1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás
Kontakt

1. LF UK Praha
Kateřinská 32
121 08 Praha 2
IČ: 00216208
DIČ: CZ00216208
tel.: 224 961 111
fax: 224 915 413
Email
Mapa okolí

Přehled platných a účinných opatření děkana a tajemnice 1. LF

202220212020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006

opatření děkana

2022

platnost od:
1.2.2022
účinnost od: 1.2.2022


1 o opatřeních proti šíření nákazy onemocněním Covid-19 (testování všech zaměstnanců) - II. úplné znění

platnost od: 19.1.2022
účinnost od: 19.1.2022
účinnost do:
1.2.2022o opatřeních proti šíření nákazy onemocněním Covid-19 (testování všech zaměstnanců) – o změně a jejích důvodech jste byli informováni 20.1.2022

platnost od: 13.1.2022
účinnost od: 13.1.2022
účinnost do 19.1.2022


o opatřeních proti šíření nákazy onemocněním Covid-19 (testování všech zaměstnanců)

příloha č. 1

příloha č. 2

platnost od: 19.1.2022
účinnost od: 1.2.2022

2 o zajištění možnosti pokračovat ve studiu stejného nebo obdobného doktorského studijního programu

platnost od: 24.1.2022
účinnost od: 31.1.2022
účinnost do: 31.7.2022


3 zastupování tajemnice k provedení čl. 4 odst. 5 organizačního řádu děkanátu 1. lékařské fakulty – změna v osobě trvalého zástupce tajemnice fakulty
platnost od: 6.4.2022
účinnost od: 6.4.2022

4

kterým se zřizuje Centrum excelence pro léčbu nádorů hypofýzy 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Ústřední vojenské nemocnice - Vojenské fakultní nemocnice Praha a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze jako odborný útvar fakulty


platnost od: 13.5.2022
účinnost od:
13.5.2022

5

kterým se zřizuje České národní centrum pro klinickou farmakologii 1. LF UK jako odborný útvar fakulty

platnost od: 18.4.2022
účinnost od: 18.4.2022

6

harmonogram ak. roku 2022/2023příloha č. 1

platnost od:16.5.2022
účinnost od:16.5.2022
účinnost do: 30.9.2023


7 kterým se stanoví harmonogram zápisů akademického roku 2022/2023

platnost od:16.5.2022
účinnost od:16.5.2022
účinnost do: 30.9.2023


8

kterým se zveřejňuje výše poplatků spojených se studiem pro akademický rok 2022/2023 a poplatků spojených s příjímacím řízením pro akademický rok 2023/20242021

platnost od: 26.1.2021
účinnost od: 1.2.2021

1

kterým se stanoví závazná pravidla postupu zaměstnanců 1. LF UK při komercializaci výsledků výzkumu a vývoje
Příloha ve formátu docx zde.
Osobou pověřenou pro transfer na 1. LF UK podle čl. 1 odst. 6 bude od 1.2.2021 Ing. Vojtěch Malina, vedoucí oddělení strategického rozvoje, kterého je možné kdykoliv kontaktovat ve věcech komercializace vojtech.malina@lf1.cuni.cz.

platnost od: 12.3.2021
účinnost od: 12.3.2021
účinnost do 30.6.2021


2 o opatřeních k zamezení šíření nákazy onemocněním Covid-19

platnost od: 10.1.2022
účinnost od: 10.1.2022


3 kterým se stanoví pravidla zahraničních stáží studentů klinických ročníků v režimu „free movers“– možnost stáží se rozšiřuje na všechny klinické ročníky (čl. I odst. 2)

platnost od: 8.4.2021
účinnost od: 8.4.2021
účinnost do: 9.1.2022


kterým se stanoví pravidla zahraničních stáží studentů klinických ročníků v režimu „free movers“

Platnost od: 28.4.2021
Účinnost od: 28.4.2021


4 výše poplatků spojených se studiem pro akademický rok 2021/2022 a poplatků spojených s příjímacím řízením pro akademický rok 2022/2023

