1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás
Kontakt

1. LF UK Praha
Kateřinská 32
121 08 Praha 2
IČ: 00216208
DIČ: CZ00216208
tel.: 224 961 111
fax: 224 915 413
Email
Mapa okolí

Přehled platných a účinných opatření děkana a tajemnice 1. LF

202220212020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006

opatření děkana

2023


platnost od: 30.1.2023
účinnost od: 1.2.2023
info: organizační řád je k dispozici pouze v listinné podobě na pracovišti nebo právním odd.


1 kterým se vydává organizační řád Urologické kliniky 1.LF UK a VFN

platnost od: 30.1.2023
účinnost od: 1.2.2023


2 kterým se stanoví bližší podmínky poskytování pracovnělékařských služeb

platnost od: 5.5.2023
účinnost od: 15.5.2023
účinnost do: 30.9.2024


3 kterým se stanoví harmonogram zápisů akademického roku 2023/2024

platnost od: 5.5.2023
účinnost od: 15.5.2023
účinnost do: 30.9.2024


4 kterým se stanoví harmonogram akademického roku 2023/2024příloha výukové týdny

2022

platnost od:
1.2.2022
účinnost od: 1.2.2022


1 o opatřeních proti šíření nákazy onemocněním Covid-19 (testování všech zaměstnanců) - II. úplné znění

platnost od: 19.1.2022
účinnost od: 19.1.2022
účinnost do:
1.2.2022o opatřeních proti šíření nákazy onemocněním Covid-19 (testování všech zaměstnanců) – o změně a jejích důvodech jste byli informováni 20.1.2022

platnost od: 13.1.2022
účinnost od: 13.1.2022
účinnost do 19.1.2022


o opatřeních proti šíření nákazy onemocněním Covid-19 (testování všech zaměstnanců)

příloha č. 1

příloha č. 2

platnost od: 19.1.2022
účinnost od: 1.2.2022

2 o zajištění možnosti pokračovat ve studiu stejného nebo obdobného doktorského studijního programu

platnost od: 29.7.2022
účinnost od: 29.7.2022

 


3 k provedení čl. 4 odst. 5 organizačního řádu děkanátu 1. lékařské fakulty (zastupování tajemníka)
platnost od: 6.4.2022
účinnost od: 6.4.2022

4

kterým se zřizuje Centrum excelence pro léčbu nádorů hypofýzy 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Ústřední vojenské nemocnice - Vojenské fakultní nemocnice Praha a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze jako odborný útvar fakulty


platnost od: 13.5.2022
účinnost od:
13.5.2022

5

kterým se zřizuje České národní centrum pro klinickou farmakologii 1. LF UK jako odborný útvar fakulty

platnost od: 18.4.2022
účinnost od: 18.4.2022

6

harmonogram ak. roku 2022/2023příloha č. 1

platnost od:16.5.2022
účinnost od:16.5.2022
účinnost do: 30.9.2023


7 kterým se stanoví harmonogram zápisů akademického roku 2022/2023

platnost od:16.5.2022
účinnost od:16.5.2022
účinnost do: 30.9.2023


8

kterým se zveřejňuje výše poplatků spojených se studiem pro akademický rok 2022/2023 a poplatků spojených s příjímacím řízením pro akademický rok 2023/2024


platnost od: 17.6.2022
účinnost od: 1.10.2022


9 kterým se stanoví výše doktorandského stipendia v akademickém roce 2022/23

platnost od: 15.6.2022
účinnost od: 15.6.2022 – část
1.7.2022 - část10 o organizačním uspořádání, řízení a kontrole některých rizik spojených s nakládáním s biologickým materiálem

platnost od: 30.6.2022
účinnost od: 1.7.2022


11

strategie personální politiky 1. lékařské fakulty pro zaměstnávání akademických pracovníků, lektorů a vědeckých pracovníků (Kariérní řád 1.LF UK)


platnost od: 27.9.2022
účinnost od: 27.9.2022
účinnost do: 30.9.2023


12 kterým se stanoví termín předložení individuálního studijního plánu a ročního hodnocení pro studenty doktorských studijních programů v ak. roce 2022/2023

platnost od: 26.9.2022
účinnost od: 26.9.2022


13 kterým se stanoví příkaz k řádné inventarizaci majetku a závazků v roce 2022

platnost od: 1.10.2022
účinnost od: 1.10.2022


14 kterým se stanoví příkaz k předání podkladů k roční účetní uzávěrce za rok 2022

