1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

NOVÁ ANTIOBEZITIKA – dlouho očekávaný pomocník

u příležitosti 9. ročníku Šonkova dne – konference o obezitě a metabolických nemocech

9. ročník Šonkova dne je věnován problematice obezity a metabolických onemocnění a uskuteční se dne 30. ledna 2014. Na této konferenci bude prezentována řada přehledných sdělení s problematikou rizikových faktorů vzniku obezity, její prevence, léčby a komplikací, včetně nových možností medikamentózní léčby a bariatrické/metabolické chirurgie.

Základem léčby obezity zůstává změna jídelníčku a pohybová aktivita, mnohdy je však nezbytná celková úprava životosprávy. Teprve poté je vhodné zvážit užívání léků a v závažných případech i léčbu chirurgickou. Na tiskové konferenci se zaměříme na tři vybraná témata:
  • Nová antiobezitika používaná v USA
  • Obezita a těhotenství – nežádoucí aliance
  • Nová metoda léčby diabetu u obézních

***

Nová antiobezitika používaná v USA

Říká se, že obezita je nemoc těla i duše. Velká část nemocných má poruchu chování a nedokáže regulovat svůj příjem jídla. Často pacienti zajídají depresi či stres. Několik úspěšných léků snižujících chuť k jídlu bylo v nedávné době staženo z distribuce pro závažné vedlejší účinky. Dnes tedy můžeme obezitu léčit jen léky působícími ve střevu a u diabetiků některými injekčními antidiabetiky. Ovlivnit příjem jídla umíme jen personálně náročnými psychologickými postupy.

Daleko širší možnosti léčby obezity jsou dnes v USA.

Lorcaserin: V květnu 2012 byl v USA schválen k použití FDA na základě klinických studií lorcaserin. Lorcaserin je látka působící na mozek (známá jako Lorqess či Belviq). Patří k nové generaci léků pro ovlivnění pocitu sytosti. Téměř polovina pacientů hubne o více než 10 % po jednom roce sledování. Provedené několikaleté studie ukázaly, že na rozdíl od starších léků této skupiny (dexfenfluramin) není přítomno žádné riziko vzniku chlopňových vad a plicní hypertenze.

Topiramat ER s fenterminem: Prakticky ve stejné době v roce 2012 byla schválena fixní kombinace (Qnexa, Qsymia). Kombinovaný preparát má větší efekt než monoterapie např. v 28 týdnu -8,5% až -9,2% poklesu hmotnosti.

 

Bromocriptin: Dopaminergní agonista je dnes u nás využíván na léčbu poruch menstruace a zvýšené hladiny hormonu prolaktinu v krvi. V USA je od roku 2009 schválen i jako antidiabetikum. Významné je snížení glykovaného hemoglobinu (HbA1c) asi o 0,5% neznámým mechanismem. Váhově je obvykle neutrální nebo mírně redukuje hmotnost.

Amylin: Syntetický analog amylinu - jednoho z dalších hormonů pocházejících ze slinivky břišní. V USA je již od roku 2005 podáván diabetikům obou typů léčeným inzulínem. Podáván je injekčně. Zpomaluje evakuaci žaludku a signifikantně snižuje glykemie po jídle. Současně vede k mírné redukci hmotnosti u obou typů diabetu.

Závěr: Z uvedeného je zřejmé, že v USA je léčbě obezity u diabetiků i nediabetiků věnována větší pozornost a nové léky jsou schvalovány dynamičtěji než v Evropě. Doufejme, že i u nás bude brzy spektrum používaných antiobezitik širší než dnes.

Prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., přednosta III. interní kliniky VFN a 1. LF UK

stepan.svacina@vfn.cz, stepan.svacina@lf1.cuni.cz

***

Obezita a těhotenství – nežádoucí aliance

Těhotenství představuje významný rizikový faktor pro vznik i přetrvávání obezity – riziko obezity je u žen, které rodily, asi 2,5krát vyšší, než u žen bezdětných a stoupá s počtem porodů. Největším rizikem pro obezitu po porodu je velký přírůstek hmotnosti během těhotenství. Dvě třetiny žen překročí doporučené hodnoty nárůstu hmotnosti během těhotenství (mezi 18 a 5 kg podle hmotnosti matky). Na druhou stranu je obezita v těhotenství významným rizikem pro všechny fáze porodu.

Velký přírůstek hmotnosti negativně ovlivňuje zdraví matky po řadu let – byl prokázán vztah ke zvýšenému krevnímu tlaku i 16 let po porodu. Nárůst hmotnosti však představuje také rizikový faktor pro nadváhu/obezitu potomků. V rozsáhlé studii 91 045 potomků 42 133 matek, které porodily dvě a více dětí, byl prokázán vztah mezi nárůstem hmotnosti během těhotenství a zvýšeným BMI potomků.

Významným rizikem obezity potomků je však také hladovění matek (nízké přírůstky při nízkém BMI), poruchy krevního zásobení plodu a kouření (v těhotenství, před ním i po něm). Riziko obezity je u potomků kuřaček až dvojnásobné, mají také větší pravděpodobnost abdominální obezity. V průběhu těhotenství totiž dochází k modifikaci fungování genů dítěte – je-li prostředí v děloze nepříznivé, předpokládá se nepříznivé prostředí i po narození. To však v dnešní době není pravda ve většině zemí světa.

MUDr. Petr Sucharda, CSc., III. interní klinika VFN a 1. LF UK

petr.sucharda@vfn.cz, psuch@lf1.cuni.cz

***

Nová metoda léčby diabetu u obézních
Endobarrier®: rukáv ve dvanáctníku

Duodeno-jejunální bypass (EndoBarrier Gastrointestinal Liner - EBGL) je endoskopicky implantovatelný a extrahovatelný systém (plastový rukáv), který vede díky oddělení stěny dvanáctníku od natrávené potravy ke zlepšení kompenzace cukrovky a snížení hmotnosti.

Jedná se o zcela reverzibilní léčebnou metodu, která do jisté míry napodobuje změny v trávícím systému po některých typech bariatrických operací. Výhodou je fakt, že systém lze implantovat i vyjmout endoskopicky bez nutnosti operace. Tento výkon je možné s výhodou použít zejména u obézních diabetiků 2. typu.

Prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc., III. interní klinika VFN a 1. LF UK

martin.haluzik@vfn.cz, mhalu@lf1.cuni.cz

***

Pro zájemce je po tiskové konferenci připravena prohlídka centra VŠTJ Medicina, kde bude k dispozici specialista na pohyb a výživu.

 

 

Hodnocení: (hodnotil 1 uživatel) spravovat