1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
trnko| tisk | spravovat

Obsah časopisu Sondy 4/2016

Obsah časopisu Sondy 4/2016

61397


61398

61399

Revize elektroinstalace hradí pronajímatel

Zástavní právo k bytové jednotce

Placení za vevyužívané služby v domě

Uvádění osobních údajů nájemců bytu

Převod družstevního bytu do vylučného vlastnictví


 


Za obsah této stránky odpovídá: Odborová organizace VOS 1.LF UK . počet zobrazení: 375 poslední aktualizace: trnko, 19.04.2016
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.
zavřít