1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Obhajoby dizertačních prací

Obhajoby dizertačních prací 2018/2019

Obhajoby dizertačních prací 2019/2020:

Mgr. et Mgr. Klára Novotná
Termín obhajoby: 2. března 2020 v 15:15 hod
Název dizertační práce: „Charakteristika poruch chůze a vliv terapeutické intervence na stereotyp chůze u pacientů s roztroušenou sklerózou (RS).“
Studijní program: Neurovědy
Místo obhajoby: Neurologická klinika 1. LF UK a VFN

Mgr. Hana Brožka
Termín obhajoby: 2. března 2020 v 14:00 hod
Název dizertační práce: „Hippocampus Dysfunction in Quinpirole Sensitization Model of Obsessive-Compulsive Disorder.“
Studijní program: Neurovědy
Místo obhajoby: Neurologická klinika 1. LF UK a VFN

MUDr. Vladimír Černý
Termín obhajoby: 20. února 2020 v 11:15 hod
Název dizertační práce: „Výpočetní tomografie v tkáňové charakteristice myokardu.“
Studijní program: Zobrazovací metody v lékařství
Místo obhajoby: Klinika zobrazovacích metod, 2. LF UK a FN Motol

Ing. Daniel Tureček
Termín obhajoby: 20. února 2020 v 10:30 hod
Název dizertační práce: „Algorithms for multimodal radiography with novel imaging detectors.“
Studijní program: Zobrazovací metody v lékařství
Místo obhajoby: Klinika zobrazovacích metod, 2. LF UK a FN Motol

MUDr. Andrea Němcová
Termín obhajoby: 13. února 2020 v 10:00 hod
Název dizertační práce: „Problematika kritické končetinové ischemie a buněčné léčby u syndromu diabetické nohy, patogenetické aspekty Charcotovy osteopatie.“
Studijní program: fyziologie a patofyziologie člověka
Místo obhajoby: Fyziologický ústav 1. LF UK

Mgr. Eva Girmanová
Termín obhajoby: 6. února 2020 v 13:30 hod
Název dizertační práce: „BK virová infekce u pacientů po transplantaci ledviny.“
Studijní program: Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie
Místo obhajoby: zasedací místnost Ústavu biologie a lékařské genetiky 1. LF UK

MUDr. Helena Skálová
Termín obhajoby: 6. února 2020 v 12:00 hod
Název dizertační práce:Studium biomarkerů karcinomu prsu po neoadjuvantní léčbě.“
Studijní program: Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie
Místo obhajoby: zasedací místnost Ústavu biologie a lékařské genetiky 1. LF UK

Mgr. Kateřina Jirásková
Termín obhajoby: 6. února 2020 v 10:00 hod
Název dizertační práce: „Genetic variability in sporadic colorectal cancer: Searching for novel risk, prognostic and predictive biomarkers.“
Studijní program: Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie
Místo obhajoby: zasedací místnost Ústavu biologie a lékařské genetiky 1. LF UK

Mgr. Marcela Filipová
Termín obhajoby: 3. února 2020 v 14:45 hod
Název dizertační práce: „Studium buněčné toxicity vybraných nanočástic v tkáňových kulturách.“
Studijní program: Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie
Místo obhajoby: zasedací místnost Ústavu biologie a lékařské genetiky 1. LF UK

MUDr. Jan Kučera
Termín obhajoby: 16. ledna 2020 v 14:00 hod
Název dizertační práce: „Mezibuněčné interakce v kožních nádorech.“
Studijní program: Experimentální chirurgie
Místo obhajoby: posluchárna I. chirurgické kliniky 1. LF UK a VFN

MUDr. Jan Kastner
Termín obhajoby: 16. ledna 2020 v 13:00 hod
Název dizertační práce: „Studium časné kancerogeneze u spinoceluárního karcinomu hlavy a krku.“
Studijní program: Experimentální chirurgie
Místo obhajoby: posluchárna I. chirurgické kliniky 1. LF UK a VFN

MUDr. Eva Koubská
Termín obhajoby: 6. ledna 2020 ve 14:00 hod
Název dizertační práce: „Lymfom centrálního nervového systému v obraze magnetické rezonance.“
Studijní program: Neurovědy
Místo obhajoby: Neurologická klinika 1. LF UK a VFN

MUDr. Katarína Jaššová
Termín obhajoby: 10. prosince 2019 v 10:00 hod
Název dizertační práce: „Porovnání účinnosti psychoterapie a repetitivní transkraniální magnetické stimulace v léčbě psychogenního přejídání.“
Studijní program: Psychologie
Místo obhajoby: Knihovna Psychiatrické kliniky 1. LF UK

Mgr. Antonín Procházka
Termín obhajoby: 3. prosince 2019 v 13:30 hod
Název dizertační práce: „Počítačová analýza ultrazvukových obrazů uzlů ve štítné žláze se zaměřením na jejich sonografické vlastnosti a cytologické nálezy.“
Studijní program: Lékařská biofyzika
Místo obhajoby: Zasedací místnost Ústavu biofyziky a informatiky 1. LF UK

MUDr. Štěpán Kortus
Termín obhajoby: 3. prosince 2019 v 12:30 hod
Název dizertační práce: „Ca2+ signalling in magnocellular neurones of the rat supraoptic nucleus.“
Studijní program: Lékařská biofyzika
Místo obhajoby: Zasedací místnost Ústavu biofyziky a informatiky 1. LF UK

Ing. Petr Yilma
Termín obhajoby: 28. listopadu 2019 v 15:00 hod
Název dizertační práce: „Jaderné receptory v regulaci genové exprese, vývoje a metabolismu C.elegans.“
Studijní program: Biologie a patologie buňky
Místo obhajoby: Seminární místnost Ústavu biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN

MSc. Dijana Ladinović
Termín obhajoby: 28. listopadu 2019 ve 13:00 hod
Název dizertační práce: „Epigenetics in gene regulation and chromatin structure.“
Studijní program: Biologie a patologie buňky
Místo obhajoby: Seminární místnost Ústavu biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN

MUDr. Chughtai Ahmed Ali
Termín obhajoby: 28. listopadu 2019 ve 12:00 hod
Název dizertační práce: „Evolutionarily conserved mechanisms of gene expression regulation by nuclear receptors.“
Studijní program: Biologie a patologie buňky
Místo obhajoby: Seminární místnost Ústavu biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN

MUDr. Karel Novotný
Termín obhajoby: 25. listopadu 2019 v 12:30 hod
Název dizertační práce: „Použití kyanoakrylátového lepidla při ošetření insuficientní vena saphena magna a parva.“
Studijní program: Experimentální chirurgie
Místo obhajoby: posluchárna Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a VFN

MUDr. Anna Valeriánová
Termín obhajoby: 14. listopadu 2019 v 10:00 hod
Název dizertační práce: „Kardiovaskulární komplikace u pacientů s chronickým renálním onemocněním.“
Studijní program: Fyziologie a patofyziologie člověka
Místo obhajoby: Fyziologický ústav 1. LF UK

Ing. Zdeňka Fingrová
Termín obhajoby: 5. listopadu 2019 v 10:00 hod
Název dizertační práce: „Využití neinvazivních zobrazovacích metod pro přesné hodnocení velikosti srdečních síní a predikci fibrotizace jejich stěn u nemocných s fibrilací síní.“
Studijní program: Zobrazovací metody v lékařství
Místo obhajoby: Klinika zobrazovacích metod, 2. LF UK a FN Motol

Hodnocení: spravovat