platnost od: 23.12.2022
účinnost od: 1.1.2023


15 kterým se stanoví pravidla zahraničních stáží studentů bakalářských a magisterských studijních programů

platnost od: 16.3.2023
účinnost od: 1.4.2023dodatek k opatření děkana 15/2022

platnost od: 27.9.2022
účinnost od: 1.10.2022


16 pravidla určení termínu státní doktorské zkoušky v individuálním studijním plánu

platnost od: 30.9.2022
účinnost od: 1.10.2022


17 stanovení podrobností pro sestavení individuálního studijního plánu v doktorských studijních programech

platnost od: 30.9.2022
účinnost od: 1.10.2022


18 pravidla pro uznání dříve vykonané mezinárodní zkoušky z anglického jazyka v doktorských studijních programech a poskytnutí příspěvku

platnost od: 8.11.2022
účinnost od: 14.11.2022


19 k provedení čl. 4 odst. 5 organizačního řádu děkanátu 1.LF (zastupování tajemníka v pracovněprávních vztazích)

platnost od: 30.11.2022
účinnost od: 30.11.2022


20 o stipendiu za vynikající studijní výsledky v ak.r. 2021/2022

platnost od: 30.11.2022
účinnost od: 30.11.2022


21 o zvláštním očkování studentů

platnost od: 21.12.2022
účinnost od: 1.1.2023


22 kterým se stanoví doplňková kritéria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na 1. LF UK

platnost od: 21.12.2022
účinnost od: 1.1.2023


23 o poskytování a čerpání dnů osobního rozvoje

platnost od: 29.12.2022
účinnost od: 1.1.2023


24

o označení Honorary lecturer of the First Faculty of Medicine a Honorary teacher of the First Faculty of Medicine2021

platnost od: 26.1.2021
účinnost od: 1.2.2021

1

kterým se stanoví závazná pravidla postupu zaměstnanců 1. LF UK při komercializaci výsledků výzkumu a vývoje
Příloha ve formátu docx zde.
Osobou pověřenou pro transfer na 1. LF UK podle čl. 1 odst. 6 bude od 1.2.2021 Ing. Vojtěch Malina, vedoucí oddělení strategického rozvoje, kterého je možné kdykoliv kontaktovat ve věcech komercializace vojtech.malina@lf1.cuni.cz.

platnost od: 12.3.2021
účinnost od: 12.3.2021
účinnost do 30.6.2021


2 o opatřeních k zamezení šíření nákazy onemocněním Covid-19

platnost od: 10.1.2022
účinnost od: 10.1.2022
účinnost do:
31.12.2022


3 kterým se stanoví pravidla zahraničních stáží studentů klinických ročníků v režimu „free movers“– možnost stáží se rozšiřuje na všechny klinické ročníky (čl. I odst. 2)

platnost od: 8.4.2021
účinnost od: 8.4.2021
účinnost do: 9.1.2022


kterým se stanoví pravidla zahraničních stáží studentů klinických ročníků v režimu „free movers“

platnost od: 28.4.2021
účinnost od: 28.4.2021
účinnost do: 30.9.2022


4 výše poplatků spojených se studiem pro akademický rok 2021/2022 a poplatků spojených s příjímacím řízením pro akademický rok 2022/2023

platnost od: 28.4.2021
účinnost od: 28.4.2021
účinnost do: 30.9.2022


5 harmonogram akademického roku 2021/2022příloha opatření č. 5

platnost od: 24.5.2021
účinnost od: 24.5.2021
účinnost do: 30.9.2022


6 kterým se stanoví harmonogram zápisů akademického roku 2021/2022

platnost od: 16.6.2021
účinnost od: 1.7.2021


7 Metodický pokyn k hodnocení plagiátorství / autoplagiátorství v disertačních a habilitačních pracích na 1. LF UK

platnost od: 21.6.2021
účinnost od: 1.7.2021

8 kterým se vydávají organizační řády některých pracovišť 1.LF UK (AÚ, ÚVI)

platnost od: 25.6.2021
účinnost od: 1.10.2021
účinnost do 30.9.2022


9 kterým se stanoví výše doktorandského stipendia v ak. roce 2021/2022

 

platnost od: 22.8.2022
účinnost od: 22.8.2022

 


