1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Odvolání a doplňovací řízení

 

Pro přijetí na fakultu se odvolání nevyžaduje. 

Odvolání se podává k rektorovi prostřednictvím děkana a v žádném případě nesouvisí s případným doplňovacím přijímacím řízením, které vyhlašuje děkan fakulty. Fakulta nemá vyhrazena místa pro přijetí na odvolání a přijímá případné další uchazeč POUZE ve vyhlášeném doplňovacím řízení výhradně dle dosaženého počtu bodů.

 

Uchazeč, který podává odvolání musí uvést právní důvody, pro které lze rozhodnutí děkana změnit. V odvolacím řízení se přezkoumává pouze to, zda rozhodnutí děkana bylo vydáno v souladu se zákonem o vysokých školách, statutem, vnitřními předpisy univerzity a příslušné fakulty, a především se zveřejněnými podmínkami přijímacího řízení. Rektor může napadené rozhodnutí změnit a uchazeče přijmout pouze v případě, že rozhodnutí děkana nebo řízení, které jeho vydání předcházelo, trpí vadou, která způsobuje jeho nezákonnost. 

Vyhlášené podmínky pro přijetí jsou právně závazné, nelze je měnit a nejsou důvodem k odvolání.

Mezi důvody k odvolání typicky nepatří ani velký zájem o studium, rodinná tradice v oboru, ani skutečnost, že se někteří přijatí uchazeči ke studiu nezapíší a uvolní se tak místo v pořadí, na které by mohl nastoupit jiný uchazeč. Tyto skutečnosti samy o sobě nemohou vést ke změně rozhodnutí děkana.

Statistika podaných odvolání:

Ak. rok Počet odvolání Počet přijatých na odvolání
2023/2024 35 0
2022/2023 72 0
2021/2022 70 0
2020/2021 56 0
2019/2020 84 0

Při nižším počtu zapsaných uchazečů ke studiu může být vyhlášeno tzv. doplňovací řízení. V doplňovacím řízení se snižuje bodová hranice a VŠICHNI uchazeči, kteří dosáhnou snížené bodové hranice jsou informováni o možnosti přijetí na fakultu e-mailem, tato informace je také zveřejněna na stránkách fakulty a přijetí v doplňovacím řízení nijak nesouvisí s podaným odvoláním!! 

Případné doplňovací řízení, pokud se nezapíše dostatečný počet uchazečů, bude vyhlašováno nejpozději začátkem srpna 2024. Sledujte naše webové stránky a e-mail uvedený v přihlášce ke studiu. 

V případě, že se přes výše uvedené informace rozhodnete pro odvolání, tak je možné ho podat až po obdržení rozhodnutí o nepřijetí v listinné podobě poštou nebo přes datovou schránku. 

Hodnocení: spravovat