Platnost od: 28.4.2021
Účinnost od: 28.4.2021


5 harmonogram akademického roku 2021/2022příloha opatření č. 5

Platnost od: 24.5.2021
Účinnost od: 24.5.2021


6 kterým se stanoví harmonogram zápisů akademického roku 2021/2022

platnost od: 16.6.2021
účinnost od: 1.7.2021


7 Metodický pokyn k hodnocení plagiátorství / autoplagiátorství v disertačních a habilitačních pracích na 1. LF UK

platnost od: 21.6.2021
účinnost od: 1.7.2021

8 kterým se vydávají organizační řády některých pracovišť 1.LF UK (AÚ, ÚVI)

platnost od: 25.6.2021
účinnost od: 1.10.2021
účinnost do 30.9.2022


9 kterým se stanoví výše doktorandského stipendia v ak. roce 2021/2022

platnost od: 30.8.2021
účinnost od: 30.8.2021


10 kterým se stanoví podmínky účasti v Přípravném kurzu pro uchazeče

platnost od: 1.9.2021
účinnost od: 1.9.2021


11 kterým se stanoví postup pro podávání Projektových žádostípříloha č. 1příloha č. 2

platnost od: 15.9.2021
účinnost od: 15.9.2021


12 o označení Visiting Scientist of the 1st Faculty of Medicine

platnost od: 29.9.2021
účinnost od: 1.10.2021
účinnost do: 30.9.2022

13 kterým se stanoví termín předložení ISP a ročního hodnocení pro studenty DSP

platnost od: 29.9.2021
účinnost od: 29.9.2021

14 příkaz k řádné inventarizaci majetku a závazků v roce 2021

platnost od: 29.9.2021
účinnost od: 1.10.2021

15 o zrušení některých opatření děkana vydaných v roce 2020

platnost od: 29.9.2021
účinnost od: 1.10.2021

16 kterým se vydává příkaz k předání podkladů k roční účetní uzávěrce za rok 2021

platnost od: 16.11.2021
účinnost od: 1.1.2022
účinnost do:17 kterým se stanoví rozpětí výše osobního ohodnocení

platnost od: 29.10.2021
účinnost od: 1.11.2021


18 kterým se vydávají org. řády některých pracovišť (KARIM (VFN), FonKl)organizační řády jsou k dispozici pouze v listinné podobě na pracovištích nebo právním odd.

platnost od: 1.11.2021
účinnost od: 1.11.2021


19 kterým se stanoví rozsah oprávnění tajemníka fakulty jednat ve věcech 1. lékařské fakulty

platnost od: 1.11.2021
účinnost od: 1.11.2021

20

o zastupování tajemnice 1.LF


platnost od: 16.11.2021
účinnost od: 16.11.2021
účinnost do: 30.9.2022


21 o stipendiu za vynikající studijní výsledky v akademickém roce 2020/2021

Platnost od: 17.12.2021
Účinnost od: 20.12.2021
účinnost do: 16.1.2022


22 o opatřeních proti šíření nákazy onemocněním Covid-19 (testování zaměstnanců)

předchozí znění


o opatřeních proti šíření nákazy onemocněním Covid-19 (testování zaměstnanců)

příloha č. 1
příloha č. 2
2020


platnost od: 20.1.2020
účinnost od: 21.1.2020

1 zrušení opatření děkana č. 15/2017

platnost: 3.3.2020
účinnost: 6.3.2020


2


kterým se vydává Provozní řád Společné experimentální laboratoře srdeční elektrofyziologie


Platnost od: 21.4.2020
Účinnost od: 21.4.2020
Účinnost do: 30.9.2021


3 kterým se zveřejňuje výše poplatků spojených se studiem pro ak. r. 2020/201 a poplatků spojených s přijímacím řízením pro ak. r. 2021/22

Platnost od: 8.3.2021
Účinnost od: 8.3.2021
účinnost do 30.9.2021


4 kterým se stanoví harmonogram ak. r. 2020/2021

předchozí zněníkterým se stanoví harmonogram ak. r. 2020/2021příloha č. 1 – Výukové týdny ak. r. 2020/21

platnost od: 24.4.2020
účinnost do:  30.9.2020


5 o zvláštních pravidlech pro konání ústních zkoušek a ústních částí státních zkoušek distanční formou