10 kterým se stanoví podmínky účasti v Přípravném kurzu pro uchazeče

platnost od: 1.9.2021
účinnost od: 1.9.2021


11 kterým se stanoví postup pro podávání Projektových žádostípříloha č. 1příloha č. 2

platnost od: 15.9.2021
účinnost od: 15.9.2021


12 o označení Visiting Scientist of the 1st Faculty of Medicine

platnost od: 29.9.2021
účinnost od: 1.10.2021
účinnost do: 30.9.2022

13 kterým se stanoví termín předložení ISP a ročního hodnocení pro studenty DSP

platnost od: 29.9.2021
účinnost od: 29.9.2021

14 příkaz k řádné inventarizaci majetku a závazků v roce 2021

platnost od: 29.9.2021
účinnost od: 1.10.2021

15 o zrušení některých opatření děkana vydaných v roce 2020

platnost od: 29.9.2021
účinnost od: 1.10.2021
účinnost do: 1.10.2022

16 kterým se vydává příkaz k předání podkladů k roční účetní uzávěrce za rok 2021

platnost od: 16.11.2021
účinnost od: 1.1.2022
účinnost do:17 kterým se stanoví rozpětí výše osobního ohodnocení

platnost od: 29.10.2021
účinnost od: 1.11.2021


18 kterým se vydávají org. řády některých pracovišť (KARIM (VFN), FonKl)organizační řády jsou k dispozici pouze v listinné podobě na pracovištích nebo právním odd.

platnost od: 26.1.2023
účinnost od: 26.1.2023

19 kterým se stanoví rozsah oprávnění tajemníka fakulty jednat ve věcech 1. lékařské fakulty – dodatek č. 1 a I. úplné znění

platnost od: 1.11.2021
účinnost od: 1.11.2021kterým se stanoví rozsah oprávnění tajemníka fakulty jednat ve věcech 1. lékařské fakulty

platnost od: 1.11.2021
účinnost od: 1.11.2021
účinnost do: 30.1.2021

20

o zastupování tajemnice 1.LF


platnost od: 16.11.2021
účinnost od: 16.11.2021
účinnost do: 30.9.2022


21 o stipendiu za vynikající studijní výsledky v akademickém roce 2020/2021

Platnost od: 17.12.2021
Účinnost od: 20.12.2021
účinnost do: 16.1.2022


22 o opatřeních proti šíření nákazy onemocněním Covid-19 (testování zaměstnanců)

předchozí znění


o opatřeních proti šíření nákazy onemocněním Covid-19 (testování zaměstnanců)

příloha č. 1
příloha č. 2
2020


platnost od: 20.1.2020
účinnost od: 21.1.2020

1 zrušení opatření děkana č. 15/2017

platnost: 3.3.2020
účinnost: 6.3.2020


2


kterým se vydává Provozní řád Společné experimentální laboratoře srdeční elektrofyziologie


Platnost od: 21.4.2020
Účinnost od: 21.4.2020
Účinnost do: 30.9.2021


3 kterým se zveřejňuje výše poplatků spojených se studiem pro ak. r. 2020/201 a poplatků spojených s přijímacím řízením pro ak. r. 2021/22

Platnost od: 8.3.2021
Účinnost od: 8.3.2021
účinnost do 30.9.2021


4 kterým se stanoví harmonogram ak. r. 2020/2021

předchozí zněníkterým se stanoví harmonogram ak. r. 2020/2021příloha č. 1 – Výukové týdny ak. r. 2020/21

platnost od: 24.4.2020
účinnost do:  30.9.2020


5 o zvláštních pravidlech pro konání ústních zkoušek a ústních částí státních zkoušek distanční formou

(Metodický pokyn pro uskutečňování ústní podoby kontrol studia v distanční formě)

platnost od: 23.6.2020
účinnost od: 1.10.2020
účinnost do 30.9.2021


6 kterým se stanoví výše doktorandského stipendia v ak. roce 2020/2021

platnost od: 12.5.2020
účinnost od: 1.6.2020


7 kterým se zřizují centra jako odborné útvary fakulty

platnost od: 9.6.2020
účinnost od: 9.6.2020
účinnost do 30.9.2021


8 kterým se stanoví harmonogram zápisů akademického roku 2020/2021

platnost od: 18.1.2022
účinnost od: 18.1.2022

9 kterým se vydává směrnice pro zadávání veřejných zakázek

platnost od: 21.8.2020
účinnost od:
25. 8. 2020
účinnost do 17.1.2022kterým se vydává směrnice pro zadávání veřejných zakázek

