1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

nPrevence

 


Metodika nPrevence – ryze český program všeobecné prevence užívání návykových látek – je určena především pro práci s mládeží 13+. Cílem preventivního programu nPrevence je vybavit mladé lidi tak, aby v životě činili zdravá a bezpečná rozhodnutí. nPrevence je koncipována tak, aby volně navazovala na původních 12 lekcí metodiky Unplugged. Cílem je upevnit a dále posílit preventivní efekt především u užívání tabáku, alkoholu a konopných drog a sociální pracovníky vybavit metodikou, která obnovuje, upevňuje a doplňuje vzdělání sociálních pracovníků v práci s mládeží v rámci prevence rizikového chování. Součástí metodiky je manuál pro pracovníky, kteří budou realizovat program. Celkem čtyři 45minutové lekce nPrevence lze realizovat v průběhu běžného školního režimu. Koncovým realizátorem je vyškolený preventivní pracovník.

Hlavním cílem vzdělávací akce je rozvinout dovednosti účastníků pro schopnost realizace preventivní metodiky nPrevence ve výše uvedených tématech a zároveň naučit pracovat s doplňujícími prezentacemi. Význam školení je významný v několika ohledech: - Účastník se učí dovednostem a získává informace, které v manuálu pro školitele nejsou obsaženy. - Nedílnou součástí je nácvik aktivit: účastník má možnost si vyzkoušet v bezpečném prostředí všechny aktivity. Tento přínos byl těmi, kteří školení absolvovali, považován za jeden z nejvýznamnějších. – Účastník se seznámí s dalšími kolegy, kteří nPrevenci dělají, vytváří se tak neformální síť preventivních pracovníků, kteří si mohou být navzájem prospěšní.


přihlašování 2. 5.-26. 5. 2023
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_kurz&cid=9404

Hodnocení: spravovat