1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Nelékařské obory

72056

72313"Být dobrým a spolehlivým parťákem v týmu neznamená jen dobře rozumět své práci a svým hranicím, ale také roli a pozici svých kolegů.“
Profesor Michal Miovský, proděkan pro nelékařské studijní programy


Nelékařské zdravotnické obory jsou na 1. lékařské fakultě nabízeny v souladu s dlouhodobou koncepcí
Univerzity Karlovy v Praze, kdy jsou k existujícím bakalářským programům postupně doplňovány navazující magisterské programy. Zájemcům o studium tak 1. LF UK nabízí kontinuum a vyšší stupně vzdělávání nelékařů – zdravotníků, kde je kladen důraz na kvalitu tohoto vzdělávání v klinické přípravě a jednak také na jeho úzké sepětí s vědecko-výzkumnou činností.

Bakalářský studijní program Specializace ve zdravotnictví:

v rámci studijního programu lze podat pouze jednu přihlášku
forma studia prezenční:
- obor Adiktologie
- obor Nutriční terapeut
- obor Fyzioterapie
- obor Ergoterapie
forma studia kombinovaná:
- obor Adiktologie
- obor Nutriční terapeut

Bakalářský studijní program Porodní asistence:
forma studia prezenční:
- obor Porodní asistentka

Navazující magisterský studijní program Specializace ve zdravotnictví:

  • v rámci studijního programu lze podat pouze jednu přihlášku
forma studia prezenční:
- obor Adiktologie
- obor Nutriční specialista
  • Způsobilost nutričního terapeuta dle zákona 96/2004 Sb. (tzv. zákon o nelékařských zdravotnických povoláních) je podmínkou přijetí k navazujícímu magisterskému studiu Nutriční specialista. Studium jiného oboru, byť se týká výživy, ale kterým způsobilost nezískáte, tak nedává možnost být na navazující obor přijat.
- obor Ergoterapie
  • Způsobilost ergoterapeuta dle zákona 96/2004 Sb. (tzv. zákon o nelékařských zdravotnických povoláních) je podmínkou přijetí k navazujícímu magisterskému studiu Ergoterapie
forma studia kombinovaná:
- obor Adiktologie
- obor Nutriční specialista
  • Způsobilost nutričního terapeuta dle zákona 96/2004 Sb. (tzv. zákon o nelékařských zdravotnických povoláních) je podmínkou přijetí k navazujícímu magisterskému studiu Nutriční specialista. Studium jiného oboru, byť se týká výživy, ale kterým způsobilost nezískáte, tak nedává možnost být na navazující obor přijat.
- obor Intenzivní péče

 

Hodnocení: (hodnotil 1 uživatel) spravovat