1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova

Odd. specializačního a celoživotního vzdělávání

josmart 28.08.2017

O nás

Naše oddělení specializačního a celoživotního vzdělávání vzniklo v roce 2011 rozšířením původního oddělení pro doškolování lékařů v souvislosti s převodem specializačního vzdělávání na lékařské fakulty na základě veřejnoprávní smlouvy z 27. 9. 2011. 


Hlavními činnostmi OSCV nyní je:


Specializační vzdělávání lékařů a zubních lékařů ve 46 základních oborech, včetně evidence, organizace povinných specializačních kurzů a atestačních zkoušek v souladu s výše uvedenou smlouvou;

Celoživotní vzdělávání lékařů a nelékařů v souladu s opatřením děkana č. 9/2011 a příslušnými stavovskými předpisy profesních organizací.Co nabízíme?

- orientaci v současném systému specializačního vzdělávání, poradenskou a konzultační činnost

- pomoc a konzultace žádostí o zařazení do oboru, vydání certifikátu, započítání praxe v jiném oboru, registraci na 1. LF UK

- vydávání logbooků, průkazů odbornosti, duplikátů certifikátů

- informace o povinných specializačních kurzech a testech

- poradenství s přihláškou k atestační zkoušce, požadovanými doklady, atestační prací

- informace o kurzech, seminářích, konferencích, kongresech v rámci celoživotního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a nelékařů

- zajišťování akreditací pro pořádání povinných specializačních kurzů i kurzů celoživotního vzdělávání, včetně kreditů od profesních organizací.Kde nás najdete?

OSCV, děkanát 1. LF UK, Kateřinská 32, 121 08 Praha 2, 4. patro, dv. č. 4.025 - 4.028, 4.011Příjmení, jméno Email Telefon Pozice
PhDr. Jana Krejčíková, Ph.D.
jana.krejcikova@lf1.cuni.cz
224964305 vedoucí OSCV
Elen Hallová
elen.hallova@lf1.cuni.cz
224964346 atestační zkoušky
Mgr. Petra Průchová
petra.pruchova@lf1.cuni.cz 224964422 certifikáty po ukončení kmene
Hana Silná
hana.silna@lf1.cuni.cz 224964128 zařazení do oboru, certifikáty po ukončení kmene, započítání praxe, průkazy odbornosti, logbooky
Mgr. Radka Stříbná
radka.stribna@lf1.cuni.cz 224964304 atestační zkoušky
Eva Svobodová
eva.svobodova@lf1.cuni.cz 732146799
224964571
kurzy celoživotního vzdělávání
Eva Šplíchalová
eva.splichalova@lf1.cuni.cz 224964239 povinné specializační kurzy před atestací, registrace
Za obsah této stránky odpovídá: Oddělení specializačního a celoživotního vzdělávání . počet zobrazení: 15950 poslední aktualizace: 28.08.2017
zavřít