1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Nový spot k doktorskému studiu v nouzovém stavu

DOKTORSKÉ STUDIUM

Video s děkanem prof. Aleksim Šedem a proděkankou pro grantovou problematiku a postgraduální doktorské studium pro. Libuší Kolářovou najdete zde.

Platí stanovený termín pro podávání přihlášek do doktorských studijních programů (DSP)? Budou se konat přijímací pohovory v plánovaných termínech?

Stanovené termíny platí. Informace jsou vyvěšeny na webových stránkách fakulty. Přijímací pohovory se konat budou. S ohledem na aktuální situaci mohou proběhnout v jiném režimu, který bude obdobný jako u státních zkoušek. Termíny stanovené oborovými radami budou v příštích dnech vyvěšeny.

Je nyní možné podávat přihlášky k státní doktorské zkoušce (SDZ) a k obhajobě?

Je to možné. Vše pokračuje, jen se preferuje elektronické podávání všech náležitostí a po předchozí domluvě kontakt s příslušnou referentkou oddělení vědy.

Co se stane s již zahájenými řízeními?

Zahájená řízení pokračují. Většina náležitostí je vyřizována elektronicky. V případě podání disertační práce: tuto je možno předložit v el. verzi, která se bude shodovat s vytištěnou. Je třeba se dopředu domluvit s garantem/předsedou OR, zdali postačuje pouze elektronická verze. V případě podávání vytištěné verze je nezbytné se telefonicky (nebo mailem) spojit s referentkou odd. vědy a dohodnout se, kdy a jak bude práce předložena.

Kdy a jak proběhnou zrušené dubnové SDZ a obhajoby dizertačních prací?

Proběhnou co nejdříve, jakmile bude ukončen nouzový stav. Opatrně tvrdíme: „možná již v květnu“. Termín bude zásadně stanoven garantem/předsedou příslušné oborové rady. Při předpokladu, že bude nezbytné zachovávat nadále přísná hygienická ustanovení, daná i pro ostatní typy státních zkoušek, mohou proběhnout „semi-distančně“. Zatím nepředpokládáme, že by státní doktorská zkouška či obhajoba proběhla celá on-line (distančně).

Jinak zatím platí květnové a červnové termíny SDZ a obhajob, i když není vyloučeno, že se termíny mohou opět posunout.

Budou zrušené kurzy DSP nahrazeny?

Nebudou, pokud jejich průběh byl naplánován na dobu trvání nouzového stavu. Pokud ale nebudou v termínu nastaveného nouzového stavu probíhat, nebudou ani vyžadovány jako podmínka pro plnění ročního hodnocení a budou nahrazeny v násl. ak. r. Důvody jsou četné: např. obtížnost uspořádat kurz za účasti extramurálních lektorů.

Bude v ročním hodnocení přihlédnuto k epidemiologické situaci?

Bude, ale pouze pokud existovaly objektivní důvody k nesplnění studijních povinností. Tzn. např. účast na kurzu, konferenci, které se konaly v době vyhlášení nouzového stavu, či stáže naplánované na tuto dobu. Na povinnosti typu předložení publikace či výzkumných výsledků nikoliv. I když i zde existuje možnost, že bude zmírněno hodnocení studentů, ale to bude zcela v kompetenci oborové rady. Je třeba připomenout, že v opatření rektora z března t.r. bylo zdůrazňováno, že přijatá opatření nemají narušit vědeckou činnost.

DALŠÍ INFORMACE:

- Uznávání "pomoci v současné situaci" jako splněný kurz nelze. Je to dáno specifickým obsahem kurzů a hlavně pak skutečností, že v SIS nemáme uvedenou žádnou akci vázanou na dobrovolnickou činnost, kterou by případně mohl student splnit jako náhradní.

- Překročení maximální doby studia v DSP. Pro studenty 9. ročníku v DSP, kteří pravděpodobně nestihnou dostudovat (obhájit disertační práci) do 30. 9. 2020 a překročí tak max. dobu studia:

Dle navrhovaného zákona o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a o posuzování doby studia pro účely dalších zákonů se doba studia ve studijním programu připadající na období od 1. března 2020 do 31. srpna 2020 (dále jen „doba narušeného studia”) nezapočítává do maximální doby studia pro účely plnění studijních povinností.

V návaznosti na zmíněný zákon je připravován mimořádný předpis Univerzity Karlovy, který stanovuje navýšení maximální doby studia. V případě, že studentovi měla maximální doba uplynout v období od vyhlášení nouzového stavu do konce kalendářního roku 2020 – pak se tato maximální doba studia prodlužuje do konce kalendářního roku 2021.

Je nutné zdůraznit, že v tuto chvíli se v obou případech jedná o dosud neschválené legislativní návrhy.

 

Hodnocení: (hodnotil 1 uživatel) spravovat