(Metodický pokyn pro uskutečňování ústní podoby kontrol studia v distanční formě)

platnost od: 23.6.2020
účinnost od: 1.10.2020
účinnost do 30.9.2021


6 kterým se stanoví výše doktorandského stipendia v ak. roce 2020/2021

platnost od: 12.5.2020
účinnost od: 1.6.2020


7 kterým se zřizují centra jako odborné útvary fakulty

platnost od: 9.6.2020
účinnost od: 9.6.2020
účinnost do 30.9.2021


8 kterým se stanoví harmonogram zápisů akademického roku 2020/2021

platnost od: 18.1.2022
účinnost od: 18.1.2022

9 kterým se vysává směrnice pro zadávání veřejných zakázek

platnost od: 21.8.2020
účinnost od:
25. 8. 2020
účinnost do 17.1.2022kterým se vydává směrnice pro zadávání veřejných zakázek

platnost od: 1.9.2020
účinnost od: 1.9.2020
účinnost do 30.9.2021


10 kterým se stanoví rozsah oprávnění tajemníka fakulty jednat jménem 1. lékařské fakulty

platnost od: 1.9.2020
účinnost od: 1.9.2020
účinnost do 30.9.2021


11 k provedení čl. 4 odst. 5 organizačního řádu děkanátu 1. lékařské fakulty (zastupování tajemníka)

platnost od: 24.9.2020
účinnost od: 1.10.2020
účinnost do: 30.9.2021


12 kterým se stanoví termín předložení ISP pro studenty doktorských studijních programů

platnost od: 22.9.2020
účinnost od: 22.9.2020
účinnost do: 8.1.2021


13 příkaz k řádné inventarizaci majetku a závazků v roce 2020

platnost od: 22.9.2020
účinnost od: 22.9.2020


14 kterým se vydávají organizační řády některých pracovišť 1. LF UK

platnost od: 25.9.2020
účinnost od: 1.10.2020
účinnost do: 30.9.2021


15 o zvláštních pravidlech pro konání ústních zkoušek a ústních částí státních zkoušek distanční formou

platnost od: 1.10.2020
účinnost od: 1.12.2020
účinnost do 11.1.2021


16

kterým se stanoví příkaz k předání podkladů k roční účetní uzávěrce za rok 2020

platnost od: 30.10.2020

účinnost od: 1.11.2020


17 o zajištění možnosti pokračovat ve studiu stejného nebo obdobného doktorského studijního programu

platnost od: 3.11.2020

účinnost od: 15.11.2020


18 kterým se ustanovuje Náhradová komise

platnost od: 15.11.2020
účinnost od: 15.11.2020
platnost do:
31. 12. 2020


19 o podrobnostech hybridního zasedání Vědecké rady 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy 
platnost: 15.2.2021 účinnost od: 21.2.2021
účinnost do 30.9.2021
20 o podmínkách náhradního plnění praktické výuky

předchozí zněnío podmínkách náhradního plnění praktické výuky

platnost od: 24.11.2020
účinnost od: 24.11.2020
účinnost do 30.9.2021


21 o stipendiu za vynikající studijní výsledky v akademickém roce 2019/2020

2019

platnost od 12.3.2019, účinnost od 15.3.2019

1 kterým se vydává Statut Komise pro práci s pokusnými zvířaty na 1. LF UK

platnost od 8.3.2019, účinnost od 12.3.2019
účinnost do: 15.12.2019


2 kterým se vydává Provozní řád a Výpůjční řád a další pravidla provozu Ústavu vědeckých informací
platnost: 2.7.2019
účinnost do: 30.9.2020

3 kterým se zveřejňuje výše poplatků spojených se studiem pro ak.rok 2019/2020 a poplatků spojených s přijímacím řízením pro ak. rok 2020/2021
předchozí znění


kterým se zveřejňuje výše poplatků spojených se studiem pro ak.rok 2019/2020 a poplatků spojených s přijímacím řízením pro ak. rok 2020/2021
platnost: 26.3.2019, účinnost: 1.4.2019
4 kterým se stanoví pravidla financování edukativních studentských aktivit

příloha k opatření č. 4/2019
platnost: 16.4.2019
účinnost:
30.9.2020
5 kterým se stanoví harmonogram zápisů do ak. roku 2019/2020 
platnost: 31.3.2020 účinnost: 30.9.2020

6

kterým se stanoví harmonogram akademického roku 2019/2020

předchozí znění

kterým se stanoví harmonogram ak. roku 2019/2020příloha k opatření č. 6/2019
platnost: 29.4.2019
účinnost:
29.4.2019

7 kterým se stanoví Pravidla, která je uchazeč povinen dodržovat v průběhu přijímací zkoušky

