektora 27/2016Příloha č. 4/1 – opatření rektora 27/2016 - příloha č.1
pozbylo účinnosti

14

o stipendiu za vynikající studijní výsledky v akademickém roce 2015/2016


2015
6 kterým se ustanovuje Komise pro e-learning
platnost: 18.8.2020
účinnost
18.8.2020

8 kterým se stanoví podmínky účasti v Přípravném kurzu pro uchazečedodatek č. 1
původní znění

kterým se stanoví podmínky účasti v Přípravném kurzu pro uchazeče


9 o preventivních prohlídkách a zvláštním očkování studentůpřílohy jsou k nahlédnutí na studijním odd. a na internetové stránce fakulty


10 upravující organizační uspořádání, řízení a kontrolu požární ochrany


11 kterým se vydává Jednotný vizuální styl 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovypříloha k opatření 11/2015 - logomanuál
pozbylo účinnosti 

12 kterým se stanoví bližší podmínky pracovně lékařských služeb


17 kterým se vymezují relevantní entity a výzkumné infrastruktury

20144 o administrativním postupu při placení poplatku souvisejícího se studiem


7
kterým se vydává organizační řád Kliniky infekčních nemocí 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Ústřední fakultní vojenské nemocnice organizační řád je k dispozici pouze v listinné podobě na pracovišti nebo na právním oddělení


11 kterým se ustanovují osoby pověřené dohledem nad zdroji ionizujícího záření


12 zákaz požívání alkoholických nápojů a zneužívání jiných návykových látek zaměstnancipříloha k opatření 12/2014

20132 kterým se stanoví závazná pravidla postupu zaměstnanců při ochraně komerčně využitelných výsledků výzkumu a vývoje (patenty)


14 kterým se stanoví pravidla užití účelové finanční podpory na realizaci projektu v rámci OP VaVpI Biotechnologické a biomedicínské centrum AV ČR a UK v Praze (CZ.1.05./1.1.00/02.0109)

2012

úplné znění
1 kterým se vydávají organizační řády některých organizačních součástí 1. LF UK v Praze
předchozí znění

kterým se vydávají organizační řády některých organizačních součástí 1. LF UK v Praze
pozbylo účinnosti


kterým se vydávají organizační řády některých organizačních součástí 1. LF UK v Praze
jednotlivé organizační řády jsou k dispozici pouze v listinné podobě na pracovištích nebo právním odd.
pozbylo účinnosti


kterým se vydávají organizační řády některých organizačních součástí 1. LF UK v Praze


8 Podávání žádostí o projektypříloha č. 1 - Žádost o podání projektupříloha č. 2 - Záznam o projektupříloha č. 3 - Změna technicko-provozních podmínek při řešení projektu


9 kterým se vydává Provozní a Výpůjční řád a další pravidla Ústavu vědeckých informací 1. LF UK v Praze a VFN


12 k provedeni zák. č. 372/2011, o zdravotních službách - identifikace studentů


16 kterým se stanoví pravidla užití účelové finanční podpory výzkumu a vývoje z veřejných prostředků (projekty MPO)

2011

pozbylo účinnosti

6

o sběru publikačních aktivit, jejich hlášení do nadřízených registrů a evaluaci vědecké práce na 1. LF
příloha č. 1 k opatření 6/2011příloha č. 2 k opatření 6/2011příloha č. 3 k opatření 6/2011


7

kterým se stanoví výkon interního auditu

pozbylo účinnosti

9 kterým se vydávají pravidla pro pořádání vzdělávacích akcí


13 kterým se zřizuje Akademie celoživotního vzdělávání při 1. LF UK a VFN


14 kterým se zřizují centra jako odborné útvary fakulty

20101 kterým se stanoví závazná pravidla pro provoz kamerových systémů


6 kterým se stanoví podrobnosti přestupu z jedné formy studia v doktorském studijním programu do jiné formy studia téhož studijního programu


10 kterým se stanoví pravidla pro evidenci, odevzdávání a zveřejňování závěrečných pracípříloha 1 k opatření 10/2010příloha 2 k opatření 10/2010příloha 3 k opatření 10/2010příloha 4 k opatření 10/2010příloha 5 k opatření 10/2010příloha 6 k opatření 10/2010příloha 7 k opatření 10/2010příloha 8a k opatření 10/2010příloha 8b k opatření 10/2010příloha 8c k opatření 10/2010


15 o úřední desce 1. lékařské fakulty

20091 kterým se stanoví bližší podrobnosti používání studijního informačního systému


6 kterým se vydává směrnice o správě majetku


7 postup a zásady pro poskytování náhrady mzdy po dobu prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti (karantény) zaměstnance
pozbylo účinnosti 30.4.2018

10 kterým se vydává seznam organizačních součástí 1. lékařské fakulty a jejich řádné označenípříloha č.1 k opatření 10/2009


11 kterým se stanoví organizačně administrativní náležitosti související s právem uchazeče nahlédnout do svých materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o jeho přijetí ke studiu na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze


15 kterým se vydává organizační řád Ústavu vědeckých informací 1. LF a VFNorganizační řád je k dispozici pouze v listinné podobě na pracovišti nebo na právním oddělení


19 kterým se upravuje průběh kontroly studiadodatek č. 1 k opatření 19/2009

20081 kterým se vydává závazný pokyn k poskytování informací
platnost: 31.12.2019 účinnost: 1.1.2020
2

kterým se vydávají organizační řády některých součástí 1. lékařské fakulty

předchozí znění

kterým se vydávají organizační řády některých součástí fakultyjednotlivé organizační řády jsou k dispozici pouze v listinné podobě na pracovištích nebo na právním odd.
pozbylo účinnosti


kterým se vydávají organizační řády některých součástí fakulty


3 o informacích, poskytovaných prostřednictvím internetu nebo jinou veřejně přístupnou formou


5 kterým se upravuje svěřování fakultního tarifu a mobilních komunikačních prostředků


9 kterým se vydávají organizační řády některých součástí fakulty (2. část)jednotlivé organizační řády jsou k dispozici pouze v listinné podobě na pracovištích nebo na právním odd.