platnost od: 1.9.2020
účinnost od: 1.9.2020
účinnost do 30.9.2021


10 kterým se stanoví rozsah oprávnění tajemníka fakulty jednat jménem 1. lékařské fakulty

platnost od: 1.9.2020
účinnost od: 1.9.2020
účinnost do 30.9.2021


11 k provedení čl. 4 odst. 5 organizačního řádu děkanátu 1. lékařské fakulty (zastupování tajemníka)

platnost od: 24.9.2020
účinnost od: 1.10.2020
účinnost do: 30.9.2021


12 kterým se stanoví termín předložení ISP pro studenty doktorských studijních programů

platnost od: 22.9.2020
účinnost od: 22.9.2020
účinnost do: 8.1.2021


13 příkaz k řádné inventarizaci majetku a závazků v roce 2020

platnost od: 22.9.2020
účinnost od: 22.9.2020


14 kterým se vydávají organizační řády některých pracovišť 1. LF UK

platnost od: 25.9.2020
účinnost od: 1.10.2020
účinnost do: 30.9.2021


15 o zvláštních pravidlech pro konání ústních zkoušek a ústních částí státních zkoušek distanční formou

platnost od: 1.10.2020
účinnost od: 1.12.2020
účinnost do 11.1.2021


16

kterým se stanoví příkaz k předání podkladů k roční účetní uzávěrce za rok 2020

platnost od: 30.10.2020

účinnost od: 1.11.2020


17 o zajištění možnosti pokračovat ve studiu stejného nebo obdobného doktorského studijního programu

platnost od: 3.11.2020

účinnost od: 15.11.2020


18 kterým se ustanovuje Náhradová komise

platnost od: 15.11.2020
účinnost od: 15.11.2020
platnost do:
31. 12. 2020


19 o podrobnostech hybridního zasedání Vědecké rady 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy 
platnost: 15.2.2021 účinnost od: 21.2.2021
účinnost do 30.9.2021
20 o podmínkách náhradního plnění praktické výuky

předchozí zněnío podmínkách náhradního plnění praktické výuky

platnost od: 24.11.2020
účinnost od: 24.11.2020
účinnost do 30.9.2021


21 o stipendiu za vynikající studijní výsledky v akademickém roce 2019/2020

2019

platnost od 12.3.2019, účinnost od 15.3.2019

1 kterým se vydává Statut Komise pro práci s pokusnými zvířaty na 1. LF UK

platnost od 8.3.2019, účinnost od 12.3.2019
účinnost do: 15.12.2019


2 kterým se vydává Provozní řád a Výpůjční řád a další pravidla provozu Ústavu vědeckých informací
platnost: 2.7.2019
účinnost do: 30.9.2020

3 kterým se zveřejňuje výše poplatků spojených se studiem pro ak.rok 2019/2020 a poplatků spojených s přijímacím řízením pro ak. rok 2020/2021
předchozí znění


kterým se zveřejňuje výše poplatků spojených se studiem pro ak.rok 2019/2020 a poplatků spojených s přijímacím řízením pro ak. rok 2020/2021
platnost od: 26.3.2019, účinnost od: 1.4.2019
4 kterým se stanoví pravidla financování edukativních studentských aktivit

příloha k opatření č. 4/2019
platnost od: 16.4.2019
účinnost od: 16.4.2020
účinnost do: 30.9.2020
5 kterým se stanoví harmonogram zápisů do ak. roku 2019/2020 
platnost: 31.3.2020 účinnost: 30.9.2020

6

kterým se stanoví harmonogram akademického roku 2019/2020

předchozí znění

kterým se stanoví harmonogram ak. roku 2019/2020příloha k opatření č. 6/2019
platnost: 29.4.2019
účinnost:
29.4.2019

7 kterým se stanoví Pravidla, která je uchazeč povinen dodržovat v průběhu přijímací zkoušky

platnost od: 18.6.2019
účinnost od: 18.6.2019
účinnost do: 29.11.2022

 