Platnost od: 18.06.2019
Účinnost od: 18.06.2019


8 o preventivních prohlídkách a zvláštním očkování studentů

platnost od: 7.6.2019 účinnost od: 1.10.2019
účinnost do: 30.9.2020


9 kterým se stanoví výše doktorandského stipendia v akademickém roce 2019/2020

platnost od: 8.10.2019
účinnost od: 21.10.2019
účinnost do: 10.1.2020


10 kterým se stanoví příkaz k řádné inventarizaci majetku a závazků v roce 2019

platnost od: 11.10.2019
účinnost od: 1.12.2019
účinnost do: 10.1.2020

11 kterým se vydává příkaz k předání podkladů k roční účetní uzávěrce za rok 2019

platnost od: 14.10.2019
účinnost od: 14.10.2019
účinnost do: 30.9.2020


12 kterým se stanoví termín předložení individuálního studijního plánu pro studenty doktorských studijních programů

platnost od: 12.11.2019

účinnost do:30.9.2020

13 o stipendiu za vynikající studijní výsledky v akademickém roce 2018/2019
platnost: 26.1.2021 účinnost: 1.2.2021

14 kterým se stanoví podrobnosti výkonu spisové službypříloha k opatření č. 14

pozbylo účinnostikterým se stanoví podrobnosti výkonu spisové službypříloha k opatření č. 14

pozbylo účinnostikterým se stanoví podrobnosti výkonu spisové služby
pozbylo účinnosti

příloha k opatření č. 14

platnost od: 10.12.2019

účinnost od: 16.12.2019


15 kterým se vydává Provozní řád dílčí knihovny Univerzity Karlovy – Ústavu vědeckých informací 1.LF UK a VFN (Provozní řád ÚVI)

20181 kterým se vydávají pravidla pro pořádání vybraných vzdělávacích akcí

 

Platnost od: 9.4.2018

Účinnost od: 9.4.2018

účinnost do: 30.9.2019


2 kterým se zveřejňuje výše poplatků spojených se studiem pro ak. rok 2018/19 a poplatků spojených s přijímacím řízením pro ak. rok 2019/20

platnost od: 13.4.2018

účinnost od: 14.4.2018

účinnost do 30.9.2019


3 kterým se stanoví harmonogram zápisů ak. roku 2018/19

platnost od: 10.4.2018

účinnost od: 10.4.2018

účinnost do 30.9.2019


4 kterým se stanoví harmonogram ak. roku 2018/19
pozbylo účinnosti

  kterým se stanoví harmonogram ak. roku 2018/19příloha – výukové týdny ak. r. 2018/19

platnost od: 28.12.2020
účinnost od: 1.1.2021


5 kterým se vydává organizační řád 1. lékařské fakultypříloha k opatření 5/2018

předchozí zněníkterým se vydává organizační řád 1. lékařské fakultypříloha k opatření 5/2018
předchozí znění

kterým se vydává organizační řád 1. lékařské fakulty
předchozí znění
příloha k opatření 5/2018
předchozí znění


kterým se vydává organizační řád 1. lékařské fakulty
předchozí znění

příloha


6 kterým se stanoví povinnosti zaměstnanců související s publikací odborné práce


7 kterým se stanoví bližší podmínky poskytování pracovnělékařských služeb

platnost od: 15.5.2018

účinnost od: 1.10.2018

účinnost do 30.9.2019


8 který se stanoví výše doktorandského stipendia v ak. roce 2018/2019


9 kterým se stanovují Pravidla pr uznávání dříve vykonaných zkoušek

platnost od: 8.6.2018

účinnost od: 15.6.2018

účinnost do 30.9.2019


10 kterým se stanoví podmínky účasti v programu celoživotního vzdělávání na 1. lékařské fakultě


11 kterým se vydává organizační řád Kliniky adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Prazeorganizační řád je k dispozici pouze v listinné podobě na pracovištích nebo právním odd.

