1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Nová biologická léčba nádorů hlavy a krku

Vědci 1. LF UK společně s kolegy z AV ČR
objevili nové mechanismy ovlivňující
růst nádorů hlavy a krku

Tým vědců Anatomického ústavu, Kliniky otorhinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Čelistní a obličejové chirurgie krku 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (1. LF UK) a Ústavu molekulární genetiky AV ČR, v.v.i., patentoval nový způsob biologické léčby zhoubného dlaždicového karcinomu hlavy a krku. Přednosta Anatomického ústavu 1. LF UK prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc., však upozornil, že cesta od vynálezu léku po jeho zavedení do běžné praxe je velmi dlouhá a trnitá. „Pokud bychom byli úspěšní, pak by vývoj, testování a schválení nové léčby trval minimálně 10 až 15 let,“ uvedl.

 

48167

 

Prof. MUDr. Jan Plzák, Ph.D., z kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole vysvětlil, že tento typ nádoru není sice častý, ale zato velmi obtížně léčitelný. Při jeho chirurgickém odstranění je často nutno odejmout rozsáhlé části obličeje a krku, což velmi snižuje kvalitu dalšího pacientova života. V nejhorším případě však ani takto razantní operace nezachrání nemocnému život.

Výzkumný tým objevil, že růst tohoto typu nádoru kromě vlastních nádorových buněk významně ovlivňují i nenádorové buňky v jeho okolí, a to zejména fibroblasty (buňky vazivové tkáně). Dále vědci zjistili, které geny se podílejí na výměně informací (jakémsi rozhovoru) mezi těmito fibroblasty a nádorovými buňkami. Přišli na to, že produkty těchto genů je možné zablokovat a potlačit tak tu činnost fibroblastů, která podporuje růst nádoru. Předpokládají tedy, že léčba založená na objeveném mechanismu může zpomalit, případně zastavit růst zhoubného nádoru. Na základě pokusů ve tkáňových kulturách připravili dva návrhy na možnou biologickou léčbu, kterou si nechali patentovat.

„Výzkum bylo možno provést díky nezištnému souhlasu více než sta pacientů Kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN Motol, kteří poskytli s povolením etické komise vzorky tkání. Takto velký soubor je i v mezinárodním měřítku významný,“ řekl prof. Smetana.

Ve spolupráci s lékaři Dermatovenerologické kliniky 1. LF UK a VFN zahájil výzkumný tým hledání podobných mechanismů u maligního melanomu, jednoho z nejzhoubnějších kožních nádorů. Zjistil rovněž, že se nové poznatky dají pravděpodobně aplikovat i na zákonitosti hojení ran. V konečné fázi by to mohlo znamenat, že objasnění mezibuněčných kooperací v nádorech přispěje i k léčbě chronických poranění.

Děkan 1. LF UK, prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc, zdůrazňuje, že za tímto vědeckým úspěchem stojí kvalitní spolupráce vědců a kliniků z několika pracovišť fakulty. „Právě souhra více medicínských disciplín a špičkový základní výzkum jsou nenahraditelným zdrojem pro budoucí aplikace a klinické využití ve prospěch pacientů. Na naší fakultě chceme maximálně podporovat právě týmy, které přinášejí nové myšlenky a prioritní výsledky, týmy, které jsou vědeckými školami a lídry ve svých disciplínách,“ doplnil děkan.

1. LF UK patří k nejproduktivnějším českým institucím v biomedicínském a klinickém výzkumu. Anatomický ústav 1. LF UK je jedním ze 75 jejích teoretických a klinických pracovišť. Věda a výzkum jsou v ústavu zaměřeny na buněčnou a vývojovou biologii, glykobiologii a tkáňové inženýrství, experimentální morfologii, neurovědy, experimentální medicínu a klinickou anatomii. Ústav spolupracuje s pracovišti Akademie věd ČR a dalšími českými i zahraničními pracovišti. Anatomický ústav je zapojen do evropské školicí sítě Marie Curie v oblasti glykobiologie GLYCOPHARM. Kontakt:
t
elefon – sekretariát: 224 965 780, anat@lf1.cuni.cz

Bližší informace:
RNDr. Marie Fialová
marie.fialova@lf1.cuni.cz
tel: 734 418 183


 

Hodnocení: spravovat