1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova

KONTAKTY:

Oddělení specializačního a celoživotního vzdělávání (OSCV)
Kateřinská 32
121 08 Praha 2


vedoucí OSCV
PhDr. Jana Krejčíková, Ph.D.
tel.: 224 964 305

agenda specializačního vzdělávání

Mgr. Radka Stříbná

tel.: 224 964 304

 

agenda specializačního vzdělávání 

Hana Silná

tel.: 224 964 128

agenda celoživotního vzdělávání
Eva Svobodová

tel.: 224 964 571


agenda specializačního vzdělávání

Eva Šplíchalová

tel.: 224 964 239


agenda specializačního vzdělávání

Elen Hallová

tel.: 224 964 346

danvesely| tisk | spravovat

Obory specializace

Obory specializačního vzdělávání lékařů a zubních lékařů jsou stanoveny posledními novelami vyhl.  č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů ve znění vyhl. č. 286/2013 Sb. z 2.10.2013 a vyhl. č. 8/2014 Sb. z 10.1.2014 (viz Platná legislativa). 

Vyhlášky stanoví nově 46 základních oborů (nově dětská neurologie a pracovní lékařství), 3 základní obory pro zubní lékaře a 52 nástavbových oborů pro lékaře (nově dětská gynekologie). Zařazení do nástavbového oboru je podmíněno získáním příslušné specializované způsobilosti v základním oboru.  Vyhlášky dále uvádějí označení odbornosti příslušných specialistů, minimální délku specializačního vzdělávání (níže uvedena v závorce) a povinný základní kmen. Jsou uvedeny také základní a nástavbové obory pro farmaceuty.                      

Základní obory pro lékaře:

 • alergologie a klinická imunologie (5) - interní nebo pediatrický kmen
 • anesteziologie a intenzivní medicína (5) - anesteziologický kmen
 • angiologie (5) - interní kmen
 • cévní chirurgie (5) - chirurgický kmen
 • dermatovenerologie (5) - dermatovenerologický kmen
 • dětská a dorostový psychiatrie (5) - pediatrický nebo psychiatrický kmen
 • dětská chirurgie (6) - chirurgický kmen
 • dětská neurologie (5) - neurologický nebo pediatrický kmen
 • dětské lékařství (5) - pediatrický kmen
 • endokrinologie a diabetologie (5) - interní nebo pediatrický kmen
 • gastroenterologie (6) - interní nebo chirurgický kmen
 • geriatrie (4) - interní kmen nebo kmen všeobecné praktické lékařství
 • gynekologie a porodnictví (5) - gynekologicko-porodnický kmen
 • hematologie a transfuzní lékařství (5) - interní nebo pediatrický kmen
 • hygiena a epidemiologie (4) - hygienický kmen
 • chirurgie (6) - chirurgický kmen
 • infekční lékařství (4) - interní nebo pediatrický kmen
 • kardiochirurgie (7) - chirurgický kmen
 • kardiologie (5) - interní kmen
 • klinická biochemie (5) - interní nebo pediatrický kmen
 • klinická onkologie (5) - interní nebo pediatrický kmen
 • lékařská genetika (4) - interní nebo pediatrický nebo gynekologicko-porodnický kmen
 • lékařská mikrobiologie (5) - interní nebo pediatrický kmen
 • nefrologie (5) - interní kmen
 • neurochirurgie (7) - neurochirurgický kmen (vyhl. č. 8/2014 Sb.)
 • neurologie (5) - neurologický
 • nukleární medicína (5) - interní nebo radiologický kmen
 • oftalmologie (5) - oftalmologický kmen
 • ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí (6) - ortopedický kmen
 • otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku (5) - otorinolaryngologický kmen
 • patologie (5) - patologický kmen
 • plastická chirurgie (6) - chirurgický kmen
 • pneumologie a ftizeologie (4) - interní kmen
 • pracovní lékařství (4) - interní nebo hygienický kmen nebo kmen všeobecné praktické lékařství  
 • praktické lékařství pro děti a dorost (4) - pediatrický kmen
 • psychiatrie (5) - psychiatrický kmen
 • radiační onkologie (5) - interní kmen
 • radiologie a zobrazovací metody (5) - radiologický kmen
 • rehabilitační a fyzikální medicína (5) - interní nebo chirurgický nebo pediatrický nebo ortopedický nebo neurologický kmen
 • revmatologie (5) - interní kmen
 • soudní lékařství (5) - patologický kmen
 • traumatologie (6) - chirurgický kmen
 • urgentní medicína (5) - anesteziologický nebo chirurgický nebo interní kmen nebo kmen všeobecné praktické lékařství
 • urologie (5) - urologický kmen
 • vnitřní lékařství (5) - interní kmen
 • všeobecné praktické lékařství (3) - interní kmen nebo kmen všeobecné praktické lékařství

 

Základní obory pro zubní lékaře:

 • klinická stomatologie (4)
 • orální a maxilofaciální chirurgie (5)
 • ortodoncie (3)                                                                                                                       

Nástavbové obory – viz Platná legislativa (vyhláška č. 286/2013 Sb.)


Za obsah této stránky odpovídá: Oddělení specializačního a celoživotního vzdělávání . počet zobrazení: 36336 poslední aktualizace: ehall, 05.02.2014
Hodnocení: (hodnotilo 5 uživatelů) Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.
zavřít