Platnost od: 2.10.2018

Účinnost od: 19.10.2018

účinnost do: 10.1.2019


12 kterým se stanoví příkaz k řádné inventarizaci majetku a závazků v roce 2018

platnost od:1.12.2018

účinnost od: 1.12.2018

účinnost do: 14.1.2019


13 kterým se stanoví příkaz k předání podkladů k roční účetní uzávěrce za rok 2018

platnost od: 13.11.2018

účinnost od: 13.11.2018

účinnost do: 30.9.2019


15 o stipendiu za vynikající studijní výsledky v akademickém roce 2017/2018

20171

kterým se vydává Provozní řád a Výpujční řád a další pravidla
provozu Ústavu vědeckých informací 1. LF UK a VFN v Praze

pozbylo účinnosti

2 kterým se stanoví harmonogram ak. roku 2017/2018

platnost od: 1.9.2021
účinnost od: 6.9.2001


3 nové úplné znění - k provedení opatření rektora č. 41/2014 o poskytování informací podle z.č. 106/1999 Sb. na Univerzitě Karlově

platnost od: 31.3.2017
účinnost od: 1.4.2017
účinnost do: 5.9.2021k provedení opatření rektora č. 41/2014 o poskytování informací podle z.č. 106/1999 Sb. na Univerzitě Karlově
pozbylo účinnosti

4 kterým se zveřejňuje výše poplatků spojených se studiem pro akademický rok 2017/2018 a poplatků spojených s příjímacím řízením pro akademický rok 2018/2019
pozbylo účinnosti

5 kterým se stanoví harmonogram zápisů akademického roku 2017/2018
pozbylo účinnosti

6 kterým se stanoví podmínky účasti v programu celoživotního vzdělávání na 1. lékařské fakultě
platnost: 15.3.2019, účinnost od 15.3.2019
  7 kterým se stanoví výše doktorandského stipendia v akademickém roce 2017/2018
obsahuje úplné znění

dodatek č. 1
platnost do 31.8.2020

8

k provedení čl. 4 odst. 5 organizačního řádu 1. lékařské fakulty (zastupování tajemníka) 9 kterým se vydává směrnice pro přípravu a realizaci investičních akcí
platnost do 31.8.2020

10 kterým se stanoví rozsah oprávnění tajemníka fakulty jedna jménem 1. lékařské fakulty

Platnost od:13.10.2017

účinnost od: 18.10.2017

účinnost do: 10.1.2018


11 kterým se stanoví příkaz k řádné inventarizaci majetku a závazků v roce 2017


12 o činnosti garanta studijního předmětupříloha č. 1
pozbylo účinnosti

13 kterým se stanoví příkaz k předání podkladů k roční účetní uzávěrce za rok 2017
pozbylo účinnosti

14 o stipendiu za vynikající studijní výsledky v akademickém roce 2016/2017
účinnost do: 20.1.2020

15 o poskytování zdravotního volna

2016

pozbylo účinnosti

2 kterým se stanoví harmonogram akademického roku  2016/2017
pozbylo účinnosti

3 kterým se stanoví harmonogram zápisů akademického roku 2016/2017
pozbylo účinnosti

4 kterým se zveřejňuje výše poplatků spojených se studiem pro akademický rok 2016/2017


5 kterým se vydávají organizační řády některých součástí fakultyjednotlivé organizační řády jsou k dispozici pouze v listinné podobě na pracovištích nebo právním odd.
pozbylo účinnosti

6 kterým se stanoví výše doktorandského stipendia v akademickém roce 2016/2017
pozbylo účinnosti

7 kterým se stanoví podmínky účasti v programu celoživotního vzdělávání na 1. lékařské fakultě

platnost od: 26.4.2019
účinnost od: 1.5.2019


8 kterým se stanoví výše úhrad za některé administrativní úkony
předchozí
znění


kterým se stanoví výše úhrad za některé administrativní úkony
pozbylo účinnosti,
nahrazeno 7/2019

9 kterým se stanoví pravidla, která je uchazeč povinen dodržovat v průběhu přijímací zkoušky
pozbylo účinnosti

10 kterým se stanoví pravidla pro uznávání dříve vykonaných zkoušek
pozbylo účinnosti
   11 příkaz k řádné inventarizaci majetku a závazků v roce 2016
pozbylo účinnosti

12 kterým se vydává príkaz k predání podkladu k rocní úcetní uzáverce za rok 2016
platnost do: 24.8.2020

13 směrnice pro zadávání veřejných zakázekPříloha č. 1 - průzkum trhu - výzvaPříloha č. 2/1 – záznam – průzkum trhu - výzvaPříloha č. 2/2 – záznam – průzkum trhu - rešeršePříloha č. 3 – seznam položekPříloha č. 4 – opatření rektora 27/2016Příloha č. 4/1 – opatření rektora 27/2016 - příloha č.1
pozbylo účinnosti

