1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Novinky v biomedicínském výzkumu 2021/2022

INFORMACE k udělení zápočtu:

Další přednáška kurzu Novinky v biomedicínském výzkumu v ak. roce 2021/22 není plánována. 

Pro udělení zápočtu doneste svůj index na děkanát 1. LF UK, oddělení pro vědeckou činnost a zahraniční styky, č. dveří 2.053, do 20. května 2022 (v úředních hodinách).

Pro udělení zápočtu je nutné mít více než 50% účast na přednáškách.


Kurz Novinky v biomedicínském výzkumu (B90203) je sestaven z přednášek zahraničních a domácích světově uznávaných odborníků zabývajících se biomedicínským výzkumem. Jedná se o jeden z volitelných kurzů pro studenty DSP v biomedicíně. Účastníci po absolvování kurzu (> 50% účast) získají zápočet. Vítáni jsou i studenti i jiných doktorských studijních programů, školitelé i řešitelé biomedicínských projektů.

Přednášky kurzu budou probíhat zpravidla v úterý od 14,00 dle předběžného programu v posluchárnách 1. LF UK (Velké zasedací místnosti děkanátu 1. lékařské fakulty UK, Na Bojišti 3 nebo Síň Coriových, U Nemocnice 5). Některé přednášky proběhnou online (způsob připojení bude upřesněn).

Program přednášek naleznete v příloze.

 

Hodnocení: spravovat