1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova

Odbory - VOS

trnko 01.09.2016

Kontakty na členy FV VOS 1. LF UK

FV VOS 1. LF UK
sídlí v přízemí budovy děkanátu, vchod z ulice Na bojišti (šikmo proti vrátnici)
předsedkyně FV
RNDr.Trnková,  l. 4278 bohuslava.trnkova@lf1.cuni.cz

MUDr. Crkovská l. 4268 jirina.crkovska@lf1.cuni.cz
Mgr. Červená l. 5816 jindracervena@centrum.cz 
Mgr.Koštířová l. 4322 kostiro@vfn.cz
Odbory l.4377 odbory@lf1.cuni.cz


trnko 12.04.2017

Přání k Velikonocům 2017

  68450FV VOS přeje svým členům i příznivcům krásné Velikonoce a příjemné prožití svátečních i dalších jarních dnů


trnko 12.04.2017

Setkání bývalých zaměstnanců s vedením 1. LF UK 4.4.2017

4.4.2017 se v Akademickém klubu ve Faustově domě setkali bývalí zaměstnaci 1. LF s vedením fakulty, děkanem prof.MUDr.Aleksim Šedo, DrSc. a tajemnicí ing.Evou Soubustovou MBA


trnko 14.03.2017

Návrh zákona o univerzitních nemocnicích

Návrh zákona o univerzitních nemocnicích, který je vnímán velmi kontroverzně


trnko 22.02.2017

Nový předseda VOS

 

Výbor VOS zvolil do funkce předsedy Vysokoškolského OS Mgr. Petra Baierla.


trnko 21.02.2017

Posilovna pro zaměstance

 Na ˇUTV mohou zaměstnanci navštěvovat posilovnu


trnko 13.12.2016

Kolektivní smlouva 2016

 Kolektivní smlouva uzavřená 2.12.2016 mezi VOS a UK jako zaměstnavatelem


trnko 12.09.2016

Konec levné práce manifestační mítink

Dne 7. září se v Praze uskutečnil Manifestační mítink KonecLevnePrace. V příloze naleznete prezentace z tohoto mítinku a také prohlášení účastníků mítinku.

 


trnko 02.05.2016

Přihláška za člena VOS 1. LF UK

Přihláška za člena Vysokoškolského odborového svazu

 


trnko 09.03.2016

Usnesení z Výroční konference 2016

15.2.2016 proběhla Výroční konference VOS, na které bylo přijato usnesení pro další činnost odborového svazu a jeho členů.

 


trnko 11.02.2015

Dohoda o uzavírání opakovaných pracovních poměrů

Na UK byla uzavřrena dohoda o pravidlech jiného postupu při uzavírání a opakování pracovního poměru na dobu určitou podle ust. paragr.. 39odst. 4 Zákoníku práce


trnko 02.05.2016

Staňte se členy odborů na 1. LF UK

Zaměstanci 1. LF UK se mohou stát členy odborové organizace Vysokoškolského odborového svazu.

Zamyslete se nad připojeným letákem, kde se dozvíte, proč se stát členy odborů.


trnko 15.07.2009

Kolektivní smlouva

Kolektivní smlouva uzavřená mazi VOS a UK Praha platná od roku 2007 do doby uzavření nové kolektivní smlouvy.

trnko 16.03.2007

Rekreace v zařízeních UK

Nabídka letních a zimních rekreačních pobytů v zařízeních UK v ČR 

Za obsah této stránky odpovídá: Odborová organizace VOS 1.LF UK . počet zobrazení: 11097 poslední aktualizace: 12.04.2017
zavřít