8 o preventivních prohlídkách a zvláštním očkování studentů

platnost od: 7.6.2019 účinnost od: 1.10.2019
účinnost do: 30.9.2020


9 kterým se stanoví výše doktorandského stipendia v akademickém roce 2019/2020

platnost od: 8.10.2019
účinnost od: 21.10.2019
účinnost do: 10.1.2020


10 kterým se stanoví příkaz k řádné inventarizaci majetku a závazků v roce 2019

platnost od: 11.10.2019
účinnost od: 1.12.2019
účinnost do: 10.1.2020

11 kterým se vydává příkaz k předání podkladů k roční účetní uzávěrce za rok 2019

platnost od: 14.10.2019
účinnost od: 14.10.2019
účinnost do: 30.9.2020


12 kterým se stanoví termín předložení individuálního studijního plánu pro studenty doktorských studijních programů

platnost od: 12.11.2019

účinnost do:30.9.2020

13 o stipendiu za vynikající studijní výsledky v akademickém roce 2018/2019

platnost od: 25.10.2022
účinnost od: 25.10.2022


14 kterým se upravují podrobnosti výkonu spisové služby na 1.LF


příloha k opatření č. 14 (přehled spisových uzlů)příloha k opatření č. 14 (stanovisko RUK)

účinnost do 24.10.2022kterým se stanoví podrobnosti výkonu spisové službypříloha k opatření č. 14

pozbylo účinnostikterým se stanoví podrobnosti výkonu spisové službypříloha k opatření č. 14

pozbylo účinnostikterým se stanoví podrobnosti výkonu spisové služby
pozbylo účinnosti

příloha k opatření č. 14

platnost od: 10.12.2019

účinnost od: 16.12.2019


15 kterým se vydává Provozní řád dílčí knihovny Univerzity Karlovy – Ústavu vědeckých informací 1.LF UK a VFN (Provozní řád ÚVI)

20181 kterým se vydávají pravidla pro pořádání vybraných vzdělávacích akcí

 

Platnost od: 9.4.2018

Účinnost od: 9.4.2018

účinnost do: 30.9.2019


2 kterým se zveřejňuje výše poplatků spojených se studiem pro ak. rok 2018/19 a poplatků spojených s přijímacím řízením pro ak. rok 2019/20

platnost od: 13.4.2018

účinnost od: 14.4.2018

účinnost do 30.9.2019


3 kterým se stanoví harmonogram zápisů ak. roku 2018/19

platnost od: 10.4.2018

účinnost od: 10.4.2018

účinnost do 30.9.2019


4 kterým se stanoví harmonogram ak. roku 2018/19
pozbylo účinnosti

  kterým se stanoví harmonogram ak. roku 2018/19příloha – výukové týdny ak. r. 2018/19

platnost od: 28.12.2020
účinnost od: 1.1.2021


5 kterým se vydává organizační řád 1. lékařské fakultypříloha k opatření 5/2018

předchozí zněníkterým se vydává organizační řád 1. lékařské fakultypříloha k opatření 5/2018
předchozí znění

kterým se vydává organizační řád 1. lékařské fakulty
předchozí znění
příloha k opatření 5/2018
předchozí znění


kterým se vydává organizační řád 1. lékařské fakulty
předchozí znění

příloha


6 kterým se stanoví povinnosti zaměstnanců související s publikací odborné práce
účinnost do: 31.1.2023

7 kterým se stanoví bližší podmínky poskytování pracovnělékařských služeb

platnost od: 15.5.2018

účinnost od: 1.10.2018

účinnost do 30.9.2019


8 který se stanoví výše doktorandského stipendia v ak. roce 2018/2019


9 kterým se stanovují Pravidla pr uznávání dříve vykonaných zkoušek

platnost od: 8.6.2018

účinnost od: 15.6.2018

účinnost do 30.9.2019


10 kterým se stanoví podmínky účasti v programu celoživotního vzdělávání na 1. lékařské fakultě


11 kterým se vydává organizační řád Kliniky adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Prazeorganizační řád je k dispozici pouze v listinné podobě na pracovištích nebo právním odd.

