1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Nové technologie v diagnostice a léčbě urologických onemocnění

Urologická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze slaví 40. výročí svého založení. Při této příležitosti představila nové technologie pro diagnostiku a léčbu urologických onemocnění, a rovněž i nejmodernější laparoskopický simulátor sloužící k výuce operační techniky. „Nové technologie zpřesňují práci operatérů a zajišťují pacientům větší bezpečnost,“ uvedl přednosta kliniky prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc.

„Nedílnou součástí klinické práce na fakultních pracovištích je výuka pregraduálních i postgraduálních studentů. Je proto nutné, aby špičková klinika disponovala zařízeními, která slouží k výcviku moderních operačních metod a která umožní záznam a přenos operačních výkonů a přednášek do učeben,“ připomněl děkan 1. LF UK prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

55788

Nové technologie

MUDr. Petr Macek, Ph.D., uvedl, že pracovníci kliniky mají od září možnost si v ČR poprvé vyzkoušet endoskop s novou technologii firmy Olympus (videořetězec 4K), která poskytuje dvakrát vyšší horizontální i vertikální rozlišení při zobrazení místa výkonu než u běžného HDTV systému. „Toto zobrazení umožňuje lepší orientaci chirurga v operačním poli, a tím tedy i větší bezpečnost nemocného,“ uvedl. Připomněl rovněž, že klinika má nový přístroj, tzv. intrakorporální litotriptor, který umožňuje šetrnějšími postupy než dosud rozbít kameny v močových cestách – tedy v ledvině, močovodu a močovém měchýři.

Pro výuku operatérů si klinika pořídila nejmodernější laparoskopický simulátor, který umožňuje trénovat zákrok přímo na močových cestách, a také zcela nové videokonferenční propojení čtyř operačních sálů s učebnou s funkcí vícečetného simultánního živého přenosu a možností záznamu videa v plném vysokém rozlišení (vše zhruba za bezmála čtyři miliony korun). Financování je podpořeno z Operačního program Výzkum a vývoj pro inovace za rok 2014 (OP VaVpI) a z MŠMT ČR.

Urologický týden a Rok prevence VFN

Tradiční Urologický týden prevence pořádaný z Iniciativy Evropské urologické asociace (EAU) si klade za cíl osvětu a podporu prevence závažných urologických onemocnění.

Letos připadl na termín od 14. do 18. září 2015 a věnuje se léčbě a prevenci urologických nádorů, zvláště nádoru prostaty.

„Jsme rádi, že máme nové možnosti léčby včetně nejmodernějších technologií, ale v medicíně je velmi důležitá prevence. Proto se připojujeme k aktivitám Urologického týdne i k celoroční akci Všeobecné fakultní nemocnice Rok prevence. V září budou tyto informace směřovány na urologická onemocnění, a to zejména na nádor prostaty,“ uvedl primář kliniky MUDr. Libor Zámečník, Ph.D.

Na úterý 15. 9. 2015 je pro pacienty plánována poradna a vyšetření močových cest v informačním stanu na Karlově náměstí.

Další informace budou zveřejněny na stránkách kliniky www.uroklinika.cz a www.vfn.cz

 

Nádory prostaty

Karcinom prostaty (KP) je nejčastější nádorové onemocnění u mužů a po karcinomu plic druhá nejčastější příčina úmrtí z onkologických diagnóz. Podle dat z Národního onkologického registru dosáhla incidence tohoto nádoru v roce 2012 hodnoty 134/100 tisíc mužů, což představuje více než pětinásobný vzestup za posledních třicet let. V posledních 15 letech se však zastavil nárůst mortality, nyní to představuje zhruba 29/100 tisíc mužů. Celoživotní pravděpodobnost onemocnění je v současné době přibližně 20 procent.

V roce 2014 mělo být nově diagnostikováno s KP přibližně 9000 mužů, z toho více než tisíc (12,2 %) s primárně metastatickým postižením. V posledních desetiletích došlo k výraznému zlepšení prognózy pacientů s KP, pětileté přežití ve stádiu lokalizovaného nebo lokálně pokročilého KP dosahuje téměř 100 %, u metastatického KP je to pouze 29 %. Incidence KP se celosvětově zvyšuje ročně cca o 3 % a vyšší záchyt je tradičně ve vyspělých zemích. Toto souvisí s obecně delším dožitím populace a lepší diagnostikou.

Mezi jediné potvrzené rizikové faktory patří věk, etnický původ a genetická zátěž. K dalším rizikovým faktorům může patřit obezita, hypertenze, živočišné tuky v dietě, kouření a profesionální expozice kadmiu, herbicidům a pesticidům. Obecně platí, že čím je pacient starší, tím vyšší je i riziko diagnózy KP.

Nejvyšší riziko s ohledem na rasu je u Afroameričanů ve Spojených státech a na karibských ostrovech. Naopak jednu z nejnižších incidencí na světě zaznamenávají v Japonsku a Číně.

Možný preventivní účinek byl zkoumán u vitaminů C, D a E, selenu, vápníku, lykopenu a isoflavonoidů, signifikantní vliv ale nebyl nikdy spolehlivě prokázán.

Nové technologie v diagnostice a léčbě urologických onemocnění Nové technologie v diagnostice a léčbě urologických onemocnění Nové technologie v diagnostice a léčbě urologických onemocnění Nové technologie v diagnostice a léčbě urologických onemocnění Nové technologie v diagnostice a léčbě urologických onemocnění Nové technologie v diagnostice a léčbě urologických onemocnění Nové technologie v diagnostice a léčbě urologických onemocnění

 

Hodnocení: spravovat