14

o stipendiu za vynikající studijní výsledky v akademickém roce 2015/2016


2015
6 kterým se ustanovuje Komise pro e-learning
účinnost do: 29.8.2021

8 kterým se stanoví podmínky účasti v Přípravném kurzu pro uchazečedodatek č. 1
původní znění

kterým se stanoví podmínky účasti v Přípravném kurzu pro uchazeče

Platnost od: 01.09.2015
Účinnost od: 01.09.2015
Účinnost do: 17.06.2019


9 o preventivních prohlídkách a zvláštním očkování studentůpřílohy jsou k nahlédnutí na studijním odd. a na internetové stránce fakulty


10 upravující organizační uspořádání, řízení a kontrolu požární ochrany


11 kterým se vydává Jednotný vizuální styl 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovypříloha k opatření 11/2015 - logomanuál

Platnost od: 04.09.2015
Účinnost od: 04.09.2015
Účinnost do: 29.04.2018


12 kterým se stanoví bližší podmínky pracovně lékařských služeb


17 kterým se vymezují relevantní entity a výzkumné infrastruktury

20144 o administrativním postupu při placení poplatku souvisejícího se studiem


7
kterým se vydává organizační řád Kliniky infekčních nemocí 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Ústřední fakultní vojenské nemocnice organizační řád je k dispozici pouze v listinné podobě na pracovišti nebo na právním oddělení


11 kterým se ustanovují osoby pověřené dohledem nad zdroji ionizujícího záření


12 zákaz požívání alkoholických nápojů a zneužívání jiných návykových látek zaměstnancipříloha k opatření 12/2014

20132 kterým se stanoví závazná pravidla postupu zaměstnanců při ochraně komerčně využitelných výsledků výzkumu a vývoje (patenty)


14 kterým se stanoví pravidla užití účelové finanční podpory na realizaci projektu v rámci OP VaVpI Biotechnologické a biomedicínské centrum AV ČR a UK v Praze (CZ.1.05./1.1.00/02.0109)

2012

úplné znění
1 kterým se vydávají organizační řády některých organizačních součástí 1. LF UK v Praze
předchozí znění

kterým se vydávají organizační řády některých organizačních součástí 1. LF UK v Praze
pozbylo účinnosti


kterým se vydávají organizační řády některých organizačních součástí 1. LF UK v Praze
jednotlivé organizační řády jsou k dispozici pouze v listinné podobě na pracovištích nebo právním odd.
pozbylo účinnosti


kterým se vydávají organizační řády některých organizačních součástí 1. LF UK v Praze

účinnost do: 31.8.2021


8 Podávání žádostí o projektypříloha č. 1 - Žádost o podání projektupříloha č. 2 - Záznam o projektupříloha č. 3 - Změna technicko-provozních podmínek při řešení projektu


9 kterým se vydává Provozní a Výpůjční řád a další pravidla Ústavu vědeckých informací 1. LF UK v Praze a VFN


12 k provedeni zák. č. 372/2011, o zdravotních službách - identifikace studentů


16 kterým se stanoví pravidla užití účelové finanční podpory výzkumu a vývoje z veřejných prostředků (projekty MPO)

2011

pozbylo účinnosti

6

o sběru publikačních aktivit, jejich hlášení do nadřízených registrů a evaluaci vědecké práce na 1. LF
příloha č. 1 k opatření 6/2011příloha č. 2 k opatření 6/2011příloha č. 3 k opatření 6/2011


7

kterým se stanoví výkon interního auditu

pozbylo účinnosti

9 kterým se vydávají pravidla pro pořádání vzdělávacích akcí


13 kterým se zřizuje Akademie celoživotního vzdělávání při 1. LF UK a VFN


14 kterým se zřizují centra jako odborné útvary fakulty

20101 kterým se stanoví závazná pravidla pro provoz kamerových systémů


6 kterým se stanoví podrobnosti přestupu z jedné formy studia v doktorském studijním programu do jiné formy studia téhož studijního programu


10 kterým se stanoví pravidla pro evidenci, odevzdávání a zveřejňování závěrečných pracípříloha 1 k opatření 10/2010příloha 2 k opatření 10/2010příloha 3 k opatření 10/2010příloha 4 k opatření 10/2010příloha 5 k opatření 10/2010příloha 6 k opatření 10/2010příloha 7 k opatření 10/2010příloha 8a k opatření 10/2010příloha 8b k opatření 10/2010příloha 8c k opatření 10/2010