Platnost od: 2.10.2018

Účinnost od: 19.10.2018

účinnost do: 10.1.2019


12 kterým se stanoví příkaz k řádné inventarizaci majetku a závazků v roce 2018

platnost od:1.12.2018

účinnost od: 1.12.2018

účinnost do: 14.1.2019


13 kterým se stanoví příkaz k předání podkladů k roční účetní uzávěrce za rok 2018

platnost od: 13.11.2018

účinnost od: 13.11.2018

účinnost do: 30.9.2019


15 o stipendiu za vynikající studijní výsledky v akademickém roce 2017/2018

20171

kterým se vydává Provozní řád a Výpujční řád a další pravidla
provozu Ústavu vědeckých informací 1. LF UK a VFN v Praze

pozbylo účinnosti

2 kterým se stanoví harmonogram ak. roku 2017/2018

platnost od: 1.9.2021
účinnost od: 6.9.2001


3 nové úplné znění - k provedení opatření rektora č. 41/2014 o poskytování informací podle z.č. 106/1999 Sb. na Univerzitě Karlově

platnost od: 31.3.2017
účinnost od: 1.4.2017
účinnost do: 5.9.2021k provedení opatření rektora č. 41/2014 o poskytování informací podle z.č. 106/1999 Sb. na Univerzitě Karlově
pozbylo účinnosti

4 kterým se zveřejňuje výše poplatků spojených se studiem pro akademický rok 2017/2018 a poplatků spojených s příjímacím řízením pro akademický rok 2018/2019
pozbylo účinnosti

5 kterým se stanoví harmonogram zápisů akademického roku 2017/2018
pozbylo účinnosti

6 kterým se stanoví podmínky účasti v programu celoživotního vzdělávání na 1. lékařské fakultě
platnost: 15.3.2019, účinnost od 15.3.2019
  7 kterým se stanoví výše doktorandského stipendia v akademickém roce 2017/2018
obsahuje úplné znění

dodatek č. 1
platnost do 31.8.2020

8

k provedení čl. 4 odst. 5 organizačního řádu 1. lékařské fakulty (zastupování tajemníka) 9 kterým se vydává směrnice pro přípravu a realizaci investičních akcí
platnost do 31.8.2020

10 kterým se stanoví rozsah oprávnění tajemníka fakulty jedna jménem 1. lékařské fakulty

Platnost od:13.10.2017

účinnost od: 18.10.2017

účinnost do: 10.1.2018


11 kterým se stanoví příkaz k řádné inventarizaci majetku a závazků v roce 2017


12 o činnosti garanta studijního předmětupříloha č. 1
pozbylo účinnosti

13 kterým se stanoví příkaz k předání podkladů k roční účetní uzávěrce za rok 2017
pozbylo účinnosti

14 o stipendiu za vynikající studijní výsledky v akademickém roce 2016/2017
účinnost do: 20.1.2020

15 o poskytování zdravotního volna

2016

pozbylo účinnosti

2 kterým se stanoví harmonogram akademického roku  2016/2017
pozbylo účinnosti

3 kterým se stanoví harmonogram zápisů akademického roku 2016/2017
pozbylo účinnosti

4 kterým se zveřejňuje výše poplatků spojených se studiem pro akademický rok 2016/2017


5 kterým se vydávají organizační řády některých součástí fakultyjednotlivé organizační řády jsou k dispozici pouze v listinné podobě na pracovištích nebo právním odd.
pozbylo účinnosti

6 kterým se stanoví výše doktorandského stipendia v akademickém roce 2016/2017
pozbylo účinnosti

7 kterým se stanoví podmínky účasti v programu celoživotního vzdělávání na 1. lékařské fakultě

platnost od: 26.4.2019
účinnost od: 1.5.2019


8 kterým se stanoví výše úhrad za některé administrativní úkony
předchozí
znění


kterým se stanoví výše úhrad za některé administrativní úkony
pozbylo účinnosti,
nahrazeno 7/2019

9 kterým se stanoví pravidla, která je uchazeč povinen dodržovat v průběhu přijímací zkoušky
pozbylo účinnosti

10 kterým se stanoví pravidla pro uznávání dříve vykonaných zkoušek
pozbylo účinnosti
   11 příkaz k řádné inventarizaci majetku a závazků v roce 2016
pozbylo účinnosti

12 kterým se vydává príkaz k predání podkladu k rocní úcetní uzáverce za rok 2016
platnost do: 24.8.2020

13 směrnice pro zadávání veřejných zakázekPříloha č. 1 - průzkum trhu - výzvaPříloha č. 2/1 – záznam – průzkum trhu - výzvaPříloha č. 2/2 – záznam – průzkum trhu - rešeršePříloha č. 3 – seznam položekPříloha č. 4 – opatření rektora 27/2016Příloha č. 4/1 – opatření rektora 27/2016 - příloha č.1
pozbylo účinnosti

