1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Nové výzvy v rámci aktivit Mobilita MŠMT

Dovolujeme si Vás upozornit, že na vyhlášení Výzev k podání žádostí o poskytnutí dotace na podporu bilaterálních projektů výzkumu, vývoje a inovací:

ČESKO-NĚMECKO,
https://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyzva-k-podani-zadosti-o-poskytnuti-dotace-ze-statniho-5
lhůta pro podání žádosti 12. 6. 2023, fakultní termín 6. 6. 2023

ČESKO-FRANCIE,
https://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyzva-k-podani-zadosti-o-poskytnuti-dotace-ze-statniho-4
lhůta pro podání žádosti 31. 5. 2023, fakultní termín 24. 5. 2023

ČESKO-RAKOUSKO,
https://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyzva-k-podani-zadosti-o-poskytnuti-dotace-ze-statniho-3
lhůta pro podání žádosti 16. 5. 2023, fakultní termín 11. 5. 2023

Aktivita Mobility je určena k navazování kontaktů a rozvoji spolupráce mezi institucemi působícími v oblasti výzkumu, vývoje a inovací v partnerských zemích, a to formou podpory mobility výzkumných pracovníků spolupracujících na řešení mezinárodních výzkumných projektů.

Podmínky soutěže

Žádost o poskytnutí dotace musí být jednoznačně v souladu s výše uvedeným věcným zaměřením výzvy. V části žádosti obsahující vlastní projekt má žadatel prostor k předložení jeho cílů, jakož i k prokázání, že navržené postupy a metody k jejich dosažení jsou důvodné a reálné.

Identifikuje též finanční zdroje nezbytné pro úspěšné řešení a dokončení projektu a prokazuje, že tyto plánované finanční prostředky jsou vzhledem k cílům projektu přiměřené.

Žadatel rovněž představuje řešitelský tým, a to složený výhradně ze zaměstnanců žadatele (popř. dalšího projektového partnera v ČR, je-li přizván).

Žadatel sestaví společný tým se zahraničním partnerem, tedy s institucí ze země bilaterálního partnera Výzvy, tento zahraniční partner je vymezen v příslušné části žádosti. Partner žadatele zároveň podal do společného data uzavření Výzvy žádost svému poskytovateli

hlavní řešitel českého týmu

minimálně s dosaženým vzděláním v doktorském studijním programu;

ostatní členové českého týmu

minimálně s dosaženým vzděláním v magisterském studijním programu

zahájení řešení

1. ledna 2024

doba řešení projektů

2 roky

výše podpory

Německo: 400 tis. Kč na projekt a současně max. 200 tis. Kč na rok.

Francie: 200 tis. Kč na projekt a současně max. 100 tis. Kč na rok.

Rakousko: 200 tis. Kč na projekt a současně max. 100 tis. Kč na rok.

Způsobilý náklad

Pouze náklady na Cestovné

Při přípravě přihlášky je nutné postupovat v souladu s Opatřením děkana č. 11/2021 – Podávání žádosti o projekty na adrese https://www.lf1.cuni.cz/opatření, tzn. kompletní grantová přihláška musí být doložena souhlasným stanoviskem přednosty ústavu/kliniky, ekonoma a děkana.

FINANČNÍ NÁKLADY PROJEKTU
Prosím konzultujte:
s paní Markétou Dvořákovou, e-mail: marketa.dvorakova@lf1.cuni.cz, tel. č.: 224 964 396

Způsob odevzdání:
ve fakultním termínu příslušné výzvy odeslané e-mailem na Grantové oddělení 1. LF UK, které zajistí podpis statutárního orgánu a odeslání prostřednictvím datové schránky poskytovateli.

                                                                                                   prof. MUDr. Petra Lišková, M.D., Ph.D.
                                                                                                   proděkanka pro grantovou problematiku

 

Hodnocení: spravovat