15 o úřední desce 1. lékařské fakulty

20091 kterým se stanoví bližší podrobnosti používání studijního informačního systému

Platnost od: 6.5.2009
Účinnost od: 1.2.2021


6 kterým se vydává směrnice o správě majetku
pozbylo účinnosti

kterým se vydává směrnice o správě majetku


7 postup a zásady pro poskytování náhrady mzdy po dobu prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti (karantény) zaměstnance
pozbylo účinnosti 30.4.2018

10 kterým se vydává seznam organizačních součástí 1. lékařské fakulty a jejich řádné označenípříloha č.1 k opatření 10/2009


11 kterým se stanoví organizačně administrativní náležitosti související s právem uchazeče nahlédnout do svých materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o jeho přijetí ke studiu na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze

Platnost od: 10.08.2009
Účinnost od: 01.09.2009
Účinnost do: 30.6.2021


15 kterým se vydává organizační řád Ústavu vědeckých informací 1. LF a VFNorganizační řád je k dispozici pouze v listinné podobě na pracovišti nebo na právním oddělení


19 kterým se upravuje průběh kontroly studiadodatek č. 1 k opatření 19/2009

20081 kterým se vydává závazný pokyn k poskytování informací
platnost: 31.12.2019 účinnost: 1.1.2020
2

kterým se vydávají organizační řády některých součástí 1. lékařské fakulty

předchozí znění

kterým se vydávají organizační řády některých součástí fakultyjednotlivé organizační řády jsou k dispozici pouze v listinné podobě na pracovištích nebo na právním odd.
pozbylo účinnosti


kterým se vydávají organizační řády některých součástí fakulty


3 o informacích, poskytovaných prostřednictvím internetu nebo jinou veřejně přístupnou formou


5 kterým se upravuje svěřování fakultního tarifu a mobilních komunikačních prostředků

Platnost od: 21.6.2021
Účinnost od: 1.7.2021


9 kterým se vydávají organizační řády některých součástí fakulty (2. část)

Platnost od: 01.09.2017
Účinnost od: 01.09.2017
Účinnost do: 30.6.2021kterým se vydávají organizační řády některých součástí fakulty (2. část)jednotlivé organizační řády jsou k dispozici pouze v listinné podobě na pracovištích nebo na právním odd.


11 upravující používání osobních ochranných pracovních prostředků


12 kterým se vydávají organizační řády některých součástí fakulty (3. část)
jednotlivé organizační řády jsou k dispozici pouze v listinné podobě na pracovištích nebo na právním odd.

Platnost od: 10.6.2008
Účinnost od: 1.2.2021

13 o oběhu účetních dokladů
pozbylo účinnosti
13 o oběhu účetních dokladů


15 kterým se vydávají organizační řády některých součástí fakulty (4. část)jednotlivé organizační řády jsou k dispozici pouze v listinné podobě na pracovištích nebo na právním odd.


19 kterým je upraveno zpracování znaleckých posudků a poskytování odměny za jejich vypracování


27 k ochraně majetku a předcházení škodám

20074 kterým se stanoví podmínky účasti v programu celoživotního vzdělávání na 1. lékařské fakultětext přílohy č. 1 je v listinné podobě k nahlédnutí na právním odd. nebo v sekretariátu děkanapříloha č.2 (smlouva) k opatření děkana, kterým se stanoví podmínky v programu celoživotního vzdělávání


6 kterým se vydává organizační řád centra lékařských biomodelůpříloha k opatření děkana, kterým se vydává organizační řád centra lékařských biomodelů

platnost od: 17.12.2020
účinnost od: 5.1.2021


7 o poskytování a účtování cestovních náhrad při pracovních cestách
předchozí znění


o poskytování a účtování cestovních náhrad při pracovních cestách
předchozí znění


o cestovních náhradách

účinnost od 1.1.2019, účinnost do 14.3.2019Předchozí znění - 07-07 – ÚZ VIII.Předchozí znění o cestovních náhradách


12 o poskytování náhrad cestovních výdajů osobám, které nejsou zaměstnanci 1. lékařské fakulty


14 kterým se upravuje provádění doplňkové činnosti na 1. lékařské fakultěpříloha k opatření, kterým se upravuje provádění doplňkové činnosti na 1. lékařské fakultě
účinnost do: 30.11.2019