14

o stipendiu za vynikající studijní výsledky v akademickém roce 2015/2016


2015
6 kterým se ustanovuje Komise pro e-learning
účinnost do: 29.8.2021

8 kterým se stanoví podmínky účasti v Přípravném kurzu pro uchazečedodatek č. 1
původní znění

kterým se stanoví podmínky účasti v Přípravném kurzu pro uchazeče

Platnost od: 01.09.2015
Účinnost od: 01.09.2015
Účinnost do: 17.06.2019


9 o preventivních prohlídkách a zvláštním očkování studentůpřílohy jsou k nahlédnutí na studijním odd. a na internetové stránce fakulty


10 upravující organizační uspořádání, řízení a kontrolu požární ochrany


11 kterým se vydává Jednotný vizuální styl 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovypříloha k opatření 11/2015 - logomanuál

Platnost od: 04.09.2015
Účinnost od: 04.09.2015
Účinnost do: 29.04.2018


12 kterým se stanoví bližší podmínky pracovně lékařských služeb


17 kterým se vymezují relevantní entity a výzkumné infrastruktury

20144 o administrativním postupu při placení poplatku souvisejícího se studiem


7
kterým se vydává organizační řád Kliniky infekčních nemocí 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Ústřední fakultní vojenské nemocnice organizační řád je k dispozici pouze v listinné podobě na pracovišti nebo na právním oddělení


11 kterým se ustanovují osoby pověřené dohledem nad zdroji ionizujícího záření


12 zákaz požívání alkoholických nápojů a zneužívání jiných návykových látek zaměstnancipříloha k opatření 12/2014

20132 kterým se stanoví závazná pravidla postupu zaměstnanců při ochraně komerčně využitelných výsledků výzkumu a vývoje (patenty)


14 kterým se stanoví pravidla užití účelové finanční podpory na realizaci projektu v rámci OP VaVpI Biotechnologické a biomedicínské centrum AV ČR a UK v Praze (CZ.1.05./1.1.00/02.0109)

2012

úplné znění
1 kterým se vydávají organizační řády některých organizačních součástí 1. LF UK v Praze
předchozí znění

kterým se vydávají organizační řády některých organizačních součástí 1. LF UK v Praze
pozbylo účinnosti


kterým se vydávají organizační řády některých organizačních součástí 1. LF UK v Praze
jednotlivé organizační řády jsou k dispozici pouze v listinné podobě na pracovištích nebo právním odd.
pozbylo účinnosti


kterým se vydávají organizační řády některých organizačních součástí 1. LF UK v Praze

účinnost do: 31.8.2021


8 Podávání žádostí o projektypříloha č. 1 - Žádost o podání projektupříloha č. 2 - Záznam o projektupříloha č. 3 - Změna technicko-provozních podmínek při řešení projektu


9 kterým se vydává Provozní a Výpůjční řád a další pravidla Ústavu vědeckých informací 1. LF UK v Praze a VFN


12 k provedeni zák. č. 372/2011, o zdravotních službách - identifikace studentů


16 kterým se stanoví pravidla užití účelové finanční podpory výzkumu a vývoje z veřejných prostředků (projekty MPO)

2011

pozbylo účinnosti

6

o sběru publikačních aktivit, jejich hlášení do nadřízených registrů a evaluaci vědecké práce na 1. LF
příloha č. 1 k opatření 6/2011příloha č. 2 k opatření 6/2011příloha č. 3 k opatření 6/2011


7

kterým se stanoví výkon interního auditu

pozbylo účinnosti

9 kterým se vydávají pravidla pro pořádání vzdělávacích akcí


13 kterým se zřizuje Akademie celoživotního vzdělávání při 1. LF UK a VFN


14 kterým se zřizují centra jako odborné útvary fakulty

20101 kterým se stanoví závazná pravidla pro provoz kamerových systémů


6 kterým se stanoví podrobnosti přestupu z jedné formy studia v doktorském studijním programu do jiné formy studia téhož studijního programu


10 kterým se stanoví pravidla pro evidenci, odevzdávání a zveřejňování závěrečných pracípříloha 1 k opatření 10/2010příloha 2 k opatření 10/2010příloha 3 k opatření 10/2010příloha 4 k opatření 10/2010příloha 5 k opatření 10/2010příloha 6 k opatření 10/2010příloha 7 k opatření 10/2010příloha 8a k opatření 10/2010příloha 8b k opatření 10/2010příloha 8c k opatření 10/2010


15 o úřední desce 1. lékařské fakulty

2009