11 upravující používání osobních ochranných pracovních prostředků


12 kterým se vydávají organizační řády některých součástí fakulty (3. část)
jednotlivé organizační řády jsou k dispozici pouze v listinné podobě na pracovištích nebo na právním odd.


13 o oběhu účetních dokladů


15 kterým se vydávají organizační řády některých součástí fakulty (4. část)jednotlivé organizační řády jsou k dispozici pouze v listinné podobě na pracovištích nebo na právním odd.


19 kterým je upraveno zpracování znaleckých posudků a poskytování odměny za jejich vypracování


27 k ochraně majetku a předcházení škodám

20074 kterým se stanoví podmínky účasti v programu celoživotního vzdělávání na 1. lékařské fakultětext přílohy č. 1 je v listinné podobě k nahlédnutí na právním odd. nebo v sekretariátu děkanapříloha č.2 (smlouva) k opatření děkana, kterým se stanoví podmínky v programu celoživotního vzdělávání


6 kterým se vydává organizační řád centra lékařských biomodelůpříloha k opatření děkana, kterým se vydává organizační řád centra lékařských biomodelů
platnost: 31.12.2019 účinnost: 1.1.2020

7 o poskytování a účtování cestovních náhrad při pracovních cestách
předchozí znění


o cestovních náhradách

účinnost od 1.1.2019, účinnost do 14.3.2019Předchozí znění - 07-07 – ÚZ VIII.Předchozí znění o cestovních náhradách


12 o poskytování náhrad cestovních výdajů osobám, které nejsou zaměstnanci 1. lékařské fakulty


14 kterým se upravuje provádění doplňkové činnosti na 1. lékařské fakultěpříloha k opatření, kterým se upravuje provádění doplňkové činnosti na 1. lékařské fakultě
účinnost do: 30.11.2019

20 kterým se vydávají metodické pokyny Spisové službypříloha č. 1 k opatření 20/2007příloha č. 2 k opatření 20/2007příloha č. 3 k opatření 20/2007
pozbylo účinnosti 

kterým se vydávají metodické pokyny Spisové službypříloha č. 2 k opatření 20/2007


21 kterým se vydává organizační řád Ústavu biochemie a experimentální onkologieorganizační řád je k dispozici pouze v listinné podobě na pracovišti nebo na právním odd.
účinnost úplného znění od 18.12.2018
24 kterým se vydává Pracovní řád
pozbylo
účinnosti


kterým se vydává Pracovní řád - původní zněníInformativní část:příloha č. 1příloha č. 2příloha č. 3příloha č. 4příloha č. 5příloha č. 6příloha č. 7příloha č. 8příloha č. 9příloha č. 10příloha č. 11


platnost od:
3.3.2020
účinnost od:
6.3.202027 doplnění aktuálního I. úplného znění
původní znění

kterým se vydává Provozní řád Společné experimentální laboratoře srdeční elektrofyziologie

2006

 


účinnost do: 30.11.2019

4

Spisový a skartační řád 1. lékařské fakulty


10

kterým se vydává organizační řád děkanátu 1. lékařské fakultypříloha k organizačnímu řádu

platnost: 18.12.2018

účinnost: 1.1.2019

13 kterým se stanoví pravidla použití sociálního fondu na 1. lékařské fakultě
předchozí znění

kterým se stanoví pravidla použití sociálního fondu na 1. lékařské fakultě

20059 o cenách služeb poskytovaných Ústavem lékařských biomodelů


10 o zřízení fondu mzdových prostředků zaměstnanců, kteří přispěli k rozvoji a dobrému jménu 1. lékařské fakulty, a o jeho užívání
 

opatření tajemnice

20171 Pravidla pro práci s chemickými látkami a chemickými směsmipříloha k opatření 1/2017

  2 kterým se stanoví výše fakultní režie u grantových a obdobných projektů


  příloha k opatření 2/2017

20151 o propagačních předmětech 1. lékařské fakulty

20141 kterým se stanoví zásady pro práci v laboratořích


2 kterým se vydává závazná směrnice pro nakládání s odpady na pracovištích 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze

20121 kterým se stanoví závazný pokyn pro ukládání závěrečných zpráv z kontrol


2 kterým se vydává metodický pokyn k vykazování evidence pracovní doby na 1. LF UKpříloha k opatření 2/2012

20092 upravující školení řidičů

20081 k tvorbě dohadných účtů a účtů časového rozlišení

20072 o cenách propagačních předmětů


4 o poskytování příspěvku na stravování zaměstnanců


5 o zrušení příkazu tajemnice č. 2/2000

 

Hodnocení: (hodnotilo 13 uživatelů) spravovat Za obsah této stránky odpovídá: Právní oddělení .