20 kterým se vydávají metodické pokyny Spisové službypříloha č. 1 k opatření 20/2007příloha č. 2 k opatření 20/2007příloha č. 3 k opatření 20/2007
pozbylo účinnosti 

kterým se vydávají metodické pokyny Spisové službypříloha č. 2 k opatření 20/2007


21 kterým se vydává organizační řád Ústavu biochemie a experimentální onkologieorganizační řád je k dispozici pouze v listinné podobě na pracovišti nebo na právním odd.

platnost od: 26.11.2021
účinnost od: 27.11.2021


24 pracovní řád

platnost od: 6.1.2021
účinnost od: 7.1.2021
účinnost do 26.11.2021pracovní řád – nové úplné znění
předchozí znění

kterým se vydává Pracovní řád

pozbylo
účinnosti


kterým se vydává Pracovní řád - původní zněníInformativní část:příloha č. 1příloha č. 2příloha č. 3příloha č. 4příloha č. 5příloha č. 6příloha č. 7příloha č. 8příloha č. 9příloha č. 10příloha č. 11

Platnost od: 22.11.2007
Účinnost od: 22.11.2007
Účinnost do: 05.03.2020

 


27 kterým se vydává Provozní řád Společné experimentální laboratoře srdeční elektrofyziologie
původní znění

kterým se vydává Provozní řád Společné experimentální laboratoře srdeční elektrofyziologie

2006

 


účinnost do: 30.11.2019

4

Spisový a skartační řád 1. lékařské fakulty
platnost od: 30.12.2021
účinnost od: 1.1.2022
10 kterým se vydávají org. řád děkanátu 1.LF UK

příloha k organizačnímu řádu
účinnost do 31.12.2021


kterým se vydává organizační řád děkanátu 1. lékařské fakultypříloha k organizačnímu řádu

platnost od: 12.10.2021
účinnost od: 1.12.2021
účinnost do:


13 kterým se stanoví pravidla použití sociální fondu na 1. lékařské fakultě

platnost od: 1.9.2020
účinnost od: 15.9.2020
účinnost do: 30.11.2021

 kterým se stanoví pravidla použití sociálního fondu na 1. lékařské fakultě

předchozí znění


kterým se stanoví pravidla použití sociálního fondu na 1. lékařské fakultě
předchozí znění

kterým se stanoví pravidla použití sociálního fondu na 1. lékařské fakultě

20059 o cenách služeb poskytovaných Ústavem lékařských biomodelů


10 o zřízení fondu mzdových prostředků zaměstnanců, kteří přispěli k rozvoji a dobrému jménu 1. lékařské fakulty, a o jeho užívání
 

opatření tajemnice

2022

platnost od: 25.5.2022
účinnost od: 1.6.2022


1 o poskytování příspěvku na stravování

2021

platnost od: 6.1.2021
účinnost od: 1.1.2021
účinnost do: 1.1.2022


1 kterým se stanoví výše stravného poskytovaného zaměstnanci při tuzemské pracovní cestě a výše jeho krácení

platnost od: 27.7.2021
účinnost od: 1.8.2021

2 metodický pokyn o uzavírání, oběhu a archivaci smluv

příloha k opatření tajemnice č. 2/2021

platnost od: 22.12.2021
účinnost od: 1.1.2022


3 kterým se stanoví výše stravného poskytovaného zaměstnanci při tuzemské pracovní cestě a výše jeho krácení

20171 Pravidla pro práci s chemickými látkami a chemickými směsmipříloha k opatření 1/2017

  2 kterým se stanoví výše fakultní režie u grantových a obdobných projektů


  příloha k opatření 2/2017

20151 o propagačních předmětech 1. lékařské fakulty

20141 kterým se stanoví zásady pro práci v laboratořích


2 kterým se vydává závazná směrnice pro nakládání s odpady na pracovištích 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze

20121 kterým se stanoví závazný pokyn pro ukládání závěrečných zpráv z kontrol


2 kterým se vydává metodický pokyn k vykazování evidence pracovní doby na 1. LF UKpříloha k opatření 2/2012

20092 upravující školení řidičů

20081 k tvorbě dohadných účtů a účtů časového rozlišení

20072 o cenách propagačních předmětů

účinnost do: 31.5.2022


4 o poskytování příspěvku na stravování zaměstnanců


5 o zrušení příkazu tajemnice č. 2/2000

 

Hodnocení: (hodnotilo 13 uživatelů) spravovat Za obsah této stránky odpovídá: Právní oddělení .