1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova

Odborné společnosti

mpavl 21.11.2011

Česká obezitologická společnost ČLS JEP

30494Česká obezitologická společnost (ČOS) sdružuje přibližně 350 lékařů, psychologů, zdravotních sester a odborníků dalších profesí, zabývající se prevencí a léčbou obezity, a zastupuje jejich odborné zájmy. Zajišťuje pregraduální i postgraduální vzdělávání v obezitologii a vypracovává doporučení diagnostiky a léčby obezity. Společnost pomáhá ve zveřejňování vědecky podložených názorů na prevenci, léčbu a důsledky obezity nejenom v odborném tisku, ale i v ostatních mediích. Každým rokem pořádá celostátní konferenci Obezitologie & bariatrie.


Součástí ČOS jsou 3 sekce: bariatrická, která je společná i pro členy České chirurgické společnosti ČLS JEP, psychologická a sekce pediatrické obezitologie.


josmart 09.03.2010

Česká společnost pro hypertenzi

csh.jpgČeská společnost pro hypertenzi (dále jen ČSH) je dobrovolnou, odborně-vědeckou organizací. Sdružuje osoby, které se podílejí na prevenci, diagnostice, léčbě a výzkumu arteriální hypertenze a jejích komplikací.
ČSH je jednou ze samostatných společností stojících mimo rámec ČLS JEP, je samostatnou právnickou osobou. Společnost však udržuje kontakt s dalšími lékařskými odbornými společnostmi, pravidelně se podílí na akcích České internistické společnosti ČLS JEP a České kardiologické společnosti.

josmart 02.02.2012

Česká internistická společnost

logo_cis_small.jpgČeská internistická společnost (ČIS) sdružuje 1800 lékařů a ostatních pracovníků z oboru vnitřní lékařství i subspecializovaných oborů interní medicíny, kteří považují za vhodné udržet si široké vzdělání umožňující komplexní pohled na nemocného. Jedná se jak o pracovníky nemocničních oddělení, tak i o ambulantně pracující odborníky. Pro posledně jmenovanou početnou skupinu vytvořila ČIS v rámci své struktury Pracovní skupinu ambulantních internistů.

Za obsah této stránky odpovídá: Oddělení vnějších vztahů . počet zobrazení: 14707 poslední aktualizace: 02.02.2012
zavřít